Stiftelsen Bibelskolan.com
 
Bibliska bipersoner, av Sven Danell

17 Jaebes, smärtesonen

1 Krön 4:9-10.

När bibelläsningen ibland känns långtråkig, bör man vara uppmärksam: just då kan det ur grådiset lysa fram en löftesstjärna. Som i Jakobs avskedssång, där närmast efter Isaskars trältjänst och Dans ormalist kommer hjärtesucken: Herre, jag bidar efter din frälsning! Där bryter längtan efter Herren Krist igenom.

En sådan stjärna lyser också i släkttavlorna i 1 Krönikeboken, när vi kommer till Jaebes. Han är en smärteson och därmed en framåt fallande skugga av den kommande Smärtemannen. Hans mor, som gav honom namnet, påminner både om Eva, som skulle föda med smärta, och om Maria, genom vars själ ett svärd måste gå.

Därför att Jaebes var Smärtesonen, var han mer ansedd — eller, som det heter i den äldre översättningen — härligare än sina bröder. Märk hur det heter om David, att han blev smord mitt bland sina bröder, 1 Sam 16:13, och om Messias, att Gud har smort honom mer än hans medbröder, Ps 45:8. Genom sitt lidande har Jesus blivit den förstfödde bland många bröder, Rom 8:29.

Sitt namn fick Jaebes därför att han kostade sin mor smärta. Men han tycks själv också ha fått känna på vad smärta vill säga, eftersom befrielse från smärta står så högt för honom. Ofta är barnets och moderns smärta densamma. En mor blev tillfrågad, om hon älskade alla sina barn lika mycket. Nej, svarade hon, jag älskar alltid den mest, som är mest trött, nere, förtvivlad, trotsig, desperat eller bortkommen.

Smärtemodern Maria led med sin Son. Men själv led han för oss så som ingen någonsin lidit.
När Jaebes ber Gud välsigna sig, och han gör det med ett starkt uttryck, ordagrant: välsignande välsigna, så ber han särskilt om tre saker: att få sitt område vidgat, att få ha Guds hand med sig och att bli befriad från smärta. Så ber vi i kyrkobönen för Kristi kyrka: vidga hennes gränser! Så tackar vi Gud för en Frälsare om vilken det är skrivet: Guds nåd var över honom, Luk 2:40. Och så lovsjunger vi Honom som blev bönhörd och tagen ur sin ångest, Heb 5:7. Gud vare tack för Jesus, vår Smärteman och Salighetshövding!

Sven Danell: Bibliska bipersoner 17Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg