Stiftelsen Bibelskolan.com
 

De Himmelrika vet vad Fadern vet (Matt 6:7-8)

Vågar du tillhöra "annorlundafolket"? Varför tala om för Gud vad vi önskar?
Jes 1:15-18, Mark 12:40, Matt 6:32

vet vad Fadern vet (6:7-8)

Och när ni ber, skall ni inte rabbla tomma ord som hedningarna; de tror att de skall bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som de, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det.

Bön: Helige Ande, för oss nu djupare in i bönens hemligheter...

Och när ni ber, skall ni inte rabbla tomma ord som hedningarna;
Det grekiska ord som här översätts med rabbla tomma ord (battologeo) är ett mycket ovanligt ord. Man känner inte ordet från något annat håll. Man vet inte var det kommer ifrån. En del menar att det kommer från BATTUS - en kung från Cyrene, som lär ha stammat. Andra menar att det är ett onomatopoetiskt ord, d.v.s. ordets ljud uttrycker dess mening. Man kan jämföra med ordet "barbar". Det kommer av att grekerna tyckte att främmande folks språk lät så: brbrbrbr... Det grekiska ordet battologeo skulle närmast kunna betyda babbla. Säga meningslösa ord.
Att rabbla tomma ord skulle kunna betyda att man framsäger böner utan att tänka. Bönerna upprepas mekaniskt. Man ber med läpparna men hjärtat är långt borta. Må varje bedjare här pröva sig själv.
Man kan här också tänka på TM:s upprepande av ett mantra. Man kopplar bort sinnet medan man upprepar ord som egentligen är namn på indiska gudomligheter. Man tömmer sig själv på sitt eget och är inte vaksam över vad man släpper in.

de tror att de skall bli bönhörda för de många ordens skull.
Man skall inte rabbla tomma ord. Och inte heller komma med de många orden. Vår himmelske Fader påverkas inte av ett mekaniskt upprepande och hör oss inte om vi bara hopar orden efter varandra.

Gör inte som de...
Detta är en huvudtanke i Bergspredikan. Gör inte som tullindrivarna (5:46). Gör inte som hedningarna (5:47, 6:7, 8). Gör inte som hycklarn(6:2, 5). Gör inte som de skriftlärda och fariséerna (5:20). Jesus var annorlunda. Han kallar sitt folk att i hans efterföljd våga vara annorlunda.

Gör inte som de. Detta är en återklang av det som Gud sade till sitt folk:
Och Herren talade till Mose och sade:
Tala till Israels barn och säg till dem:
JAG ÄR HERREN, ER GUD.
Ni skall inte göra som man gör i Egyptens land, där ni har bott. Inte heUer skall ni göra som man gör i Kanaans land, dit jag vill föra er. Ni skall inte vandra efter deras stadgar.
Efter mina lagar skall ni göra, och mina stadgar skall ni hålla och skall vandra efter dem. JAG ÄR HERREN, ER GUD
(3 Mos 18:1-4).

Genom hela Bergspredikan kallar Jesus dem som är omkring honom att vara annorlunda. Deras karaktär skall vara annorlunda än vad som beundras i världen. De skall skina som ljus i världen. Deras rättfärdighet skall övergå de skriftlärdas och fariséernas. Deras kärlek skall vara mer än hedningarnas. Hedningarna ber genom att rabbla tomma ord. Men de som hör ihop med Jesus ber med ödmjuk eftertänksamhet, som barn till den himmelske Fadern.

... er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det.
De himmelrika vet vad Fadern vet, därför att Jesus har talat om det för
dem. Ingen känner Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara
honomför
(Matt 11:27).
Och därför vet vi vad Gud vet, ty han säger: Jag vet väl vilka tankar jag
härför er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge
er en framtid och ett hopp
(Jer 29:11).
Eftersom Jesus dragit in oss i Guds kärleks kraftfält, vet vi att det mörka
och svåra aldrig får sista ordet: Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som
älskar honom att nå det goda
(Rom 8:28).

Om vi nu vet att Fadern vet vad vi behöver, varför skall vi då be om det?
Fadern är ju inte okunnig, så att vi behöver informera honom.
Han är inte tvekande, så att vi behöver övertyga honom.
Han är vår Fader, som älskar sina barn och vet allt om deras nöd.

Vi ber därför att vi gläder oss över att få komma inför Far.
Genom bönen ger vi vår himmelske Far tillfälle att ge oss det han vet att
vi behöver.

Bönen är händerna som lyfts mot himmelen för att ta emot.
Och bönen gör att nöden och problemen och behoven inte fastnar i oss. Vi lär oss att överlåta alla våra bekymmer och behov och bara sträcka oss mot den Fader som älskar sina barn.


Tänk på och begrunda:

Vågar du tillhöra "annorlundafolket"?

Varför tala om för Gud
vad vi önskar?Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg