Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Sångpostillan

Andra årgången

_________________

Annandag Påsk 

Möte med den uppståndne

5 Mos 18:15-18, Kol. 3:1-4, Lukas 24: (13-35) 36-49, Psalt 16:6-11.
Klokt råd: Läs gärna och begrunda först alla texterna. Gå sedan till dagens predikan. 

Dagens sång:
Sjung halleluja till vår Gud, sjung halleluja till vår Gud.
Sjung halleluja, sjung halleluja, sjung halleluja  till vår Gud.

Inledning:
Annandagens text är från Lukas 24:36-49. Den kommer omedelbart efter Emmaus-vandringen. Du får här en kort resumé av vad som hände på den vandringen:

Två lärjungar är på väg från de skakande händelserna i Jerusalem. Jesus har blivit korsfäst och dödad. De samtalar med varandra om detta. Plötsligt kommer Jesus och går med dem. De är tydligen så chockade av vad de varit med om att de går liksom i dvala, de känner inte igen Jesus. Lägg märke fem B:n här.

BIKTEN. Jesus frågar dem vad som hänt. De får häva ur sig alla besvikelser, all bitterhet. Vi får tala med Jesus om allt.  Detta är biktens mening.

BIBELN. Jesus gör en bibelvandring genom hela Gamla Testamentet och visar hur det är en bok som talar om honom. Tillsammans med dessa Emmauslärjungar upptäcker vi att Bibeln är en bok laddad med himmelsk kraft. Se också Psaltaren 119:130.

BÖNEN. Jesus vill sedan lämna dem och gå vidare. Men de ber: Stanna hos oss. Bli kvar hos oss. Sjung Sv.Psalm 189.

BRÖDSBRYTELSEN. Jesus bryter brödet i en måltid. De firar nattvard. Då känner de igen honom.

BRÖDRAGEMENSKAPEN. De talar in tro och tröst i varandra. Brann inte våra hjärtan, när han talade med oss på vägen. De går till de andra lärjungarna och berättar. Vi ser här hur viktigt det är att samtala med trossyskon om vad Jesus sagt och gjort. I dessa samtal är Jesus själv med. Han fortsätter att förmedla kärlekens eld till oss. 

Nu sjunger vi tillsammans med dem dagens sång:

Sjung halleluja till vår Gud, sjung halleluja till vår Gud.
Sjung halleluja, sjung halleluja, sjung halleluja  till vår Gud.


Vad hände sen? Vi lyssnar till dagens evangelium från Lukas 24:36-49.
Medan de ännu talade, stod han plötsligt mitt ibland dem och hälsade dem: 'Frid över er!' De blev rädda och i sin förskräckelse trodde de att det var en ande de såg. Då sade han: 'Varför blir ni skrämda, varför fylls ni av tvivel? Se på mina händer och mina fötter, det är jag och ingen annan. Känn på mig och se på mig, en ande har inte kött och ben, och det kan ni se att jag har.' Och han visade dem sina händer och fötter. Då de av idel glädje och förvåning ännu inte kunde tro, frågade han dem: 'Finns det något att äta här?' De räckte honom en bit stekt fisk, och de såg hur han tog den och åt.

Han sade till dem: 'Detta är vad jag sade till er, när jag ännu var hos er, att allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i Moses lag, hos profeterna och i psalmerna.' Sedan öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna. Och han sade till dem: 'Detta är alltså vad skriften säger: Messias skall lida och uppstå från de döda på tredje dagen, och syndernas förlåtelse genom omvändelse skall förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Ni skall vittna om allt detta. Och jag skall sända er vad min fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden.'

Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du Kristus! 

Vi sjunger:

Jesus har uppstått, lever nu! Jesus har uppstått, lever nu! 
Jesus har uppstått, Jesus har uppstått. Jesus har uppstått, lever nu! 

 
Lukas berättar nu för oss om detta: Medan lärjungarna ännu talade, stod Jesus mitt ibland dem och hälsade dem: Frid över er!

Jesus har uppstått. Han lever nu. Men han kommer inte tillbaka för att leva detta livet. Lasarus kom tillbaka till livet och han dog senare. På samma sätt med änkans son i Nain och Jairi dotter. De kommer tillbaka för en tid, men dör senare.  Men Jesus kommer inte tillbaka för att leva detta liv några år till.  Då skulle han blivit gammal och mätt av ålder dött efter tag, Men Jesus kommer tillbaka till detta livet och han lever nu och kommer aldrig att dö. 

Det är stor skillnad på det liv Jesus lever före Golgata och det liv han lever efter uppståndelsen. Nu har han en ny kropp. Det är den kropp han nu har på faderns högra sida.  Det är den kropp vi kommer att få se då Jesus kommer tillbaka. 

Jesus kommer inte tillbaka för att stanna här. Han kommer tillbaka bara för sex veckor.  Han kommer inte tillbaka för att göra det samma som han gjort tidigare. Han botar inte, driver inte ut onda andar, predikar inte för massorna. Där finns inga läkedomsunder efter uppståndelsen. Varför kommer han då hit igen efter döden på Golgata? 

Först och främst för att visa sin seger över ondskans, dödens och mörkrets makter. Men sen också för att han vill lära sina lärjungar något som han inte kunnat lära dem tidigare. Vad då?  Att han är lika närvarande fast de inte kan se på honom eller ta på honom. Därför försvinner han och kommer tillbaka.  Ena stunden är han där. Andra stunden är han borta. Ena stunden bryter han bröd med de två Emmauslärjungarna, i nästa stund är stolen tom och det är bara några brödsmulor kvar.  Han kommer till lärjungarna som sitter bakom stängda dörrar. Sedan försvinner han plötsligt.

Ena söndagen säger Tomas, att han inte kan tro på uppståndelsen, om han inte får se hålen efter spikarna. En vecka senare säger Jesus:  Tomas jag har hört vad du sagt under veckan.

Lärjungarna fick lära sig att leva i Jesu närvaro fastän de inte såg honom. Jesus, den uppståndne, är hos oss, han hör, förstår, ser, vet. Jesus är där. Ibland tänder han det himmelska ljuset och vi ser. 

Ibland får vi bara öva oss i hans närvaro fastän vi inte ser. Men det är saligt också det.  Till Tomas och oss säger han: Du tror därför att du har sett mig. Saliga är de som inte sett men ändå tror (Joh 20:29). Men han är där hos oss varje dag. 

Jesus är hos oss varje dag! Jesus är hos oss varje dag! 
Jesus är hos oss, Jesus är hos oss, Jesus är hos oss varje dag! 

När Jesus plötsligt visar sig, blir de rädda, säger Lukas och i sin förskräckelse trodde de att det var en ande de såg. Vi får inte blanda samman vår gemenskap med Jesus och kontakten med andar. Bibeln förbjuder oss att försöka oss på seanser, ta kontakt med den andliga världen genom medier. Bibeln säger absolut stopp.  Det finns en ande som vi ska hålla oss till, det är den Helige Ande.

När de blir rädda frågar Jesus: Varför blir ni skrämda, varför fylls ni av tvivel?   Bra frågor att ställa sig när paniken kommer: Varför ...

När vi samtalat med Jesus om det som gör oss rädda, kan vi höra hans trygga stämma. Frid över er!

Jesus visar dem nu sin kropp. Se på mina händer och mina fötter, det är jag och ingen annan. Känn på mig och se på mig, en ande har inte kött och ben, och det kan ni se att jag har.' Och han visade dem sina händer och fötter.

Det är inte bara Jesus som efter sin uppståndelse har en kropp.  Vår andliga framtid i himlen är en framtid med kroppar. Vi ska inte sväva kroppslösa omkring i himlen. Vi ska kunna krama varandra och dunka varandra i ryggen. Vi kommer att ha riktiga kroppar som Jesus, kroppar som man kan ta på, kroppar, som är fria från de begränsningar vi nu har, men ändå riktiga kroppar. När Gud frälser dig är han intresserad av hela dig.  Inte bara din själ och din ande utan också hela din kropp. Vi tror på kroppens uppståndelse. Kristendomen har höga tankar om kroppen. Den är den mest materialistiska religionen. Kroppen är den helige Andes tempel.

När Jesus nu visar dem sin kropp står det en märklig sak.  De kunde inte tro av idel glädje och förvåning. Förut kunde de inte tro av idel rädsla. Nu kunde inte tro av idel glädje och förvåning.

Hur reagerar du på det? Hur reagerar Jesus?  Han ber om mat. Då räcker de honom en bit stekt fisk. (Fish and chips). De ser hur han äter. Kvällsmaten försvinner in i honom. Det övertygar dem. Jesus lever, Jesus har uppstått. Vi sjunger in påskens glädje:

Jesus har uppstått nu för oss! Jesus har uppstått nu för oss!
Jesus har uppstått, Jesus har uppstått, Jesus har uppstått nu för oss!


Till sist ger Jesus ännu en undervisning om hur viktigt det är att förstå vad Bibeln säger. Detta är vad jag sade till er, när jag ännu var hos er, att allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i Moses lag, hos profeterna och i psalmerna.

Vi kan nästan se hur de står där med gapande munnar och vill säga: Vi tycker det du säger är svårt. Vi har så svårt att läsa Bibeln. Gamla Testamentet är för många en svår bok. Men gräv i den boken. Där finns skatter gömda för dig (Jes 45:3). Där finns ord som kan göra ditt hjärta brinnande (Lukas 24:32). 

När du öppnar den boken händer det något. Jesus är där hos dig. Han gör något spännande.  Det står så här: Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod Skrifterna.

Är det kanske detta vi behöver be om: Att Herren öppnar våra sinnen. Så att vi kan ta emot och förstå. Det är inte så att Bibeln är sluten bok som ligger där stum och tyst för oss. De är vi som är tillslutna, instängda i oss själva. Jesus behöver öppna våra sinnen. Och när Jesus får öppna våra sinnen då förstår vi särskilt detta med Jesu död och uppståndelse. Då förstår vi att det hänt något alldeles underbart, att här fanns tillgängligt för oss en befrielse och en läkedom och ett nytt liv. Och det vi får ska vi sprida till andra. Det som Bibeln talar om är inte bara att Messias skall lida och på tredje dagen uppstå från de döda utan också att omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem.

Jesus, du rustar oss med kraft. Jesus du rustar oss med kraft.
Jesus du rustar, Jesus du rustar, Jesus du rustar oss med kraft. 


Men innan de går iväg och innan vi går iväg med detta uppdrag att förkunna Jesu seger, skall vi ta emot vad Jesu Fader lovat: Den helige Ande. Vänta i Jerusalem. Vänta på den svåraste platsen där man dödar Jesus och vill döda dem som tror på honom. Och därför skall de stanna i staden och vi stanna på den svåraste platsen tills ni bli rustade med kraft från höjden.

Kraft från höjden, kan också vi få. Det är Anden som ger liv. Anden tänder livet i kristtrognas bröst. Han ger kraften att gå ut med och ge ut av den kärlek vi fått. Det är Anden som tänder lovsångens glädje i våra liv

Jesus vi prisar ditt namn, Jesus vi prisar ditt namn
Jesus vi prisar, Jesus vi prisar, Du ger Ande och liv och kraftVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg