Stiftelsen Bibelskolan.com
 
Bibliska bipersoner, av Sven Danell

33 Erastus, stadskamrer

Rom 16:23, Apg 19:22, 2 Tim 4:20.

Att vara stadskamrer i Korint, en av dåtidens världsstäder, var en mycket ansvarsfull syssla. När Paulus säger till de kristna i Korint, att inte många av dem hörde till de mäktiga, inflytelserika eller förnäma, 1 Kor 1:26 ff, så innebär uttrycket "icke många", att det dock fanns några, och till dem hörde Erastus. Vi får tänka oss honom som ordentligheten och noggrannheten personifierade, en man med genomträngande blick, som kunde avslöja lurendrejare och charlataner. Och denna sakliga och torra människa hade blivit vunnen för Kristus av den lille oansenlige aposteln. Ty som människokännare såg han, att Paulus inte var någon fantast och förstod att det han hade att berätta om Mästaren från Nasaret var torra fakta.

Det tycks som om Erastus har tagit tjänstledighet någon tid för att arbeta tillsammans med Paulus som själavinnare i Efesus, definitivt har han nog inte lämnat stadskamrertjänsten i Korint, eftersom vi senare finner honom där igen. Men i Efesus fick han uppleva den väldiga väckelse, som kom stadens profithajar att ta sig om hakan ungefär som porrindustriens finansiärer i våra dagar gör om Kristus går fram bland ungdomen. Det stora lynchningsförsöket fick dock inte Erastus uppleva som ögonvittne — han hade vid det laget blivit sänd till Macedonien tillsammans med Timoteus, en annan av apostelns mest betrodda män. Och deras ärende var nog att styrka de macedonska församlingarna, som var utsatta för egendomskonfiskationer och även arresteringar under livshot.

Sista gången vi hör av Erastus befinner han sig åter i Korint, sannolikt i sin tjänst som stadskamrer. Och som sådan kan han ha fortsatt länge, långt efter apostelns död, ett ämne för mångas förvåning, eftersom det var märkligt att en så högt uppsatt man hörde till de föraktade kristianerna och firade gudstjänst tillsammans med slavar. Med sin torra och sakliga läggning kan han ha utgjort ett nyttigt korrektiv mot svärmiska tendenser i den korintiska församlingen, och genom sin hederlighet och sin personliga auktoritet kunde han bli många till hjälp på deras väg till personlig avgörelse.

Under arkeologiska utgrävningar i Korint år 1929 fick världen en hälsning från kamrer Erastus. Grävningarna blottade bland annat ett stycke antik gatubeläggning som kunde dateras till första århundradet e. Kr. I samband härmed fann man följande inskription: "Erastus, chef för allmänna byggena, anlade denna gatubeläggning på egen bekostnad." Det torde knappast råda något tvivel om att denne Erastus är identisk med Pauli vän och medkristne.

Sven Danell: Bibliska bipersoner 33Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg