Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Sönd e Alla Helgons dag - De dödas uppståndelse och ett evigt liv

Denna söndag handlar texerna om vårt hopp inför evigheten. Det är också en dag då vi minns dem som gått före.

Söndagen efter Alla helgons dag 2:a årg texter: Job. 1 Kor: 15:35-49 Joh ev 6:37-40.  Av Hakon Långström  

Vi tror på de dödas uppståndelse och ett evigt liv
säger vi i trosbekännelsen. Hur uppstår de döda? Frågan Paulus tar upp kommer till oss idag då vi särskilt minns de som gått före oss, de kära som dött och som vi  sörjer och saknar och minns. Texten från Jobs bok ställer frågan om hoppet.  Guds ord kommer till oss idag genom förf till Jobs bok och genom Paulus och Jesus med under­visning, tröst och hopp.

Hur uppstår de döda?
Det fanns i första århundradets Korint, som hos oss idag, olika meningar i kyrkan om de dödas uppståndelse. En del menade att den som dött var död för att aldrig uppstå. Apostlarna förkunnande, som Jesus, uppstånd­elsens evangelium. Hur ska de kroppar som vi begravt, som försvunnit i havets djup, som brunnit, uppstå? Paulus tar en bild som blivit mycket känd: fröet som sås. Fröet som myllas ner liknar inte mycket plantan som växer upp. Ändå finns ett klart samband, en enhet. Så är det med de dödas uppståndelse säger Paulus. Identitet och egenart. Alla ser inte likadana ut. Och den jordiska kroppen och den himmelska är olika beskaffade. Identitet och olikhet. Som jorden och solen. Och så kommer trösten: 'Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft'. Hur ska detta ske?

Paulus går vidare och talar om vår härstamning från Adam, den första människan. Är det så? För några år sedan skulle man rest invändningar: inte kommer alla människor från en och samma individ? Det håller inte naturvetenskapligt. Och så kunde vi ifrågasätta också Paulus andra slutsats som vi strax ska komma till. Men nu har man med allra senaste DNA­teknik forskat i detta och kommit fram till att alla människor på vår jord har en gemensam moder, en ur-Eva. Ja, är det inte det barnen säger när de läst skapelseberättelsen om Adam och Eva; är det inte det Paulus säger här. År vi nu alla ättlingar till den förste Adam och därmed jordiska och en avbild av den jor­diske Adam, så skall vi, säger Paulus, också bli en avbild av den andre Adam, den himmelske.

Och vem är då denne andre Adam, den himmelske? Jesus. Gud Fader sände sin Son. Jesus lät sig födas till jorden, få en jordisk kropp, precis som vår. Han försonade allt det som människor brutit mot Gud, det som gjorde att vi blev uteslutna ur paradiset och sen inte fått komma in igen. Han led döden för det och öppnade porten. Döden kunde inte, besegrad som den var, behålla Jesu kropp. Jesus uppstod med en kropp som hade identitet med den tidigare, men på samma gång var ny, hade andra egenskaper, inte längre var beroende av tid och rum. Så är han den förste, som på den yttersta dagen skall följas av många.

Vad uppstår de döda till?
I Bibeln läser vi att det finns två utgångar: evigt liv eller evig skam. Det säger Jesus, det är domsöndagens text. Vi står alla inför ett val: att välja livet eller döden. Så välj då livet! säger Bibeln. Hur? Genom att fly till Jesus, besvara hans kärleks­fulla dragning genom den helige Ande, kom­ma till Jesus, bli hans. Men de som gått före, tänk om de inte gjorde så? Om min kära, som jag sörjer och saknar så, inte kommer till himlen? Detta med valet att hålla sig till Jesus eller avvisa honom, det säges till oss som lever. Det är det evighetsallvarliga vägvalet för oss. Vi har inte fått annat besked.

Men när det gäller de som gått före: även om vi sett att någon levt sitt liv utan att vilja ha med Jesus att göra, vad vet vi om vad som skett på det yttersta, på dödsbädden? Tänker vi att rövaren på korset var den ende som kom i Jesu famn på sitt yttersta? Jesus kunde säga till den botfärdige rövaren: 'Sannerligen idag ska du vara med mig i paradiset.' Samma dag! Tror vi inte att evangelisten berättar detta för oss, får att vi ska veta att in i det sista är det möjligt? Inte för att vi ska uppskjuta avgöran­det för egen del, utan för att vi inte ska dra förhastade slutsatser om andra. rövaren: 'Sannerligen idag ska du vara med mig i paradiset.' Samma dag! T ror vi inte att evangelisten berättar detta för oss, för att vi ska veta att in i det sista är det möjligt? Inte får att vi ska uppskjuta avgöran­det för egen del, utan för att vi inte ska dra förhastade slutsatser om andra.
 
Jesu försoning har en ofattbar kraft. Vi gör den ibland till något teoretiskt, något enbart stilla, andligt. Men Jesu försoning har kosmiska effekter: när Jesus dog var det solförmörkelse i tre timmar; när Jesus dog skakade jorden, klippor rämnade, gravar öppnades och döda stod upp; när Jesus dog rämnade förlåten i templet, så att inget skiljer oss från det allra heligaste; när Jesus dog besegrades ondskans makter i himlarymderna, säger Paulus. Läs hans brev till Kolosse så anar du de kosmiska proportionerna.  

Jesu kors
är segertecknet, befrielsetecknet. Vi får sträcka oss efter det i bön om rening och tro. Sträcka oss? O, det känns så ouppnåbart när jag är svag, hur ska det då inte vara för en döende! Min vän, var är Jesu kors? Vi kan resa ner till Jerusalem och se att det inte längre är uppmonterat där, har inte varit det på 1965 eller 1968 år. Jesu kors ligger ner. Det ligger ner, så att vi, när vi är så svaga att vi inte kan resa oss, kan nå det. Var? Precis där du är! Precis där du är, finns korset. Du når det! Och om du griper om det, ska du finna att det är Jesus själv du tar tag i. Han besvarar din bön med liv, med befrielse, med förlåtelse, med frid, salighet, kärlek. Du får känna hans kärleks kraft strömma in i dig. Så får du leva med Jesus Kristus; ett liv i riket, Guds rike, kär­lekens rike. Vilka gäller detta? Alla. Jesus sade i evangeliet: 'Alla som Fadern ger mig skall komma till mig, och den som kommer till mig skall jag inte visa bort.' Han sade också: 'Jag inte skall låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig, utan låta dem uppstå på den sista dagen. Ty detta är min Faders vilja: att alla som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv. Och jag skall låta dem uppstå på den sista dagen.' Hörde du? ':Jag skall inte låta någon gå fårlorad' och 'Jag skall låta dem uppstå på den sista dagen.' Så får vi detta evangelium idag till tröst och hopp, till uppfordran och undervisning.

Nu har vi talat om uppståndelsen på den yttersta dagen.
Men Var är en människas ande och själ i väntan på den dagen?       
Det säger inte varken Paulus eller Jesus i dagens texter. Men det finns andra texter. Själv håller jag mig fast vid Jesu ord till rövaren: 'Sannerligen idag ska du vara med mig i paradiset!' Samma dag med Jesus i paradiset. Paradiset som vi utestängdes från genom synden. Porten dit har öppnats av Jesus. Dit får hans trogna komma. Hur är det i paradiset? Vi vet inte mycket, men det viktigaste och enda riktigt viktiga vet vi: att där är Jesusnärvaro. Och i Jesu närvaro är gott att vara på jorden. Hur mycket bättre då i paradiset! IJesu närvaro, i väntan på den dag då ande, själ och kropp skall återförenas i den uppståndna himmelska kroppen och med Jesus få gå in i himmelen. In till en lovsjungan­de, jublande skara i det himmelska Jerusalem.

Dit är du och jag kallade. Må vi hålla oss till Jesus får att en gång få vara med där! I himlen Vara med i det som Johannes upplevde i en vision på ön Patmos: Jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sade: 'Se, Guds tält står bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem, och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta.' Och han som satt på tronen sade: 'Se, jag gör allting nytt. ' (Upp 21:1-5)

Ack saliga dag som i hoppet vi bidar!   
 


Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg