Stiftelsen Bibelskolan.com
 

De Himmelrika är ofta med Jesus och nådens barn hos Far i himlen (Matt 6:9-10)

Vad ber vi, när vi ber de tre första bönerna i Fader vår? Jer 3:19, Jes 63:16,
Luk 11:1-2, Matt 26:42,. Apg 21:14, Hebr 13:20-21

är ofta med Jesus och nådens barn hos Far i himlen (6:9-10)

Så skall ni be: Vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.

Bön: Tack, helige Ande, att du leder mig in i kärleksförhållandet till Far.

Så skall ni be...
Jesus ger oss nu en modell för vår bön. Bönen Fader vår är en kort bön. Den tar 36 sekunder att be rakt igenom. Du kan be den då och då under dagen och bara låta den skölja igenom dig. Du kan också dröja mycket länge vid varje bön och ändå aldrig ha tömt ut dess djup. Den är som en källa med ständigt friskt vatten. Du vilar tillsammans med Jesus inför din Fader i varje bön.
Vår fader,                                 Fader vår,
du som är i himlen.                  som är i himmelen!
Denna bön leder oss in en rik gemenskap. Gud är VÅR fader. I detta VÅR finner du först Jesus. Så här började han säkerligen själv sin bön. Det är han som visar oss fadern (Joh 14:8-9). Den Gud vi tror på är vår herre Jesu Kristi Gud och fader (Kol 1:3, Ef 1:3). Jesus vill leda oss in i ett personligt kärleksförhållande till Fadern.

I ordet VÅR hittar du också ''nådens barn''. Det är de som tagit emot Jesus och för Jesu skull får kalla Gud för fader. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud (Joh 1:12). Alla är skapade av Gud, men Guds barn blir man genom en ny födelse. Genom Guds nåd blir vi nådens barn (se Tit 3:4-7 ).

När man säger att alla människor är Guds barn låter det som kärlek och tolerans. Men egentligen är de som säger så grymma och lata. De vill inte göra sig mödan att hjälpa människor att hitta in i detta nya och spännande liv, som man får genom Jesus. Nej, var i stället med om att hjälpa dem att få träffa Far, som är i himlen. Så att de själva får höra pulsslagen från Guds fadershjärta att de är älskade: "För dig... för dig ..."

Låt ditt namn bli helgat.          Helgat varde ditt namn;
Mitt i denna bön finns Jesus. Så här bad han själv. Han säger: Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog från världen och gav åt mig (Joh 17:6, 26). Jesus gör Gud känd för oss. Våra egna funderingar och tankar kan leda oss vilse. Jesus vet vem Gud är, och han leder oss in i ett personligt förhållande till Fadern. Nådens barn dröjer där tillsammans med Jesus. De lyssnar till ordet som uttrycker Faderns kärlek. De står i lovsång och tillbedjan inför den himmelska tronen.
Och när de varit där inför Fadern vill de gärna hålla hans namn heligt. Låt ditt namn bli helgat. Hjälp oss att nämna Guds namn med vördnad och värme och inte tänka ytligt och slarvigt om det som är heligt. Hjälp oss att leva så att Guds namn blir ärat.
Låt ditt rike komma.                tillkomme ditt rike;
Mitt i denna bön står Jesus. Det är han som är kung i detta rike. Runt omkring Jesus står nådens barn, rikets medborgare. Han låter dem se in i rikets framtid. De ser att Guds rike består i ... rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande (Rom 14:17, Giertz). Och ju mer de får se detta verkliga liv desto mer vill de be och kämpa för att Jesus skall bli kung och herre i alla sammanhang.
Låt ditt rike få komma till våra hjärtan, så att du får regera oss inifrån. Låt ditt rike komma till våra hem och arbetsplatser och till människor som du sänder i vår väg, så att de förstår att de är älskade och att du har en mening åt dem i livet. Låt ditt rike komma till människor av alla folk och raser, så att evangeliets glädje når ut till dem.
Låt din vilja ske,                        ske din vilja,
på jorden så som i himlen.      såsom i himmelen, så ock på jorden;

Mitt i denna bön står Jesus. Han låter nådens barn se in i himlen. De får se hur Guds vilja sker där. Änglarna står inför Fadern. Tänk att få stå så nära honom som är Kärleken! De kan inte låta bli annat än att tacka och lova, lyda och tjäna Gud. De fyller himlen med lovsång och tillbedjan och de uträttar hans befallning, så snart de hör ljudet av hans befallning (Psalt 103:20). Jesus drar oss in i denna glädje. Han vill att vi skall sprida denna glädje och lovsång och kärlek till jorden. Ty här på jorden sker inte alltid Guds vilja. Här finns onda viljor som förvandlar livet till ett helvete. Och själviska viljor som sliter sönder gemenskapen mellan människor och mellan folk. Och sataniska viljor som får människor att göra varandra illa. Men det blir himmel på jorden där Jesus går fram och utrustar nådens barn med kampsinne och helig upprördhet, så att de i Jesu namn går emot ondskans attacker och proklamerar Jesu korsseger över all ondska och allt djävulskap.
Ty korset slår en bro mellan himmel och jord. Gud vill att alla människor skall räddas (1 Tim 2:4). När en syndare leds till korset och blir förlåten och förlöst, då sker Guds vilja och då blir det himmel på jorden.


Tänk på och begrunda:

Vad ber vi, när vi ber de tre
första bönerna i Fader vår?Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg