Stiftelsen Bibelskolan.com
 
Kvinnorna i Bibeln, av Judy Breneman

 

Rebecka,'Mellan-fru' i ett tre-generationers familjedrama

TV-program med temat Familjedrama har alltid haft höga tittar-siffror. Eftersom vi alla är medlemmar i en familj identifierar vi oss åtminstone på något sätt med de som deltar i programmen. En familjedrama med många utspel hittar vi i Skriften i Första Mosebok. Strålkastarljuset lyser över Rebecka och vi ser hur familjeled och olika karaktärsdrag påverkar från led till led. Vi får också en minibild av just Rebecka som fru och mor. Rebecka är 'mellan-fru' -- mellan Sara, svärmodern, och Lea och Rakel, svärdottrarna. (Hon träffade aldrig någon av dem, men hon påverkades oerhört av den äldre och påverkade själv de yngre.) Rebecka är i fokus men lite fakta om hennes bakgrund skulle underlätta förståelsen för hur hon passar in i dramaten.

Pompös musik skulle kunna ackompanjerar synen av det stora flyttlasset när Abraham och Sara, den första generationen i det här dramat, lydde Gud då Han kallade dem att flytta långt hemifrån till ett land de inte kände till. Trummorna skulle kunna mullra och cymbalerna klinga när de trodde på Gud då Han sade att deras barn skulle vara lika många som stjärnorna i himlen eller sandkornen på stranden. Försiktigt, försiktigt kunde flöjterna spela, ja nästan inget ljud skulle höras när Abraham visade sig vara passiv både när det gällde konfrontation med kungligheter och med Sara själv. (Han bad Sara att låtsas vara hans syster och han gick med på det när hon sade att han skulle ta hennes tjänstekvinna för att få barn med.) Intrigen runt de komplicerade relationerna skulle kunna 'underhålla' oss en hel höst i en serie. Det är nog mycket dissonans i musiken den hösten! Relationerna Sara-Isak och Abraham-Isak var mycket, mycket nära. När Sara sedan dog sörjde Isak djupt. När Abraham dog lämnade han det mesta av sin rikedom till Isak och förhållandevis lite till sina andra barn. Kort sagt, Isak var barnet som fick allt. Bara det bästa var gott nog. När han vandrade in på scen skulle det blixtra och lätt och glad musik skulle passa hans ständiga skratt. Till bilden hör att Isak var en gudfruktig man; han tog till sig sina föräldrars tro och tillit till Herren.

In i den här familjekonstellationen, innan Abrahams död men efter Saras, kommer Rebecka--ung, snäll, full av liv, iver, ambition och villighet. Hon har hittats av en av Abrahams tjänstemän, en gudsman som Abraham hade skickat de många milen tillbaka till sin bror i 'det gamla landet' för att hitta en lämplig fru till Isak. Han skulle ha det bästa av precis allt!
Rebecka hade visat sig vara arbetsvillig och mjuk och snäll när hon träffade den törstiga mannen med sina törstiga kameler vid brunnen. Social och attraktiv märkte han också att hon var. Så fick han veta att hon var Isaks 'andra kusin' -- Fullträff!! Hon skulle vara perfekt som fru till hans herre Abrahams son. Nu skulle det höras lätt, dansande musik i våra 'surround' stereo högtalare! Oavsett Rebeckas motiv förändrades hennes liv för alltid när hon bestämde sig för att följa med mannen för att bli Isaks brud. Genom den gudfruktige tjänstemannens bön och bönesvar vet vi att hon var faktiskt den som Gud ämnat för Isak.

Isak visade sig vara lika passiv som sin far och följde precis i hans fotspår när han, i sin tur, konfronterades av en annan kung. Rebecka fick agera som hans syster. Rebecka, för sin del, från sin familj, hade bara sin bror Laban som utmärkte sig i Skriften. Han framställdes som en girig svikare. Eftersom Rebecka visade tydliga tecken på att vara listig kunde det väl vara ett familjekännetecken. Det är värt att poängtera att medlemmarna i båda familjerna trodde på Gud och ville troligen ärligt tjäna Honom, men vår relation med Gud befriar oss inte från generationsmönster.

Vår tidigare släkt kan lära oss om oss själva om vi ber de tala. I Jobsbok, den äldsta i Bibeln, läser vi i 8:8-10

Fråga gångna släktled och ta vara på fädernas erfarenhet. Ty vi själva är från igår och vet inget, en skugga är våra dagar på jorden. Men de skall undervisa och berätta för dig och delge ord från sina hjärtan.

Och flera gånger i Moseböckerna läser vi det som står i 2 Mosebok 34:7

fädernas missgärning drabba barnen och barnbarnen, ja tredje och fjärde släktledet.

Vad skulle Rebecka kunna ha gjort för att börja 'fråga förgångna släkten' för att bättra förstå sig själv och sin make, få insikt om hur hennes eget familjeliv kunde ha påverkats och förhoppningsvis undvika misstag? För det första skulle hon ha kunnat fundera på Abraham och Saras relation med varandra och med Isak och gjort detsamma med sin egen ursprungsfamilj, dvs titta rakt i ansiktet på familj mönster, vanor, osv som kan ha påverkat dem. Hade hon gjort det hade hon kanske kommit till insikt om att hennes familj hade ett mönster när det gällde att kontrollera för att få sin vilja igenom hellre än att alltid lita på Herren och söka Hans vilja. För det andra, skulle hon ha kunnat tänka på informationen hon fick som förklaringar och inte ursäkter. Hon skulle ta ansvar för sina beslut oavsett 'bakgrunden'. Med Guds hjälp, och möjligen någon annans, kunde hon ha gjort något åt vad hon hade kommit fram till. Och, till sist, skulle hon absolut ha tänkt på de positiva delarna från historien och tagit med glädje till vara alla framsteg som gjorts av dem som gick före.

Om Rebecka någon gång funderat på allt detta vet vi ej, men Skriften skildrar en 'jättemiss' av både henne och Isak. Några av de mest sorgsna ord om föräldraskap som vi hittar i Bibeln finns i Första Mosebok 25:28

'Isak älskade Esau eftersom han hade smak för vilt.
Men Rebecka älskade Jakob.'

Bäddat för konflikt. Makarna emellan. Pojkarna emellan. Föräldrar och barn emellan. I alla tre av fallen är det barnen som förlorar mest. Konflikt mellan föräldrar skapar otrygghet för barnen. Att syskon bråkar med varandra går nog inte att undvika men att de har förutom sina egna vanliga dispyter att bråka om, ett behov av att försöka få en av föräldrarnas förståelse och gillande gör det ännu mer besvärligt. Det blir så pinsamt orättvist när mamman, t.ex. nekar ett barn från att göra något som den andra brukar få göra, eller när pappan t.ex. negligerar ett barn, när han ivrigt pratar med det andra om deras gemensamma intressen. I det här fallet, Rebecka med Jakob och Isak med Esau.

Vad lätt det är för oss att göra precis som dem. Det har berättats att en pojke på ett barnsjukhus hade fått rykte om sig att orsaka problem för all personal. En dag kom en besökare som kände till problemen och gjorde en överenskommelse med pojken.

--Om du lugnar ner dig och inte ställer till problem på en hel vecka ger jag dig 10 kronor när jag kommer tillbaka, sade hon.

Följande vecka stod hon vid gaveln av hans säng och frågade,

--Du får säga det själv. Har du förtjänat 10 kronor?

Pojken tvekade och sa sedan med svag röst --'Ge mig en krona!'

Vi småler för vi har alla mött barn som han. Oavsett hur de än försöker att vara snälla ställer de alltid till det och har alltid 'handen i kakburken'. Och å andra sidan finns det perfekta barnet. Alltid lydig, leker tyst, ger kramar i precis rätt ögonblick och kommer alltid alltid ihåg att mata hunden. Handen på hjärtat, vilket barn är det lättast att gilla?

Rebecka och Isak gjorde misstaget att tycka bättre om ett av sina barn än det andra vilket förstärkte tvillingarnas tävlande, stridslystna natur.Var och en av oss har barn i våra liv-söner, döttrar, barnbarn, syskonbarn eller barn till vänner. Tänk på hur barnens attityder och handlingar påverkar hur du behandla dem. Ler du mer mot ett och negligerar eller skäller kontinuerligt på det andra? Tänk på din egen attityd och gör det till en regel att behandla varje barn med samma villkorslösa kärlek.

Rebeckas särbehandling av Jakob kulminerade när hon bedrog Isak för att få hans välsignelse för Jakob. Isak hade tänkt välsigna Esau, men Rebecka sträckte sig mycket långt och fick Jakob att ljuga inför sin far för att få välsignelsen. Rebecka hade hört från Herren innan pojkarna föddes att 'den äldre ska tjäna den yngre.' Hon kunde ha väntat för Herren att få fram sin vilja i sin tid och på sitt sätt. Istället blev resultatet att Esau hotade Jakobs liv och Rebecka var tvungen att ljuga för sin man och få Jakob ut ur landet för att rädda hans liv. Hon såg aldrig sin älskade son igen.

Vi är tillbaka till historien, familjen. Jakob tar omedvetet med sig allt han har 'lärt sig' i hur relationer fungerar till Laban, Rebeckas bror där han träffar Rakel. 'Den roterande sången' kunde vara huvudmelodin för förtsättningen av serien ty misstag upprepas i nästa led och vissa karaktärsdrag visar sig fortsätta i nya skepnader.

Men hos Gud finns det alltid hopp. I Jakob fanns ett gott hjärta också och efter många år återvänder han för att försonas med sin bror. Han vänder faktiskt ett av de viktigaste familjemönstren. Hur skulle det kunna låta med Messias kören?

 
Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg