Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Domsöndagen. Årg 2 - Rätt att överklaga .....?

Så kommer november. Med rusk och mörker och omställd klocka. Och så kommer de söndagar som många tycker är ruskiga, mörka och där ingen omställning av klockan hjälper: Söndagen före och sedan Själva Domssöndagen.

Dom - vem tycker om det ordet? Jo, faktiskt finns det de, som älskar det ordet. Det är de som rätten funnit Icke skyldiga. Tänk att vara dömd fri, att det som människor påstått och anklagat någon för inte befanns ha någon verklig grund! Och det har den frikände papper på. Från domstolen. Klubban har fallit. Det ÄR så. Du är frikänd, känd som fri.

Å andra sidan: Om det som påståtts faktiskt visar sig ha verklig grund ...... så förfärligt. Rätten slår fast och klubban faller: Det ÄR så.

Inte underligt att folk tycker att det är trevligare med 1 söndagen i Advent än med Domssöndagen. Roligare med ”Bereden väg ...” och ”Hosianna” än med ”Vaken upp ...”

Eller ...?

Tänk om det är så, att Domssöndagen är tvärt om och både och - på en gång?
Tvärt om: en dag av ljus och glädje och där alla klockor kan fara ”all världens väg”.
Både och: både en dag av den strängaste och mest rättvisa dom som fällts i evighet och en dag av festförväntan och bröllopsyra, större än något kronprinsessbröllop någonsin kan uppväcka.

Bara Herren kan förena så mycket i en och samma dag, för han är rättfärdig och barmhärtig.
Rättfärdig i det att han inte ser genom fingrarna med dina futtiga eller monumentala synder. Din skuld kräver försoning, annars är du hopplöst avskuren från Herren, från livet. Skyldig är du - det är bara domen som fattas.
Nej, han ser inte genom fingrarna. För hans fingrar och hans händer har de romerska soldaterna brutalt tryckt mot korets trä för att spika fast. Han kan inte se genom fingrarna, han ser din synd ansikte mot ansikte, avklädd alla skylande skynken.
Barmhärtig i det att ännu större än din skuld är hans kärlek och hans vilja och förmåga att förlåta och skaffa undan din skuld.
Den som dömer på Domssöndagen är Jesus, Joh 5:22.
Den som är dömd är Jesus, Jes 53:5f.
Han som dömer är den som själv gått in under domen.
”Men den trösten jag ej glömmer, att min broder Jesus dömer”, Sv ps 620:6.

Men du, då? Var är du mitt i allt detta?

Jo, när du lever i tro på Jesus, när du har dött och uppstått med honom i dopet, Rom 6, då är du ”i Kristus” och den som är i Kristus är en ny skapelse, 2 Kor 5:17. Det blir ingen fällande dom för dem som tillhör Jesus Kristus, Rom 8:1.

När du är en lem i Kristi kropp är allt fullbordat för dig: han har tagit straffet och du går fri. ”... och allt vad jag syndat min levands dag i dig försonat är blivet.”, Sv ps 624:5.
”Allt vad jag syndat min levnads dag” - är inte det då allt elände i mitt liv som ska staplas på hög till Yttersta dagen, då man oroligt ska vanka in till Domen för att undra hur det ska gå?

Nej! Redan nu, här i tiden kan vårt hjärta dömas, Sv ps 356:5. Det sker när vi bekänner vår synd, ber om förlåtelse och enligt Jesu löfte får förlåtelse. Då har vi gått in under den dom som drabbat honom och genom honom blir den till ett frikännande för oss.

Nå, kan den domen överklagas, göras om intet, förvandlas till fällande?

Nyligen var jag i Tyskland och fick i ett sammanhang höra att på tyska heter ”överklaga” ”anfechten”, dvs ungefär som vårt ord ”anfäkta”.

Det finns en som vill överklaga förlåtelsens friande dom, och det är Åklagaren, Satan. Han är också den som anfäktar oss, vill få oss att tro, att förlåtelsen inte har kraft eller är verksam - i alla fall inte för en så´n som du!

Men kom ihåg: den yttersta domen och den innersta domen, här i tiden och i evigheten kan inte överklagas.

Den kan bara överjublas!

God Domssöndag önskar jag dig!Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg