Stiftelsen Bibelskolan.com
 
Bibliska bipersoner, av Sven Danell

32 Lois och Eunice, mor och dotter

2 Tim 1:5, Apg 16:1-2

Lois gammal och gråhårig, Eunice, hennes dotter, i sina bästa år, båda var änkor, och kanske skötte de tillsammans någon liten affär för sitt uppehälle. Adressen var Lystra på norra sluttningen av det mäktiga Taurusmassivet i Mindre Asien. Staden hörde till landskapet Lykaonien, som av romarna slogs tillsammans med Galatien till en administrativ enhet. (Därför är det inte helt otänkbart, att Galaterbrevet kan vara avsett för bland annat Lystras invånare.)

Eunice hade varit gift med en grekisk man. Förbudet mot judars äktenskap med främlingar upprätthölls inte lika strängt för kvinnor som för män. Judinnan Drusilla t. ex. var gift med romaren Felix (Apg 24:24) och även hennes syster Bernice var gift med en hedning. Villkoret var att den hedniske mannen lät omskära sig. I Eunices äktenskap med greken hade fötts en son, Timoteus. Säkert hade modern velat ordna en omskärelsefest när barnet var åtta dagar gammalt, men att så inte hade skett måste ha berott på att hennes make inte ville detta. Så hade maken dött och Timoteus vuxit upp till yngling, när två landsmän till Eunice, Paulus och Barnabas, kom till staden. Det oerhörda hade därvid inträffat, att en man som var född lam hade lyssnat så intensivt, när Paulus predikade om Jesus, att apostelns profetiska själ förstod att här fanns tro. Han hade avbrutit sin predikan och ropat med hög röst åt mannen: Stå upp på dina fötter! Varpå mannen inte bara hade rest sig och kunnat stå utan också hade börjat gå omkring på torget. Upphetsningen hade varit oerhörd i folkmassan, med ens övergav man grekiska språket och talade lykaoniska, Paulus och Barnabas, som inte förstod ett ord, blev överrumplade av att det plötsligt leddes fram tjurar, bekransade som till offer, och i sista stund förstod de att det var till dem själva man ämnade offra. Det är farligt att avvisa hyllningar, det fick de båda missionärerna besanna, när inom kort hänförelsen hade slagit om i lynchstämning. Barnabas tycks ha lyckats gå under jorden, men Paulus släpades ur staden och blev stenad. Ingen människa kunde tro att det fanns liv i hans magra kropp, när den grånade Lois, den medelålders Eunice och några andra, som kommit till tro, knäböjde kring honom i likvaka. De måste ha blivit förskräckta, när den till synes döde reste sig upp och började tala. Naturligtvis var det hos Lois och Eunice, som han hölls dold den närmaste tiden, tills han var så pass återställd att han kunde fortsätta sin resa.

Det dröjde inte länge, innan de båda missionärerna kom på nytt besök, och när de denna gång bröt upp igen, följde Timoteus med. Han skulle bli en av den första kristenhetens pelare. Men låt oss inte glömma de två kvinnor som förde honom till tro på Jesus, hans moder Eunice och hans mormoder Lois.

Sven Danell: Bibliska bipersoner 32Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg