Stiftelsen Bibelskolan.com
 

De Himmelrika är disciples med disciplin (Matt 6:16-18)

Vad är fastan bra för? Vad kan den fasta betyda som Jesaja talar om i Jes 58:3-12?
2 Sam 12:20, Luk 18:12, 1 Kor 9:27, Kol 3:23

är disciples med disciplin (6:16-18)

När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna, som vanställer sitt utseende för att människorna skall se att de fastar. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj in ditt hår och tvätta ditt ansikte, så att inte människorna ser att du fastar, utan bara din fader i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig.

Bön: Helige Ande, hjälp oss att hitta in i det fördolda livet med vår Far.

När ni fastar...
Jesus tycks ta för givet att man fastar. Han säger inte: Om ni fastar. Men inte heller: Ni måste fasta. Han säger: När... Och han ger instruktioner om hur man skall förhålla sig då.

Lika självklart som det är att ge och att be, lika självklart är det att en Jesu lärjunge fastar. Han är en disciple (lärjunge) med disciplin. Men idag läser vi ofta vår Bibel som om dessa verser inte fanns. Vi har ofta lagt oss i träning när det gäller att festa. Men vad är det vi har gått miste om, när vi inte tränat med att fasta?

Efter dopet i Jordan fastade Jesus i fyrtio dagar och fyrtio nätter (Matt 4:2). I Apg 13:2-3 berättas om hur församlingen i Antiochia avskiljer Barnabas och Saul för en tjänst. De höll gudstjänst och fastade, står det. Och under denna fasta talar den helige Ande till dem om att utse dessa män. Och efter fasta och bön lade de sina händer på dem och skickade iväg dem.

Vi läser om Hanna som tjänade Gud dag och natt med fasta och bön (Luk 2:36-38). När Jesus befriat pojken som hade en stum och döv ande, frågar hans lärjungar honom efteråt, varför de inte kunde göra som han. Jesus svarar: Detta slag kan inte drivas ut genom något annat än bön och fasta (Mark 9:29 enligt NT 17. Giertz har också uttrycket bön och fasta i sin översättning, medan NT 81 har plockat ned fastan till fotnoten). Jesus förbjuder inte fastan. Han säger inte att den är onödig. Men han ger vissa förhållningsorder för fastan.

När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna, som vanställer sitt utseende for att människorna skall se att de fastar. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön.
Den som fastat vet hur lätt det är att se dyster ut under den tiden. Man blir trött. Känner sig efter ett tag matt och svag. Får ont i huvudet. Det värker i lederna. Man känner sig oandlig. Har svårt med bönen.

Det tar en tid innan det vänder. Det är en nyttig tid. Man ser hur beroende man är av så mycket yttre. Det stärker karaktären att för en tid låta bli kaffe och te. Det är nyttigt att för en tid avstå från godis och från TV och annat sådant som har fångat en. Den som är rökare och håller upp under en tiodagarsfasta kan få det mycket svårt. Han upplever sin fångenskap i nikotinet. Han blir irriterad och ser dyster ut som hycklarna. Precis som dessa hycklare har man kanske stor lust att få tala om för andra att man har det svårt just nu. Men om du nöjer dig med att bli ynkad och beklagad av människor, får du väl nöja dig med det. Du har redan fått ut din lön. Men varför nöja sig med att vara lågavlönad?

Nej, när du fastar, smörj in ditt hår och tvätta ditt ansikte, sä att inte människorna ser att du fastar, utan bara din fader i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig.
Jag lär mig steg för steg under fastan att kontrollera mina känslor. Jag tillåter inte Dysterheten att ta makt över mig. Jag duschar och tvättar mitt ansikte och låter mitt hår få det shampo som ger bäst lyster. Jag lär mig att minska ner på mina egna behov. Mitt bortskämda stora, stackars, lilla, ömtåliga Jag tuktas. Jag låter fastan vara en hemlighet mellan mig och min fader i det fördolda.

Efter ett tag vänder sig detta lidande till något positivt. Fångenskapen släpper. Något nytt börjar. Ty när jag under fastan sagt nej till allt det som annars regerar och styr mitt liv, kan jag få erfara närvaron av min fader som ser i det fördolda. Jag får tid över att vara inför honom. Jag lär mig att söka hans ansikte. Jag erfar att jag är sedd. Uppmärksammad från högsta ort! Jag lär mig att lyssna inåt till vad Gud säger i sitt ord. Jag får inför Herrens ansikte dela hans nöd och smärta för människor omkring mig. Jag hittar ett nytt steg i den fasta som han längtar efter att få se hos oss.
Detta är den fasta som jag vill ha: att ni lossar orättfärdiga bojor och löser okets band, att ni ger de förtryckta fria och krossar sönder alla ok, ja, att du bryter ditt bröd åt den hungrige och skaffar de fattiga och husvilla husrum, att du klär den nakne, var du ser honom, och ej drar dig undan för den som är ditt kött och blod
(Jes 58:6-7).


Tänk på och begrunda:

Vad är fastan bra för?
Vad kan den fasta betyda som
Jesaja talar om i 58:3-12?Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg