Stiftelsen Bibelskolan.com
 

3 sönd efter trettondedagen Årg 3 - Jona-tecknet

   När du vill vara en kristen på allvar händer det ofta att människor omkring dig ställer aggressiva frågor för att försöka få dig svarslös. Det råkade även Jesus ut för. Ofta läser vi hur Jesu fiender försökte sätta honom på prov. Vid ett av dessa tillfällen bad de honom att ge dem ett tecken från himlen. Jesus svarade att de inte skulle få något annat tecken än Jona-tecknet.

   Jona levde omkring 780 f Kr. Berättelsen om hur han flydde undan Guds uppdrag och hamnade i buken på en stor "fisk" är välkänd. (Lägg märke till att Bibeln talar om ett stort vattenlevande djur, t ex en spermacetival, som mycket väl kan sluka en människa.)  Men vad menade Jesus när han hänvisade till Jona-tecknet?

   Jona är på många sätt en förebild som vill lära oss något om Jesus och om att vara kristen.
   Jesus säger: Ty liksom profeten Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter skall Människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter.

   Där Jona satt i sin buk-arrest bad han innerligt och trosvisst: Jag ropade till Herren i min nöd och han svarade mig. Ur dödsrikets inre steg mitt rop och du hörde min röst. Jag sjönk till det land vars portar skulle reglas bakom mig för evigt.
   Men du gav mig liv, o Herre, min Gud, och förde mig upp ur graven.

   När Jona blivit räddad höll han en kraftfull predikan för den hedniska staden Nineves invånare, (lika stor som Göteborg) och hela stadens befolkning kom till tro på Herren Gud! Likaså, efter Jesu död och uppståndelse, spreds den kristna tron i rekordfart bland hedningarna!
   För oss som vill vara kristna kan Jona ge tröst på följande sätt:

   Innan Jona hamnade i fiskens buk, hade han varit olydig mot Gud och på ett fartyg flytt undan uppdraget han fått. När den hedniska båtbesättningen såg hur Gud stillade den våldsamma stormen kom de alla till tro. Det är fantastiskt och trösterikt att Gud även kan använda våra tillkortakommanden för sitt syfte.

  När Jona "dör och uppstår" får han en helt ny kraft och frimodighet i sitt gudomliga uppdrag. Jesus säger att detta sker med oss i dopet, vilket är en bild för Jesu död och uppståndelse. Där får vi tillgång till all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen.

   Gud gav den olydige profeten ett förnyat uppdrag. På samma sätt förlåter Han oss när vi ber och vill använda oss igen, trots våra misslyckanden!

   Jona-tecknet är korsets tecken och i det tecknet skall vi segra!

Matteus 12:40, 16:1-4, Jona 2:3,7
och Efesierbrevet 1:3

Lars Fröjmark
kyrkoherde i GlimåkraVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg