Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Första sönd e tref Årg 2 - Döpt i den treenige Gudens namn

Denna söndag handlar om vårt dop. En del vill nu skriva ny dopteologi så att dopet skulle handla om ett välkomnande till skapelsen, men redan födelsen är ett sådant välkomnande medan det kristna dopet är en ny födelse. Vår lutherska kyrka har en ren och klar lära om dopet, tryggt förankrad i Guds ord i Bibeln.

Döpt i den treenige Gudens namn
Dopet är ett sakrament, en helig handling som Herren Jesus instiftat, där det finns synliga jordiska gåvor och osynliga himmelska gåvor. Det synliga i dopet är ju vattnet. Vi tänker ofta på vattnet som ett medel, men det är en gåva, först genom att Gud skapade vattnet så underbart. Det lyder inte de vanliga kemiska lagarna. Hade det gjort det skulle vatten i fast form vara tyngre än i flytande. Då skulle sjöarna frysa från botten och alla fiskar dö. Nu är is lättare än vatten, därför lägger isen sig på ytan och isen skyddar vattnet under från frysning så att fiskarna kan simma vidare. Allra tätast är vatten vid +4 grader Celsius, sen vänder det. Allt beror på vinkeln mellan väteatomerna och syreatomen. Den är 104,5 grader- en Guds egen arkitektur.Vattnet är också en gåva som vi är beroende av för att leva. Det är vidare en gåva genom att Gud använder detta enastående men vanliga ämne när han ska sluta förbund med människan. Redan det allra första förbundet under Noas tid då Gud lovade att aldrig mer sända en syndaflod hade ett tecken i vatten, regnbågen, solljuset brutet i vattendroppar.Genom dopets vatten sluter Gud förbund med människan, döpelsens förbund. Med denna gåva lovar Gud att alltid vara mänskans Fader, Frälsare och Hjälpare. Dopet är också ett bad till ny födelse. ”Gud räddade oss - och han gjorde det med det bad som återföder och förnyar genom den helige Ande”, skriver Paulus i brevet till Titus (3:5) Kan vatten verka det? Nej, inte ensamt, men vatten i förening med Guds ord kan. När Jesus instiftade dopet sade han: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.”Eftersom det är Gud som verkar i dopet, Gud som ger oss gåvan av vatten och sitt förbund, så kan även de små barnen döpas. ”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte”, sade Jesus, ” Guds rike tillhör sådana som de”.    Den som döps i den treenige Gudens namn får delaktighet i döpelseförbundet, blir medlem i Kristi kyrka, renas från synden och får löfte om Guds närvaro hela livet. Dopet behöver aldrig göras om men om den döpte kommit bort från Gud kallar Gud sitt barn åter (även om det så hunnit bli 90 år!). Faderns famn är öppen, Jesu kärlek står fast, den helige Andes bistånd ges till återvändandet.  Den döpte har i dopet döpts till Jesu Kristi död och uppståndelse och får sedan varje dag dö från synden för att leva med Jesus. Och lära känna alltmer av Guds rikes hemligheter. Förblir han eller hon en Jesu trogne lärjunge väntar himmelens härlighet vid tidens slut. Dessförinnan vill Jesus, när hans trogna dör, ta emot dem i paradiset, där de får vara i hans närvaro på ett nytt sätt.

Hakon Långström

Domprost emeritus, Stockholm    

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg