Stiftelsen Bibelskolan.com
 

2 söndagen e trettondedagen - Vittnesbörden om Källan och källan till vittnesbörden

'Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtesle genom hans namn' . Så predikar aposteln Petrus i Cesarea (Apostlagärningarna 10:43). Bibeln vittnar om vem Jesus är, att han är den Källa varur vi får ösa liv, förlåtelse och salighet.

 

Vittnesbörden om Källan och källan till vittnesbörden.Hela denna söndag handlar om källan till liv, förlåtelse, kärlek och hopp. Levande vatten. Den källan är Jesus Kristus. För att vi skall finna källan behöver vi vittnesbörd. När vi inhämtar information, vare sig det är från tidningar, radio, tv, nätet eller annat finns det alltid en källa varifrån informationen kommer. När journalister skriver har de källor. Det kan vara öppna sådana som TT (som i sin tur har källor), dokument, uttalanden eller intervjuer med personer. Det kan också vara hemliga källor, personer som inte kan träda fram offentligt för att risken för repressalier är för stor. Då måste journalisten skydda sin källa, en rätt som är inskriven i Sveriges lagar. Hela tiden måste källorna värderas, talar de sanning?

Vår främsta källa till vem Jesus är har vi i Guds ord, Bibeln och allt som stämmer överens med den i predikningar, böcker, texter på nätet, psalmer och sånger. Vi är betrodda med Guds ord, betrodda att själva läsa och ta till oss vad Gud säger i Bibeln. Men vi behöver hjälp att förstå, att se och att inse. Källan till den rätta hjälpen är alltid Guds gode helige Ande. Han använder sig av mänskliga redskap som vittnar, som utlägger, förklarar, tröstar, lär, förmanar och varnar. Om vittnesbörden har Guds Ande som källa är de rätta, även om de lider av mänskliga brister i klarhet och förståelighet.

I vår text från Johannesevangeliet (5:31-36) säger Jesus att om han vittnar om sig själv är hans vittnesbörd inte giltigt. Men Jesus talar ju alltid sant, ja, han säger om sig själv att han är sanningen. Hur går det ihop? Det var den tidens och det samhällets syn på vittnesbörd, det visste Jesus och han fick ofta höra detta.Lite längre fram - i kapitel 8 - säger Jesus: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Fariséerna sade då: ”Du vittnar om dig själv, ditt vittnesbörd är inte giltigt.” Jesu svarade: ” Även om jag vittnar om mig själv är mitt vittnesbörd giltigt. Jag vet varifrån jag kommer och vart jag går. Men ni vet inte varifrån jag kommer och vart jag går. Ni dömer på människovis, jag dömer ingen. Om jag ändå dömer är min dom riktig eftersom jag inte är ensam; han som har sänt mig är med mig. Och i er egen lag står det att vad två vittnar är giltigt. Jag vittnar om mig själv, och om mig vittnar också Fadern som har sänt mig. ”

Jesus behöver för egen del inte något vittnesbörd om sig från någon människa, men han säger att för vår del behöver vi vittnesbörd för att vi ska bli räddade. Han nämner att Johannes döparen vittnat om honom. Men han har fått starkare vittnesbörd. Det var de verk som den himmelske Fadern gett honom i uppdrag att fullborda. När Jesus botade sjuka, drev ut demoner, gav blinda syn och döva hörsel och till och med  uppväckte döda, så vittnade allt detta om att Gud Fader sänt honom . Och sedan kom ännu starkare vittnesbörd om Faderns sändning när Jesus led, dog och uppstod för att vi skulle bli räddade.Så finns Jesus som källa för oss att ösa förlåtelse, renhet, helighet liv och salighet ur, fritt och för intet.

Vi får tro på Bibelns vittnesbörd om honom, leva i tro med honom, lära känna honom allt bättre, upptäcka allt mer och vittna för andra om honom i våra liv och med våra ord.    

  Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg