Stiftelsen Bibelskolan.com
 
Bibliska bipersoner, av Sven Danell

24 Pilati hustru

Matt 27:19.

Enligt den fornkristne historieskrivaren Niceforos skall hon ha hetat Claudia Procula och skall ha varit en portens proselyt, d. v. s. en som — fastän tillhörande ett hedna- folk — hade upptagits i en yttre ring kring Guds folk Israel. Om detta är riktigt, måste hon ha hört till de romarinnor, hos vilka längtan efter den sanne Guden hade vuxit sig stark och som därför hade slutit sig till det bästa som fanns att få, innan Guds Son hade blivit uppenbar för världen.

Hennes make, Pilatus, hade blivit väckt tidigt på morgonen av en delegation av ledande judar, som fordrade rättegång i ett brådskande ärende. Claudia kan ha blivit väckt samtidigt, eller vaknade hon dessförinnan av en ond dröm, en dröm genom vilken hon har lidit mycket. Hon har i drömmen känt ångest för en man, kanske till namnet känd för henne, som nu skulle föras inför hennes make som anklagad. Hon kan ha känt ångest för sin make, som var på väg att fläcka sina händer med en oskyldig mans blod, och som inte skulle lyckas avtvå de fläckarna. Hon gjorde vad hon kunde: skickade en tjänare med ett varnande bud till maken. Hon kallar Jesus en rättfärdig man, och i Matt 27:24, när dödsdomen är fälld, hör vi Pilatus upprepa hennes uttryck. Påverkad har han alltså varit, och hans fruktan (Joh 19:8) kan ha varit förorsakad eller förvärrad av hustruns budskap — Pilatus var annars inte den som drog sig för att utgjuta blod.

Hur som helst, Claudia Proculas försök att rädda Jesus från korsdöden misslyckades. Men så mycket kan tas för givet, att hon intensivt följde med i allt vad som skedde den första Långfredagen, och givetvis kan hon på Påskdagen eller kort därefter ha blivit underrättad om den otroliga händelse varom ryktet spred sig som en löpeld och som omvittnades av apostlarna med en orubblighet som inte påverkades av piskning med i ättika doppade spön, inte heller med hot om dödsstraff.

Den fornkristna traditionen berättar att Claudia Procula blev kristen. Inom den österländska kyrkan äras hon som helgon. Hon står för oss som typen för de hustrur som inte är ett eko av sina män, utan i stället väcker deras samveten och varnar för orätta vägar.

Vad angår hennes make, så vet man att han någon tid efter Jesu död begick ett våldsdåd mot samariterna. Ståthållaren i Syrien, Vitellius, mottog samariternas klagomål häröver och lagade att Pilatus blev avsatt. Han fick resa till Rom för att stå till svars. Enligt gamla uppgifter skall han ha begått självmord. Kanske överlevde Claudia honom. Kanske blev hon kristen. Med säkerhet vet man det inte.

Sven Danell: Bibliska bipersoner 24Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg