Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Sångpostillan

Andra årgången

_________________

Den helige Mikaels dag 

Änglarna

Daniel: 10:­15-19, Upp 12:7-12, Matt 18:7-10, Alt text: Apg 12:6-17, Psalt 103:19-22
Läs gärna först dessa texter, lugnt och begrundande. Gå sedan till predikan.

Dagens sång:
Sv Psalm 483, Guds änglar är hans sändebud
Georg Reimann, professor i Königsberg började på psalmen 1639 och Olof Hartman, direktor för Sigtunastiftelsen, fortsatte 1978. Melodin är en tysk folkvisa från Wittenberg 1533.

 

Inledning
Änglar – finns dom? Svar: Ja!
Från dagens sång – Sv Psalm 483 vers 1 får vi en beskrivning av änglar. Vi läser: 

Guds änglar är hans sändebud av eld och vind och ande...

Guds änglar är Guds sändebud. Gud sänder dem med evangelium. Lägg märke till att det bor en ängel, en budbärare, i ordet evANGELium, det glada budskapet. Det första en ängel ofta säger är Var inte rädd. Ängeln sa så till Sakarias i templet (Lukas 1:13), till Maria vid bebådelsen (Lukas 1:30), till herdarna i julnatten, (Lukas 2:10), till kvinnorna på Påskdagen (Matt 28:5) och vid flera andra tillfällen.

Men vi skulle nog också bli rädda om Herrens Härlighet (Lukas 2:9) kom med eld och vind och vatten och eldsken över landet, som psalmen 483 talar om. Att få komma Gud nära ger inte allra först ljuvliga känslor. Att vara inför den Gud som är helig, helig, helig, börjar ofta med bävan. Men när vi får höra budskapet kommer en stor glädje (Lukas 2:10). Det vi längtat efter och bett om det kommer till oss som en himmelsk hälsning, förmedlat av budbärare. Vi känner dem som bönesvar, sjunger vi i psalmen.

Änglar finns, men är mestadels osynliga. De kan ibland ta mänsklig gestalt. De kommer någon gång i vardagskläder och sätter sig vid köksbordet (se Hebr 13:2). Ofta bär de vita kläder. De vita kläderna är ju de himmelska kläderna, som alla, som kommer till himlen en gång kommer att vara iklädda (Upp 7:9-17). När vi firar högmässa, ställs vi på tröskeln till den himmelska världen vi får gemenskap med Herrens trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran. Änglarna sjunger i himlen. Halleluja. Glädjen blir stor när Guds kärlek bryter igenom hos oss (Psalm 333:3). Och med änglarna får vi ”leka himmel” och vi ser hur prästen i de vita kläderna går före i den leken.

Det är Guds änglars dag idag och vi går med i änglakören och sjunger psalm 483 vers 1. 

Vi känner dem som bönesvar.
Det får Daniel erfarenhet av i en svår tid. Vi läser Daniel: 10:­15-19

Daniel berättar om en syn:
Medan mannen som såg ut som en människa talade så till mig stod jag stum, med nerböjt ansikte. Något som tycktes vara en människohand rörde då vid mina läppar. Jag öppnade munnen och sade till honom som stod där mitt emot mig: ”Herre, synen var så plågsam att jag inte har någon styrka kvar. Hur skulle jag, din ödmjuke tjänare, kunna tala med en sådan som du? Mina krafter är slut och jag kan inte längre andas.” Han som såg ut som en människa rörde ännu en gång vid mig och gav mig styrka.”Var inte rädd, du högt älskade”, sade han, ”allt skall gå väl. Var stark, var stark!” När han talade med mig blev jag frimodigare och sade: ”Tala, herre, nu har du styrkt mig.” 

Vi läser psalm 483 vers 2 och 3:
Och står du för rättfärdighet mot övervåld och lögner...
Det är Guds änglars dag idag. Det brinner ljus o mörkret. 

Du möttes på din olycksled av ej förstådda hinder...
Det är Guds änglars dag idag och de för inte vilse. 

När vi läser dagens text förstår vi att Daniel råkat ut för något mycket svårt. Han möttes på sin olycksled av ej förstådda hinder. Daniel är alldeles slut och har t.o.m. svårt att andas.  Han får då besök av en himmelsk budbärare som säger: Var inte rädd, du högt älskade. Men vi förstår inte så mycket mer. Vad var det som hände?

Kapitel 10 i Daniels bok börjar med att berätta om hur den gamle Daniel sitter vid floden Tigris. Han försöker förstå. Han har fått en uppenbarelse som talar om stora vedermödor, v 1. Daniel undrar över vad detta innebär. Han sitter där och han ber och han gråter. Daniel har i hela sitt liv kämpat för rättfärdighet mot övervåld och lögner, som vi sjunger om i dagens psalm. Han har fått många erfarenheter av hur Gud svarar på bön och griper in. Men nu undrar han: ”Varför svarar inte Gud på min bön?” Ibland kommer också vi i situationer, då vi frågar och undrar.  Varför, Herre?

Men efter tre veckor händer något. Daniel ser en himmelsk gestalt, klädd i linnedräkt med ett bälte av guld. Han strålar med bländande ljussken. Och Daniel hör en röst med många decibel, v 5,6.  Men i vers 15 ser han ut som en människa.

Är det en ängel? Kanske ängeln Gabriel? Är det den Jesus som hela Gamla Testamentet talar om (Luk 24:27, Joh 5:46, Kol 2:17). Är det den gudason som var med i den brinnande ugnen (Daniel 3:25)? Med dig i ugnen het vandrar en gudason härlig, prövade själ, det vet (Sv Ps 254:4).  

Gud sänder en budbärare till Daniel. Männen omkring Daniel grips av skräck. Daniel reser sig upp och står. Vi ser hur han darrar, krafterna försvinner, hans ansikte blir likblekt. Han faller ned. Men ängeln tar tag i Daniel, reser honom upp. Nu får Daniel höra ord som driver bort hans fruktan. I vers 11 står det:  Daniel, du högt älskade, ge noga akt på det jag har att säga dig. I vers 19 står det: ”Var inte rädd, du högt älskade”, sade han, ”allt skall gå väl. Var stark, var stark!” När han talade med mig blev jag frimodigare och sade: ”Tala, herre, nu har du styrkt mig.” Kan vi ana att detta sägs också till oss. När vi lyssnar till budskapet kommer kraft och frimodighet och klarsyn.

Daniel undrar varför det dröjt så länge innan han får svar på sin bön. Och vi undrar. Du möttes på din olycksled av ej förstådda hinder (Psalm 483:3). Ängeln säger, att Gud hört hans bön redan första dagen han bad.  En Guds ängel hade sänts ut till Daniel. Men en annan ängel, en ond ängel, hade stoppat honom i tre veckor (se 10:12).

Det finns onda änglar, som kan fördröja Guds svar. Den onda ängeln kallas i vers 13 för Perserikets änglafurste och i vers 20 hör vi om Greklands änglafurste. I Ef 2.2 kallas han för fursten över luftens rike. Vi undrar vad det är för makter och krafter som styr oss och grundlurar oss. Finns det en furste över Tyskland, USA, England, Sverige …? Vad står bakom det vi läser om i tidningen? 

Luften, atmosfären kan vara som en mur mellan oss och himlen. Vi får svårt att andas. Men kampen är inte mot kött och blod (inte mot dumma och stygga människor) utan mot mörkrets makter i himlarymderna. Paulus säger, att vi varje dag behöver ta på oss Guds vapenrustning, Ef. 6:10-18.  Varje plagg är en påminnelse om att vi behöver Jesus på alla svaga områden och i alla svåra situationer.  Vi klär oss i Kristus-kläderna. Då förstår vi vad Psalmen 483 v 2 menar när den säger att med dig är långt fler än de som dig förföljer (Läs 2 Kung 6:15-17). Och varje dag är Guds idag. Det är Guds änglars dag idag, det brinner ljus o mörkret.  Det är Guds änglars dag idag och de för inte vilse.

Vi sjunger Ps 483 vers 2 och 3. 

Det blev en strid i himlen
berättar dagens epistel från Upp 12:7-12
Det blev en strid i himlen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han övermannades och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas Djävul och Satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: ”Nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans smorde. Ty våra bröders anklagare har störtats ner, han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt.  De har besegrat honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden. Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem. Men ve över jorden och havet: djävulen har stigit ner till er, och hans raseri är stort, ty han vet att hans tid är kort.” 

Vi läser psalm 483 vers 4:
En mörkrets natt, en ångestnatt, då manar dig ditt inre...
Det är Guds änglars dag idag. Vårt hjärta har en himmel. 

En märklig strid i himlen.
När värmen möter kylan blir det en urladdning. Det blir blixt och dunder. När Jesus föddes hit jorden blev Satan alldeles ursinnig. Han tog upp striden på jorden och förlorade den.

Men det blev också en märklig strid i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Heavens angels kämpar mot hells angels. Episteln berättar att draken, var ormen från urtiden, han som kallas Djävul och Satan, han som förför hela världen. Det blir en våldsam drabbning, som kulminerar på Golgata. Här var mellan ljuset och mörkret en strid. Dock segrade ljuset för evig tid. Nedstörtad är döden och tron står opp … (Psalm 146:2). Draken och hans änglar störtas ner på jorden (Upp 12:9). Det är det som Jesus ser: Jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt (Luk 10:18). 

Segerbudskapet ropas ut.
Johannes berättar:
Jag hörde en stark röst i himlen säga: ”Nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans smorde. Ty våra bröders anklagare har störtats ner, han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt

Vad hade Satan i himlen att göra? Satan var från början en av Guds änglar. Hans uppgift var att leda lovsången och att bära ljuset. Hans namn Lucifer betyder ljusbärare.

Jesaja berättar att han greps av högmod. Han ville göra sig lik Gud själv. Hur har du icke fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son … Du sade i ditt hjärta: Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron … Jag skall göra mig lik den Högste. Men ned till dödsriket blev du förd, längst ned i graven (Jesaja 14:12-15, SFB).   Detta är en profetia om Satan. Och en profetia om Babels kung och om alla som vill avsätta Gud och upphöja sig själva.

Den starka rösten ropar också ut vad Satan nu måste sluta med, han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt.  Gud blev så trött på honom. Han täppte till munnen på honom att han lät slänga ut honom från himlen.. Draken och hans änglar störtas ner på jorden (Läs Upp 12:7-12).

Lägg märke till detta:
Satan slängs ut från himlen.
Jesus sänds ut från himlen.

- Vem kan anklaga Guds utvalda? (Rom 8:33)
När Satan anklagade oss inför Guds tron hade han egentligen rätt. Vi var brottsliga inför Gud. Vi hade kränkt alla de lagar som inte får kränkas. Vi hade ingen rätt att komma in i himmelen. Vi passade inte där. Släpptes vi in skulle Satan själv följa med. Det var han som hade rätt till oss.

På det problemet fanns bara en lösning. Gud kunde inte ändra på sin lag, som var uttrycket för hans eget väsen. Men han kunde ta konsekvenserna av lagbrottet på sig själv. Gud var i Christo, försonande världena med sig självom (2 Kor 5:19, Karl XII översättning). Jesus tog våra synder på sig och led och dog för dem. Satan förlorade alla möjligheter att uppträda som åklagare. Nu kastas han ut från himlen (se Joh 12:31, Lukas 10:18).

Har ni tänkt på att när vi anklagar andra, går vi i förbund med Åklagaren.
När vi försvarar oss mot alla anklagelser, då avsätter vi försvarsadvokaten, Jesus.

Om någon syndar har vi en som för vår talan (försvarsadvokat) inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är det offer som sonar våra synder och inte bara våra utan hela världens (1 Joh 2:1-2).

- Vem kan nu anklaga Guds utvalda? 
Kampen på jorden.
De har besegrat honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden. Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem. Men ve över jorden och havet: djävulen har stigit ner till er, och hans raseri är stort, ty han vet att hans tid är kort.”

Satan fortsätter kampen på jorden. Men hans tid är kort. När valfisken fått harpunen i kroppen blir han besegrad. Men han fortsättar att sprattla ett tag till. Ve den som då sitter i sin  egen lilla hemmagjorda livsfilosofi, sin egen snipa. Får den en dask av valen sugs den ned i djupen. Vi måste vara ombord på den stora räddningsbåten – i Kristus.

Satan slängs ned till jorden. Ve över jorden! Nu skulle det kunna bli riktigt farligt att leva på jorden (Upp 12:7) om det inte fanns bra hjälpmedel mot Mörkrets makter:

1. Ljusets rustning
(Rom 13:12 och Ef. 6:10 ff). Kampen är inte mot människor utan mot ondskans andemakter.

2. Lammets blod.
När blodet renar från synd tappar Satan greppet.

3. Vittnesbördets ord. 
Kom ihåg Jesu recept i frestelsen. Tre gånger: Det är skrivet … Ha bibelord till hands. Ett ord kan honom fälla (Psalm 237:3).'

4. Livets ljus.
Sedan Jesus kom, kan det aldrig bli riktigt nermörkt. Han säger: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus (Joh 8:12). Fördömelsen når inte fram.

Jesus ber för oss (se Rom 8:1, 8:34).
De som hjälper oss i mörkrets och ångestens natt är änglarna.
De hjälper oss att ta emot budskapet och förvara det säkert i våra hjärtan.
Det är Guds änglars dag idag. Vårt hjärta har en himmel.
Vi sjunger Ps 483 vers 4. 

Var rädd om de små
Det är budskapet i Matt 18:7-10.
Jesus sade: Ve dig, värld, med dina förförelser. Förförelserna måste ju komma, men ve den människa genom vilken de kommer. Om din hand eller din fot förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller ofärdig än att kastas i den eviga elden med händer och fötter i behåll. Om ditt öga förleder dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet enögd än att kastas i helvetets eld med båda ögonen i behåll. Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte

Vi läser Sv Psalm 483 vers 5:
Är sången svag, tycks bönen stum, och glesnar Guds församling...
Det är Guds änglars dag idag. Guds lov ske nu och alltid.  

Jesus har en oändlig omsorg om de små, de svaga. Men hans kärlek är inte snäll, menlös. Den äkta kärleken kan bli upprörd. Den kan reagera. Vreden - det är kärlekens reaktion mot det onda. Vi hör denna reaktion från Jesus. Det blixtrar om honom. Han låter upprörd.

Den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bäst om han fick en kvarnsten hängd om halsen och sänktes i havets djup. Ve dig värld med dina förförelser ...

Sedan Jesus sagt dessa nästan vilda ord, blir han högst personlig. Han talar om DIN hand, DIN fot, DITT öga.

Om din hand eller din fot förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller ofärdig än att kastas i den eviga elden med händer och fötter i behåll. Om ditt öga förleder dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet enögd än att kastas i helvetets eld med båda ögonen i behåll.

Du sträcker ut din hand mot något eller någon. Rätt som det är, är du fångad. Du låter din fot bära dig till en plats dit du inte borde gå. Plötsligt är du fångad. Du låter ditt öga se på det du inte borde se. Plötsligt är du fixerad. Och nu säger Jesus nästan vilda ord: Hugg av den kasta bort den. Jesus använder högst chockerande ord. Han talar om helvetets eld. Det drar åt helvete med oss om vi fortsätter på det viset.

Tydligen lyssnade folk på Jesu tid till Jesus. Man stannade till och ändrade livsstil. Det finns inga uppgifter om att det på den tiden vimlade av enbenta, enarmade och enögda församlingsmedlemmar. Det är viktigt för oss att lära oss att lyssna till Jesu ord även när de är så skarpa och vilda och förfärande som här. Det som leder dig bort, avslöja det, bryt med det. Gör det för LIVETS skull.

Var rädd om barnen omkring dig, de små, de svaga, de lättledda. Var rädd om barnet inom dig. Ditt inre barn behöver leva nära Jesus, det behöver få trygghet, närhet, värme.

Jag får hålla upp de små, de svaga i himmelens glädje. Ty när jag ser upp får jag ju också se upp mot himlen och in i den. Får se änglarna som står inför Tronen. De ser Guds ansikte. Jesus avslöjar vilka de änglarna är: Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid  ser min himmelske faders ansikte

Vilken omsorg. Gud är din Fader. Du är sedd, uppmärksammad, älskad. Och när du ser detta och tar emot denna kärlek börja det bli varmt inom dig. Där börjar himmelens eld att brinna, kärlekens eld. Tillsammans med änglarna börjar du bli eld och lågor för att sprida den kärleken bland de många omkring dig som fryser.

Därför: Upplyft ditt hjärta mot den himmelska världen. Lyssna in lovsången och glädjen.

Är sången svag, tycks bönen stum, och glesnar Guds församling...
Det är Guds änglars dag idag. Guds lov ske nu och alltid.


Vi sjunger så i vers 5.Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg