Stiftelsen Bibelskolan.com
 

De Himmelrika är inte bekymmerssnickare (Matt 6:31-32)

Vad gör du när bekymren kommer?
Ps 55:18, 94:19, Luk 10:41-42, Rom 14:17, 1 Petr 5:7

är inte bekymmerssnickare (6:31-32)

Gör er därför inga bekymmer, fråga inte: Vad skall vi äta? Vad skall vi dricka? Vad skall vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta.

Bön: Helige Ande, hjälp mig att se fadershänderna och fadershjärtat ...

Gör er därför inga bekymmer ...
Gång på gång hör vi denna Jesu varning för att ta in bekymren i oss. Orden bekymra, bekymmer finns fem gånger här i Matt 6:25-34.

Det finns bekymmer som man får. Plötsligt kommer de och oväntat. Ett svagt hjärta säger upp sin tjänst. En olyckshändelse som ändrar allt. Relationer som efter ett morgongräl blir trassliga som garnnystan.
Det finns också bekymmer som man gör sig själv. Man snickrar ihop dem och förstorar dem i all oändlighet och förmerar dem och ältar dem. Men Jesus har inte kallat oss att bli bekymmerssnickare. Bekymmer är farliga. När vi plockar in dem i magen, plockar vi in högexplosiva varor. De kan slita sönder oss. Bekymmer har en otäck sugkraft. Vi fixeras vid dem. De klibbar. Genom våra bekymmer drar vi till oss ännu mer bekymmer. Job uttrycker detta så här:
Det som ingav mig förskräckelse, det drabbar mig nu,
och vad jag fruktade för, det kommer över mig.
Jag får ingen rast, ingen ro, ingen vila.
Ångest kommer över mig
(Job 3:25-26).


Vad gör man när man får bekymmer?
Det första är: Släpp inte in dem.

... fråga inte: Vad skall vi äta? Vad skall vi dricka? Vad skall vi ta på oss?
Släpp inte in de bekymrade frågorna. Låt dem inte snurra runt i dig. Lägg märke till att Jesus säger detta när det gäller bekymren. Naturligtvis skall vi kunna planera middagsmaten och fundera på om vi skall hälla saft i vattnet eller tänka på vad vi skall ta på oss idag, då det är så kallt och regnigt. Det är de bekymrade frågorna vi skall mota i tankarnas dörröppning.
Det andra är: Jaga dem inte och låt dem inte jaga dig.

Allt sådant jagar hedningarna efter.
Hedningarna – de som inte känner den himmelske Fadern – de jagar efter detta. Om man inte tar emot den himmelske Faderns kärlek, kan man egentligen aldrig bli riktigt nöjd eller tillfredsställd. Man måste ständigt ha mer och mer. Och de inre såren, som man kanske fått av att ha blivit förkastad och bortglömd och inte sedd, de blir aldrig läkta. Man jagar efter det som kan tillfredsställa den inre människan och mätta det lilla, hungriga barnet inom en, det som har ett omättligt behov av kärlek och uppmärksamhet. När man jagar efter allt detta, kommer man snart att jagas av det. När jag jagar, kallas det jakt. När jag jagas, kallas det jäkt. Men den som kan svara på barnets frågor är ju Far.
Därför finns det nu ett tredje råd: Praktisera Guds närvaro.

Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta.
Vet att Fadern vet vad du behöver. "Själv han är mig alla dagar nära, för var särskild tid med särskild nåd" (Sv Ps 249:2). Ja, Fadern vill att vi skall veta att han vet hur vi har det. Därför får vi komma inför hans ansikte. Och tala med honom om det som bekymrar oss. Vi får inte trycka ned bekymren. Inte lägga locket på dem. Inte ett ögonblick bli ensamma med dem. Du får lära dig att lyssna in hans tankar i dig. Och höra hur han säger till dig: Gör dig inte bekymmers Han säger det mycket personligt och med värme.
Det finns säkert många andra som sagt till dig: Bekymra dig inte så mycket. Ta livet med en klackspark. När du hör dem säga detta, får du bara ännu ett bekymmer. Och det är bekymret över hur du inte skall bekymra dig.
När du hör hur Jesus säger detta till dig, märker du något: På ett gåtfullt sätt strömmar det ut kraft från honom. Han ger det som han säger. När han talar till dig, sker något. Han låter en anda av sorglöshet, bekymmers-frihet, glädje, komma in i dig. Bekymmerskrampen släpper. Ett leende letar sig fram på dina läppar ...
När du sedan tittar på ordet BEKYMMER kan du se ett stort budskap i själva ordet. Mitt inne i det ordet finns bokstäverna K Y M . Det anger att något är "kymigt", svårt, besvärligt. Men före de bokstäverna står ordet BE. Och efter de bokstäverna står ordet MER. BE MER när du får det KYMigt.
Din Fader vet. Och han gläder sig när du kommer till honom, praktiserar hans närvaro och ber om hans hjälp. Där får du veta att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda (Rom 8:28 ).
Så lägg därför bort alla bekymmerssnickarredskap! Och vänta allt från Far, som gläder sig över att göra dig himmelrik.


Tänk på och begrunda:

Vad gör du när bekymren kommer?Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg