Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Sångpostillan

Andra årgången

_________________

Nionde söndagen efter Trefaldighet  

Goda förvaltare

 

Ords 3:27-32, Ef 4:20-28, Lukas 12:42-48, Psalt 8.
Läs gärna först dessa texter, lugnt och begrundande. Gå sedan till predikan.

Dagens sång:
Låt Gud förhärligas i allt genom Jesus Kristus.
Hans är härligheten och makten i evigheters evighet, amen.
Text: 1 Petr 4:11, mel: Karin Braw

 

Idag hamnar vi i en förvaltarskola.
En förvaltare äger ingenting själv, men får förtroende att ta hand om en annans egendom.  Det finns dåliga förvaltare. Vi möter en sådan i dagens evangelium, en verkligt ruskig typ. Men Herren letar efter ovanligt vanliga människor, som han kan få utbilda att bli GODA FÖRVALTARE. Målsättningen med skolan är att lära dem att arbeta för GODHETENS ÅTERKOMST. Många längtar efter att få vara med i detta. Till dem hör du som just nu lyssnar och läser denna predikan. Du har därför sökt dig till denna förvaltarskola. Jag kan berätta för dig, att du är antagen och välkommen för djupare studier. Vi börjar med en gång enligt följande schema:

Klockan 08.00 – SÅNGLEKTION.
Det är viktigt hur man börjar dagen. Det första förvaltareleven  lär sig är att hitta melodin som han/hon  kan gnola på hela dagen. I notsystemet anges tonart. Vi hittar ”kors” och ”b:n”. Struntar man i dem låter det jämmerligt. Pröva, så får du höra!

Förvaltaren börjar sin dag vid KORSET och BÖNEN. Du ställer in ditt liv inför honom vars ägodelar du får förvalta. Vi sjunger om honom i dagens sång: Låt Gud förhärligas i allt genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet, amen (1 Petr 4:11, se episteln på årgång1).

Du är nu inför den Gud som uppfann den här världen och hittade på något så fint och spännande som dig och andra människor. Han ger dig förtroende att ta hand om en del av de godhetens rikedomar, som han äger. Vår käre himmelske Fader, som möter oss i Jesus och hjälper oss genom Hjälparen, han lägger nu himmelrikets godhet i dina händer.

Som hans älskade och som hans betrodde tjänare får du i förvaltarskolans första klass komma med i denna sångövning. Du får stanna till i tillbedjan och hänförelse inför honom, som ger dig ett så stort förtroende. Du ser Honom, som har härligheten och makten i evigheters evighet. Du får rätt perspektiv på din livsuppgift. Ta ton nu och sjung med i dagens sång:

Låt Gud förhärligas i allt genom Jesus Kristus.
Hans är härligheten och makten i evigheters evighet, amen. 

KLOCKAN 09.00 -  STÄDNING.
Eleverna i förvaltarskolan måste själva städa, tvätta, dammsuga … På det sättet får de en inlevelse i hur andra känner det, som de sedan får leda. Alltså: En timmes ”hushålls-kära” tjänster.

Vi lyssnar till Ordspråksboken 3:27-32, som visar på skräp vi måste ta itu med. 
Neka ingen en skälig gåva när det står i din makt att hjälpa. Om du har något, svara då inte din broder: ”Kom tillbaka i morgon, då skall du få.” Anstifta inget ont mot din broder, som tror sig bo trygg i din närhet. Tvista inte med någon utan fog, med en som inte har gjort dig något ont. Avundas inte våldsverkaren, slå inte in på de vägar han går. Herren avskyr den som är falsk, men de rättrådiga har hans vänskap

Under dagen får du möta många människor. En del tycker du inte om. En del tycker inte om dig. Vad händer efter mötet med dem? Har du förmerat ONDSKAN? Lämnar du bakom dig människor som bara blivit mer bittra och hatiska och arga? Eller har du genom GODHETEN gjort det lättare för någon att leva? Och som sedan gör det lättare för andra att leva? 

Låt oss nu pröva oss själva enligt städschemat från Ordspråksboken.
Håller jag hårt i plånboken när någon ber om hjälp?
Svarar jag snorkigt och överlägset?
Är jag falsk mot den som tror sig bo tryggt i min närhet?
Kan jag lyssna på människor eller vill jag alltid ha rätt och grälar och tvistar utan anledning?
Avundas jag våldsverkaren, alltså den som är tuff och självsäker och följer hans exempel?
Vårdar jag vänskapsrelationen med Herren?  

Vad du nu behöver är KORSET.  Bekänn din synd: ””Fader förlåt mig för vad jag gjort och försummat …” Läs sedan 1 Joh 1:9 Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Ta emot det ordet!

Vad du också behöver är BÖNEN. Bed om läkedom och godhet åt dem som du behandlat illa.
Efter städningen får du bara stanna till i glädje och förundran över vilken stor Gud vi har.

Låt Gud förhärligas i allt genom Jesus Kristus.
Hans är härligheten och makten i evigheters evighet, amen. 

KLOCKAN 10.00- BIBELTIMMA.
Vi lyssnar till Efesierbrevet 4:20

Ni har lärt känna Kristus – såvida ni nu har hört om honom och undervisats om honom efter den sanning som finns hos Jesus.  

Denna timme får du ägna dig åt att studera vad Bibeln säger om Jesus. Ni har lärt känna Kristus, påstår Paulus. Hur lär man känna honom? Det gör ni om ni har hört om honom och undervisats om honom.

När du öppnar din bibel och läser om honom med bön om Andens ledning, händer det något. Det spritter till i bokstäverna och du ser hur Jesus själv stiger fram ur dem och talar till dig. Hör vad han nu säger:

JAG ÄR DIN FRÄLSARE, som tar hand om ditt förflutna. Jag vill lyfta av dig dina bördor, läka dina sår, omforma och förändra dig, så att du kan bli förvaltare av mina rikedomar.

JAG ÄR DIN HERRE, som vill leda dig in i dina morgondagar. Du får gå in i dem tillsammans med mig. Varje dag vill jag tala in mina ord i dig och varje dag ger jag dig något som du får dela med dig av åt människor som har det svårt och mörkt och tråkigt. 

Vem får Jesus vara för dig?  Kanske detta: Din Frälsare, din Herre, din Konung, din Kärlek, din glädje, den som får ditt hjärta att sjunga tillsammans med alla heliga och saliga: JESUS ÄR HERRE (Sv psalm 38:4, 1 Kor 12:3). Bibeltimman avslutas med lovsång:

Låt Gud förhärligas i allt genom Jesus Kristus.
Hans är härligheten och makten i evigheters evighet, amen.  

KLOCKAN 11.00 – PERSEDELVÅRD.
En förvaltare får inte vara för fin för vardagsarbete. Han/hon måste kunna lära sig att hantera nål och sax och stoppa strumpor och ta ut fläckar och pressa byxor. Förvaltaren får lära sig persedelvård. Det är nämligen mycket viktigt med EN KRISTENS KLÄDER.

Om det talar Paulus i dagens epistel, Efesierbrevet 4:21-28.
Därför skall ni sluta leva som förut; ni skall lägga av er den gamla människan, som går under, bedragen av sina begär. Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan, som har skapats efter Guds bild, med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till.

Lägg därför bort lögnen och tala sanning, var och en till sin nästa, vi är ju varandras lemmar. Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Ge inte djävulen något tillfälle. Den som stjäl skall sluta stjäla och i stället arbeta och sträva med egna händer, så att han kan dela med sig av sitt goda åt dem som behöver

Först gäller det att se hur det står till med de vanliga vardagskläderna. Man kan inte stoppa och laga och tvätta dem i all oändlighet. Släng bort dem! Lägg av er den gamla människan! Lägg bort lögnen!  Och efter vår text förtydligar han det ännu mer: gör er av med elakhet, vrede, häftighet, med skymford och förolämpningar och all annan ondska (Ef 4:31). Allt detta är som gamla plagg och gamla vanor. De luktar illa. Man går på i de gamla ullstrumporna, man ljuger och är oförskämd och tråkig mot människor. Man hamnar i livslögner och blir antingen lagisk och fariseisk eller slapp och slö och struntar i allt.

Kristet liv är att upptäcka något alldeles fantastiskt och nytt och fräscht: Jag får slänga de gamla kläder och får nya, snygga, vackra, rena kläder med himmelsk design.

Se till att ni förnyas i ande och förstånd, skriver Paulus. Hur då?  Öppna dina ögon och se hur din Frälsare och Herre Jesus Kristus lagt fram rena kläder åt dig. Paulus uttrycker det så här: klä er i den nya människan, som har skapats efter Guds bild, med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till.  Det är Jesus-kläderna du får ta på dig. Jesus är den nya människan, den äkta friska människan, Guds avbild.  Genom synd och smuts och allt skräp vi tog till oss förstördes Guds avbild i oss. I Jesus blir vi nya skapelser.  När vi döptes in i Kristus fick vi nya kläder. Är ni döpta in i Kristus har ni alltså iklätt er Kristus, skriver Paulus (Gal.3:27).

Dessa kläder får vi klä oss i varje dag. Paulus skriver till de döpta i Kol 3:12 ff: Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ömjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er skall också ni förlåta. Men över allt detta skall ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet … Dessa kläder är en förvaltares vardagskläder, som han får ta på sig varje dag.  Och inför varje plagg han tar på sig kan han höra hur Jesus säger: Detta vill jag hjälpa dig med idag.

Han tar på sig denna Jesusdräkt under lovsång:

Låt Gud förhärligas i allt genom Jesus Kristus.
Hans är härligheten och makten i evigheters evighet, amen.  

KLOCKAN 14.OO - FÄLTARBETE.
Förvaltareeleven som går i Förvaltarskolan får inte stanna i den fina stämningen på skolan, där alla sjunger lovsånger och är fina mot varandra.  Nu sänds de ut på fältarbete. Där träffar de på andra förvaltare, äldre kolleger som kan dela med sig av sina erfarenheter  

Jesus berättar om det  i dagens evangelium, Lukas 12:42-48.
Jesus sade: ”Tänk er en trogen och klok förvaltare som av sin herre blir satt att ha hand om tjänstefolket och dela ut maten åt dem i rätt tid. Salig den tjänaren, när hans herre kommer och finner att han gör vad han skall. Sannerligen, han skall låta honom ta hand om allt han äger. Men om den tjänaren tänker: Det dröjer innan min herre kommer, och så börjar slå tjänstefolket och äta och dricka sig full, då skall hans herre komma en dag när han inte väntar honom och vid en tid som han inte vet om och hugga ner honom och låta honom dela lott med de trolösa. Den tjänaren som vet vad hans herre vill men ingenting förbereder och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med många rapp. Men den som av okunnighet gör sådant som förtjänar prygel, han skall bara piskas mednågra få rapp. Av den som har fått mycket skall det krävas mycket, och den som har anförtrotts mycket skall få svara för desto mera

Först träffar vi på en trogen och klok förvaltare, en gammal trotjänare, som företagets VD kan lita på.  Han tar bra hand om firman och han tar bra hand om arbetarna. Han ser dem och han ger dem vad de behöver av kläder, föda hus och euron. Husbonden befordrar honom och ger honom löneförhöjning.

Men sedan träffar vi på en helt annan typ av förvaltare. Han slutade sjunga sången som han lärde sig på förvaltarskolan: Låt Gud förhärligas i allt genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet, amen.  Han sjunger om sin egen härlighet i stället. Det händer ofta att Makten får makt över den som får ansvar och stort inflytande. Maktmänniskor dyker upp i både samhälle, företag och församlingar. Han sitter då där uppe och ser ned på alla andra. Han kan bli beundrad, fruktad. Men inte älskad.

När man rycker åt sig äran själv, sjunker man bara nedåt. Ordet ära – på hebreiska kavód – betyder tyngd. Vill jag ha äran själv, sjunker jag ned av dess tyngd. Jesus blir så upprörd när man förtrycker andra, ser ned på dem, trampar på den som ligger. Han berättar hur det kunde gå med slaven på den tiden om han misskötte sig. Vi ryser när vi läser om hur man  hugger ned honom och hur han piskas med många rapp.  Vi kommer ihåg hur Jesus kunde säga nästan vilda ord om den förför en av de små.  För honom vore det bäst om han fick en kvarnsten hängd om halsen och sänktes i havets djup (Matt 18:6). Låt dessa kärva Jesusord påminna dig om ditt stora ansvar för ditt  liv.

Den goda förvaltaren vet att all godhet och glädje och rikedom som han får ge är sådant han själv fått till låns för att ge vidare. När förvaltaren lämnar över äran åt Gud, får alla dem han har ansvar focus på Givaren med stort G. Tillsammans med den goda förvaltaren sjunger vi nu:

Låt Gud förhärligas i allt genom Jesus Kristus.
Hans är härligheten och makten i evigheters evighet, amen.  

KLOCKAN 21.00 – ROLIGA TIMMEN
Förlåt att jag nu börjar skriva på norska. Rolig på norska betyder ju något som ger mig ro. ”Låt mig roligt somna in”  sjöng vi  på den gamla goda tiden (nuvarande psalmbok har försvenskat texten, se nr 273:4).  Den roliga timmen börjar klockan 21.  Nu bereder jag mig för nattens vila, då jag ber om att få ”roligt somna in”. De fromma gjorde förr ofta en andakt av sänggåendet. Min klädedräkt läggs av: Min synd, o Gud begrav, i Kristi sidosår. Så skall min skröplighet bli vänd i härlighet när jag av jord uppstår (sv Psalm 503:4). Jag lägger ned min synd. Jag bearbetar vreden innan solen går ned. Jag säger NO till den Onde och YES till JESus. Jag lämnar över äran och ber med Jesus hans sista aftonbön: Fader, i dina händer lämnar jag min ande (Lukas 23:46).

Låt Gud förhärligas i allt genom Jesus Kristus.
Hans är härligheten och makten i evigheters evighet, amen.  Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg