Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Sångpostillan

Andra årgången

_________________

Kristi Himmelsfärds dag 

Herre över allting

 

Jesaja 61:10-11, Apg 1:1-11,  Lukas 24:49-53, Psalt. 110
Läs gärna först söndagens alla texter, lugnt och begrundande. Gå sedan till predikan. 

Dagens sång:
Min glädje har jag i Herren,
Jag jublar, jag jublar över min Gud.
Min glädje har jag i Herren, halleluja!
Text Jes 61:10, mel Karin Braw

 

Vi börjar med att lyssna till den gammaltestamentliga texten från Jesaja 61:10-11. Det första Jesaja där lär oss är DAGENS SÅNG:
Min glädje har jag i Herren, jag jublar över min Gud, ty han har klätt mig i segerns dräkt och skrudat mig i rättfärdighetens mantel, som när brudgummen sätter på sig turbanen och bruden pryder sig med sina smycken. Liksom jorden får grödan att spira och trädgården låter sådden skjuta upp, så låter Herren Gud rättfärdighetens spira och äran växa inför alla folk

Kristi Himmelsfärds dag är en dag då vi firar Jesu tronbestigningsfest. Jesus bestiger tronen på allsmäktig Gud Faders högra sida. Jesus blir då HERRE ÖVER ALLTING, som är dagens tema.  Då skall alla knän böja sig, i himlen och på jorden och under jorden och alla tungor bekänna Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är HERREN (Fil 2:10-11, SFB).  Alla makter - både de överjordiske och de underjordiske ja, t.o.m. alla maktmänniskor i samhälle och kyrka - skall böja knän. 

Jesaja säger att Herren Jesus då har gjort något med oss:
 1. Han har klätt mig i segerns dräkt.
– det gäller mig och dig som stapplat och ramlat och misslyckats så ofta som hans lärjunge. Han har segrat. Och han har dragit in oss i sin seger. Många har sjungit om detta, Kapellmästare Johann Franck gjorde det 1653 i Psalm 149:2.

Underbar den stora stunden. Satan med all makt han haft
blev av Lammet övervunnen, ondskan av Guds kärleks kraft. 
Dödens välde är nu brutet, Jesus stiger fram i ljuset
.
 
Men jag fick fler kläder, skriver Jesaja:  
2. Han har skaffat mig rättfärdighetens mantel.  Om det sjöng Venantius Fortunátus redan på 600-talet i psalm 147:2. 

Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet.
Han avvände vårt elände för båd tid och evighet.
Han förvärvde att vi ärvde ljus och frid och salighet


Att Jesus är Herre, är ett uttryck som skrämmer en del. Det är både odemokratiskt och ofeministiskt. Men Jesaja berättar för oss, att de som gläder sig över denna benämning, är de som upptäckt att hela kristendomen handlar om personlig relation, om förtrolig gemenskap, om kärleksförhållande. Jesus är BRUDGUMMEN och vi tillsammans - män och kvinnor, gossar och töser, påvar och prostar – är tillsammans BRUDEN.  Där kärleken tas emot, där spirar liv. Guds folk får liv och blommar och mognar och bär frukt. Detta är orsaken till den jublande sång som Jesaja idag intonerar och som vi nu sjunger i dagens sång:

Min glädje har jag i Herren,
Jag jublar, jag jublar över min Gud.
Min glädje har jag i Herren, halleluja. 

 

Vi lyssnar nu till hur Lukas skildrar Jesu himmmelsfärd i Apostlagärningarna 1:1-11.
I min första bok, ärade Theofilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen, sedan han genom den helige Ande hade gett sina befallningar åt dem som han utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem sade han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som Fadern hade utlovat, ”det som ni har hört mig tala om”, sade han. ”Johannes döpte med vatten, men ni skall bli döpta med helig ande om bara några dagar.”De som hade samlats frågade honom: ”Herre, är tiden nu inne då du skall återupprätta Israel som kungarike?  Han svarade: ”Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder Fadern i sin makt har fastställt. Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”

När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. ”Galileer”, sade de, ”varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen.”
 

Kristi Himmelsfärds dag är en dag då vi firar Jesu tronbestigningsfest. Jesus bestiger tronen på allsmäktig Gud faders högra sida. Jesus är Herre över allting säger dagens tema. Bakom Jesus ligger kampen på Golgata. Där segrar Jesus över allt djävulskap, över allt det som fångar och binder oss och gör oss så illa trötta på oss själva.

På Långfredag gnuggade djävulen sina händer. Han hade lyckats döda Guds son. Ära vare mig! sa han. På Påskdagen måste han lomma i väg med bockfoten mellan benen (eller vad det nu var han gjorde). Påskdagen är Djävulen svartaste olycksdag. Jesus uppstår! Jesus lever! Ära vare Gud! Jesus är Herre över allting. Vi sjunger om detta med de första kristna:

Min glädje har jag i Herren.
Jag jublar, jag jublar över min Gud.
Min glädje har jag i Herren, halleluja. 

Det finns många bevis på det, skriver Dr Lukas i dagens epistel. Lärjungarna går inte på vad som helst. De letar efter bevis. De får erfara Jesu uppståndelse på många sätt. Jesus visar sig för dem, han äter med dem, de får röra vid honom.

Men det är ju en märklig historia som den här dagen vill slå i oss. Jesus flyger på något sätt i luften. På himmelsfärdsdagen försvinner han ur lärjungarnas åsyn. Men han försvinner inte som en fågel som genom att lyfta sig högre och högre och högre plötsligt försvinner ur vår åsyn. Han ger sig inte ut som en astronaut på vådliga äventyr i himlarymderna och söker inte upp en rymdstation någonstans där uppe.

Det står att ett moln, en sky, tar honom bort ur deras åsyn, berättar Lukas i Apg 1:9. Moln - det är i Bibeln ett uttryck för den himmelska närvaron. När Israels barn vandrar genom Röda havet, går Gud före dem i en molnsky. På förklaringsberget omger Guds närvaro Jesus med en ljus sky.

När Bibeln berättar om molnet som tar Jesus bort ur deras åsyn är budskapet detta: Jesus går från vår värld och in i Guds värld. Han går från vårt sätt att existera till Guds sätt att existera. I himlen sätter sig Jesus på Gud Fader allsmäktig högra sida, som trosbekännelsen säger. Han bestiger den himmelska tronen. Jesus har nu fått det namn som är över alla namn - Guds eget namn HERREN. Det skrevs med de fyra bokstäverna JHVH.

Det ligger himmelska laddningar i det namn. Det berättas att varje gång en skriftlärd, som skriver av bibeltexter, skall skriva det namnet, tvättar han först pennan och böjer sig djupt i bön. Eftersom Namnet stod på flera ställen i samma kapitel, kan man tänka sig att skrivandet tog lång tid.

Jesus har namnet över alla namn, HERREN.  Jesus är Gud. Han har del i Guds allmakt. Det betyder att han är nu lika allestädes närvarande som den himmelske Fadern. Himmelsfärdsdagens budskap är inte budskapet om Jesu frånvaro utan om hans närvaro nu. Han som förut bara kunde umgås med en grupp människor åt gången han kan nu vara över allt - i Korea och i Ljungskile och där vi just nu är i vår kyrka. Fastän skyar honom lyfte bort och ingen honom ser, glömmer vi ej vad han lovat: Alltid skall jag bo hos er (Psalm 15:2). Där hittar vi den djupglädje som vi sjunger om dagens sång: 

Min glädje har jag i Herren.
Jag jublar, jag jublar över min Gud.
Min glädje har jag i Herren, halleluja. 

Lukas har också skrivit dagens evangelium. Vi lyssnar till Lukas 24:49-53.
Jesus sade: ”Jag skall sända er vad min fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden.”

Han tog dem med sig ut ur staden bort mot Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen. De föll ner och hyllade honom och återvände sedan till Jerusalem under stor glädje. Och de var ständigt i templet och prisade Gud
.                                                                                           

Det händer något otroligt i vår kyrka nu. Han som fått namnet över alla namn, Guds eget namn, namnet HERREN, han som sitter på Faderns högra sida, han är här hos oss nu. Han har med sig hela sin seger på Golgata. Han möter oss i Ordet som förkunnas, i en måltid av bröd och vin, i böner och sånger. Allt detta viskar och ropar och sjunger in i våra hjärtan att det som hände där, är till FÖR DIG, FÖR DIG! Ja, för mig, för mig …

Vi upptäcker hur mycket läkedom och helande som här finns. Vi förnimmer en beröring av Jesu sårmärkta händer.  Vi förstår det obegripliga att Jesus tagit in vår smärta och nöd i sig. Hans ansikte vittnar om den smärta som han tagit in i sig var dag. Genom hans sår blir vi helade, säger Bibeln. Han bryter nederlagens onda makt.  Vi hittar en glädje som bara vill sjunga inom oss:

Min glädje har jag i Herren.
Jag jublar, jag jublar över min Gud.
Min glädje har jag i Herren, halleluja. 

Det var en nattvard Jesus firade med sina lärjungar, innan han for upp till himlen. Där i nattvarden säger Jesus till dem att de skall vänta på den helige Ande, och de skall göra det i Jerusalem, på den svåraste av alla platser, i staden där de dödat Jesus.

Kanske det säger oss något mycket viktigt: Vi ska vänta på den helige Ande på vår svåraste plats, vårt hem, vår hemförsamling. Där vill Herren göra ett himmelskt under. Vi behöver inte åka till långt bort för att få den helige Ande. Var bara nyfiken på vad som händer där over head, över huvudet på er. Ni skall få kraft när den helige Ande kommer över er. Se uppåt! Något spännande är på gång från himlen.

Vad ska de och vad ska vi med den kraften till? Jo, ni skall vittna om mig, säger Jesus, i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Jordens yttersta gräns - det är den plats, den kommun, den församling, där du själv bor. Om tio dagar kommer det att hända något där, ett himmelskt under. Om tio dagar är det Pingst.   Du behöver kraft för att vittna om Jesus. När du ska säga något om vad Jesus betyder för dig, be då först om den helige Andes hjälp.

Lär dig därför att lyfta dina händer för att ta emot himmelsk kraft. Lär dig det av Jesu händer. På korset spikas Jesu händer fast som en öppen famn mot oss alla. I Nattvarden sträcker han sina sårmärkta händer mot oss. På Himmelsfärdsdagen, berättar Lukas i sitt evangelium, lyfte han sina händer och välsignade dem. Något händer när jag gör som Jesus. Jag lyfter mina händer. Då tappar jag mitt eget. Jag går försvarslös ut mot människorna. Jag sträcker mig upp mot himlen för att ta emot hans välsignelse, den helige Ande och hans kraft. Jag välsignar honom som välsignar mig, (se Ef 1:3).

De lyfta händerna är också de bedjande händerna.  Vi förenas då med Jesus i hans förbön. Just nu ber han för oss. Han ber inte bara en liten bönestund då och då. Han ber dag och natt. Han ber för dig om dagen, då du är i skolan eller har det träligt på arbetet.  Han ber för dig om natten, som kan kännas tung och svår och lång.  Över jordens vidd din förbön genom dag och natt oss når. Bed för mig, inför din Fader, du som vid hans sida står! (Psalm 15:3).

När lärjungarna står där och ser upp mot himlen, kommer två män i vita kläder och ställer sig bredvid dem. När man får se en eller två eller flera män i vita kläder, kan man misstänka att det rör sig om änglar. De vita kläderna är de himmelska kläderna. Vi hade vita kläder på oss i dopet. En del hade det på konfirmationen. Alla skall vi ha vita kläder på oss när vi träffas i himlen. Inte jeans eller frack eller kortkort. De vita kläder är Kristi rättfärdighet, den heliga skruden:  I helig skrud kommer din unga skara inför dig, som daggen kommer ur morgonrodnades sköte (Psalt 110:3 SFB).

Änglarna ställer en fråga till dem: Varför står ni och ser mot himlen? Deras uppgift nu är inte att vara stjärnskådare. De ska låta Jesus lämna dem.  Men han kommer att återvända till jorden en gång. Också då skall han komma tillbaka personligen. Men han kommer inte ensam. Han kommer i sin härlighet tillsammans med sina änglar.

På himmelsfärdsdagen var det endast elva lärjungar som såg honom försvinna. När han kommer åter är det milliarder som skall se honom. I Bibelns sista bok står det: Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, också de som har genomborrat honom (Joh Upp 1:7). Apostlarnas uppgift nu var inte att se uppåt utan utåt. De lyfter händerna uppåt för att ta emot kraft och välsignelse. Men sedan vänder de blicken utåt. De hade ju fått uppdraget att gå ut till jordens yttersta gräns.

Vår uppgift är inte att vara stjärnskådare eller himmelsdrömmare. Vår uppgift är att vara vittnen och förebedjare. Vi ska inte sitta och spekulera om tider och stunder som fadern i sin makt har fastställt.

Vi måste ut och vittna om Jesus. Göra Jesus känd. Vi ska inte syssla med himlen utan gå ut till hela världen med evangelium. Vår uppgift är att lida fram Jesu kärlek på jorden till en förlorad värld. Därför måste vi gång på gång ta emot Jesu kärlek.  Ty innan Jesus kommer tillbaka en sista gång kommer han tillbaka gång på gång, i en måltid av bröd och vin. Störst när ner bland oss du stiger och oss mättar vid ditt bord (Psalm 15:4). 

Min glädje har jag i Herren.
Jag jublar, jag jublar över min Gud.
Min glädje har jag i Herren, halleluja.  Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg