Stiftelsen Bibelskolan.com
 

2 sönd e Trettondedagen - Jesus var en lysande pedagog

"Jesus var en lysande pedagog"

Professor Tomas Kroksmark på lärarhögskolan i Mölndal har skrivit en bok om Jesus som pedagog. ("Didaskalos - undervisningsmetodik vid vår tideräknings början.") Han fascineras av variationsrikedomen i Jesu undervisning. Kroksmark menar att om Jesus verkligen var Guds son borde han rimligtvis ha försetts med de bästa möjliga pedagogiska medlen. (Om han var en vanlig människa så borde ändå hans undervisning ha varit otroligt bra eftersom den gav upphov till den största världsreligionen.) Det står flera gånger i Bibeln att Jesus visste vad människorna tänkte: Men själv anförtrodde sig Jesus inte åt dem, eftersom han kände dem alla och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste av sig själv vad som fanns i människan. Eftersom han kände människan kunde han tala så att de berördes av hans budskap.

Jesus var en lysande själavårdare.

Av samma anledning måste Jesus ha varit en alldeles otroligt bra själavårdare. Det är spännande att se hur Jesus mötte utsatta och utstötta människor. Det står ofta att Jesus "såg" dem. När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde.

I Johannesevangeliets fjärde berättas det t ex om hur en utstött kvinna mötte Jesus vid en brunn. Hon hade gått dit under den varmaste tiden på dagen för att hon inte ville bli sedd. Hon ville inte möta sina grannars menande blickar och hårda ord.

Vid brunnen mötte hon Någon - Någon som såg henne och respekterade henne. Jesus möter henne inte med glåpord, inte ens med en lätt förmaning trots att han vet att hon lever ett omoraliskt liv. I stället ber han henne om något: - Ge mig något att dricka. Kvinnan blir förundrad eftersom han visar henne en sådan respekt. Hon var samarier och dessutom kvinna. Han däremot var en andlig ledare, en man och jude. Så skulle ingen av de andra judiska ledarna ha gjort. En farisée talade inte offentligt ens med sin fru! Och med en samarier talade han överhuvudtaget inte, för judarna umgicks inte med sitt grannfolk.

Efter att Jesus och kvinnan har samtalat en stund och hon har förstått att han verkligen bryr sig om henne sätter Jesus fingret på hennes verkliga problem: - Gå och hämta din man. Hon hade haft fem män och levde nu ihop med en sjätte utan att vara gift.

Mötet med Jesus förvandlar kvinnan totalt. Från att ha varit rädd och full av skam blir hon frimodig och berättar för hela byn vad hon varit med om: - Kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara Messias?

Jesus ÄR

Jesus var en lysande pedagog och en underbar själavårdare. Men det fantastiska är att han är det fortfarande. När människor kommer till mig för samtal, upptäcker många av dem att vi inte är ensamma. Jesus är med oss. Själavårdssamtalet blir inte ett möte bara med prästen utan ett möte med Jesus själv. Jag skulle inte kunna fungera som präst och kristen om jag inte visste att det är så.

Själv behöver jag också själavård. Då går jag till en präst som jag har förtroende för. Efteråt upplever jag hur jag fått ett förnyat möte med Jesus och hur alla tunga bördor som jag bar på när jag gick dit har lyfts av mig.

Det är viktigt att bli sedd av människor, men det allra största är att vara sedd av Gud!


Lars Fröjmark

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg