Stiftelsen Bibelskolan.com
 

De Himmelrika låter sig gärna högavlönas (Matt 6:6)

Vad är kammarens bön? Är här motsättning mellan enskild och gemensam bön?
Jes 26:20

låter sig gärna högavlönas (6:6)

Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig.

Bön: Tack, helige Ande, att du gång på gång låter mig få häpna över och ta emot de himmelska rikedomarna...

Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som. är i det fördolda.
En egen kammare! Att kunna stänga till om sig, då man vill vara i fred! En önskedröm då. Och en önskedröm för de flesta idag.

Kanske kammaren är det fönsterlösa förrådsrummet i huset. Där kunde man vara i fred. Och i överförd bemärkelse skulle det kunna betyda: Gå in i Guds rika förrådsrum och dröj där i stillhet inför din Fader. Där skall min Gud med sin härliga rikedom i Kristus Jesus fylla alla era behov (Fil 4:19).

Poängen är nog inte att jag skall vara ensam i min bön. Omedelbart efter dessa ord om kammaren ger Jesus oss bönen Fader vår. Inte Fader min. Bönen leder mig ur mitt ego-snurrande. Jag dras in i en gemenskap. I varje bön finns fyra personer med: Fadern och Sonen och den helige Ande och jag. Ja, ännu fler: hela den himmelska härskaran.

Guds största löften om bönhörelse finns i de ord som talar om gemensam bön. Jesus säger: Allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem (Matt 18:19-20). Vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, så att Fadern blir förhärligad genom Sonen (Joh 14:13, jfr Joh 15:7, Apg4:23-31).

Poängen med Jesu ord om kammaren är: Jag är inför min Fader, som ser mig. Jag är inte inför människors blickar. Den inre kammarens bön kan jag ha även där det är mycket folk omkring mig och många andra är med i bönestunden.

De som lyssnade till Jesus på berget kom säkerligen att tänka på det som berättas om Elisa i 2 Kung 4. Elisa blir kallad till ett hem, där ett barn just har dött. Gossen har varit ute och lekt. Plötsligt får han ont i huvudet. Mitt huvud1. Mitt huvud! klagar han. Man bär hem gossen, men konstaterar snart att han har dött. När Elisa kommer dit går han in till gossen och stänger igen dörren om dem båda och ber till Herren. Och sedan berättas det att Elisa praktiserar livräddning enligt mun mot mun-metoden. Elisa lade sig över gossen och hade sin mun på hans mun, sina ögon på hans ögon och sina händer på hans händer. Då blev kroppen varm. Och efter en stund nös gossen, ända till sju gånger. Och därpå slog gossen upp ögonen (2 Kung 4:8-37).

Ser vi Jesu ord om bön i kammaren mot bakgrund av Elisas bön i kammaren, kan vi förstå att Jesu ord inte bara var en anvisning om var vi skall be utan också om hur vi skall be och inför vem vi är i bönen. Be enskilt eller tillsammans, som Elisa bad för pojken. Det är bönekamp på liv och död. Kämpa trons goda kamp!

Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig.
Den inre kammarens bön - det är mycket som kan hända där. Du är inför din fader. Du är inför honom som ser i det fördolda. Ja, du är sedd. Uppmärksammad från högsta ort. Du behöver inte göra dig till inför människor. Sluta med den showen. Du är sedd och uppmärksammad av högre varelser än grannar och kolleger och församlingsbor och kamrater. Den himmelska härskaran är engagerad i vad som händer med dig (se Luk 15:7-10 ).

Han som ser i det fördolda, ser i det fördolda inuti dig. In i det som du trängt undan i ditt liv och lagt locket på. In i de känsliga områdena i ditt liv, som du skäms över och helst vill glömma. In i det som gör ont och som ger dig så dåligt självförtroende. In i de områden där oduglighetskänslorna och jämförelsen och avunden slagit klorna i dig. Och som gör att du så ofta måste bli bekräftad av människor omkring dig. Han som ser i det fördolda vill gå in där för att röja undan skräpet, tvätta rent, läka såren och ge dig ett nytt liv och nytt mod och hjälpa dig in i kärleksförhållandet till Abba! Far! (Gal 4:6 och Rom 8:15).

Och lönen, vad är det?
Det är att få leva ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud (Kol 3:3). Ja, det är att få vara hos Far, han som redan nu ger oss all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen (Ef 1:3). Genom bönen låter Fadern himmelska krafter och rikedomar komma i rörelse genom dig. Fadern gör dig högavlönad, för att du skall fortsätta det himmelska slöseriet på jorden.


Tänk på och begrunda:

Vad är kammarens bön?

Är här motsättning mellan
enskild och gemensam bön?Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg