Stiftelsen Bibelskolan.com
 
Bibliska bipersoner, av Sven Danell

11 Jeftas namnlösa dotter

Dom 11:30-40

Enligt gängse uppfattning blev flickan dräpt och bränd. I så fall får vi säga: Gud ske lov att Gamla förbundet avlöstes av det Nya och att i Kristus allt har blivit nytt.

En av alla tiders störste judiske lärde, David Kimchi (död 1235) ansåg att hon blev given åt Herren i det att hon förpliktades till livslångt jungfrustånd. Bibeln säger inte att sådant var brukligt, men en antydan kan ligga i 2 Mos 38:8 och 1 Sam 2:22. Man bör vara försiktig med att sätta sig över vad rabbiner lär om sin Bibel. Där är de på hemmaplan.

Bakom det svenska "brännoffer" ligger ett hebreiskt ord som betyder "upphöjelse" och som Jesus har haft i tankarna när han talade om att Människosonen måste bli upphöjd. Ett lamm som gjordes till brännoffer, "upphöjelseoffer", fick inte, såsom många andra offer, ätas av prästerna och de offrande, utan måste helt och hållet överlämnas åt Herren genom elden.

Om Jeftas dotter vet vi föga, vi känner inte ens hennes namn. Men minnesvärd är hon som inte ett ögonblick bad om förskoning, därför att ett löfte till Herren måste infrias. Hon är lika minnesvärd vare sig hon mötte en blodig död eller fann sig i ett celibat som hon själv inte önskat.

I en kvällstidning såg jag en intervju med två flickor av Jesusfolket. Den ena tillfrågades om hon hade någon pojkvän. Svar: Nej. — Önskar du inte att du hade en? — Det får Gud bestämma. Om Gud vill, så får jag en pojkvän, och vill han det inte, så ska jag ingen ha.

Bakom den erotiska stressen ligger ofta tron att allt är slut när jordelivet tar slut. Alltså: Njut medan du lever! Jesus lärde oss ett annat sätt att ta vara på detta korta liv: Gör något för andra! Allt annat är underordnat hans vilja. Vill Gud att jag ska leva ensam, så är det det bästa. Vill Gud att jag ska dö ung, så ske hans vilja! Låt mig bara få tjäna Kristus i min nästa!

I Hitlertyskland lär ha funnits 7.000 ungdomar som hade förpliktat sig med ett heligt löfte att dö hellre än de svek Kristus. Det finns många sådana nu, i andra diktaturer. Hur många finns det hos oss?

Sven Danell: Bibliska bipersoner 11Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg