Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Trettondedag jul - Guld, rökelse och myrra

Guld, rökelse och myrra. Vad är det för speciellt med dessa gåvor? Det måste ju finnas en mening, en tanke bakom varför man valde just dem.

 Guldet är dyrbart, den kan formas och bestå i elden. När man luttrar guld så bränner man bort alla föroreningar i elden. Det är symboliskt för hur Jesus kommer att bestå i frestelser och prövningar. Men guld är också en gåva som är värdig en kung, en konungslig metall. Guldet visar att Jesus är alla kungars kung.

Rökelse är något som har använts i gudstjänstsammanhang sen äldsta tid. Rökelse symboliserar vår tillbedjan och tacksägelse. I Uppenbarelseboken talas det om de heligas böner som stiger upp som rökelse till himmelen. Så rökelsen står för Jesus förbindelse med sin Fader, han kommer att leva i en obruten gemenskap med honom. Men att tända rökelsen i templet var prästens uppgift, därför pekar rökelsen på Jesus uppdrag som präst.

 

Myrran slutligen, var en balsam som används dels som läkemedel men också för att balsamera döda kroppar. Myrran förknippas alltså med lidande och död. Det kan tyckas märkligt att komma med en sådan gåva till ett nyfött barn. Men det visar att Jesus svåraste uppdrag var bestämt redan från hans födsel. Det ingick i planerna att han skulle dö för oss redan från början.

 

De tre vise männen kom med tre dyrbara gåvor: guld, rökelse och myrra. Vi får komma med samma gåvor: vi kan skänka honom tron som luttrats i prövningarnas eld, vi får skänka våra böner som stiger upp som en rökelse och vi kan också ge honom om vårt lidande. Det är inte så att Gud önskar lidande, ändå tror jag att vi kan offra vårt lidande som en myrra till Gud.

 

Tobias BäckströmVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg