Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Sångpostillan

Andra årgången

_________________

Fjärde söndagen efter Trettondedagen 

Jesus vårt hopp

Jes 40:26-31, Jakob 5:13-16, Joh 5:1-9, Psalt 107:28-32
Läs gärna först dessa texter, lugnt och begrundande. Gå sedan till predikan.  

Dagens sång:
Bli stilla och vet att Herren är Gud

 

INLEDNING:
Temat denna söndag är JESUS VÅRT HOPP. Hoppets symbol är ankaret. Utan ankarfäste drivs vi och slits vi sönder av stormar och prövningar. Denna söndag vill hjälpa oss att ha vår förankring i Jesus. När vi bär hans ord och hans kärlek inne i oss har vi tillgång till ett ankarfäste som hjälper oss att säga NEJ till det som är labilt och säga JA till det som är stabilt. Vi får en förankring i det som består när allting annat förgår. Vi börjar med att låta oss dras in i hans närvaro och hans kraftfält, Vi gör det med dagens sång som vi nu sjunger med denna text: Bli stilla och vet att HERREN är Gud. 

 

1.  På dig min Gud förtröstar jag
Den uppmaningen får vi nu av profeten Jesaja. Vi läser Jes. 40:26-31.

Lyft blicken mot skyn och se: Vem har skapat allt detta? Han som mönstrar stjärnornas här och låter dem tåga fram, han som ropar upp dem alla. Så väldig är hans makt och hans styrka att ingen av dem uteblir.

Jakob, hur kan du tala så, Israel, hur kan du säga: ”Jag vandrar osedd av Herren, min Gud tar sig inte an min sak.” Har du inte förstått, inte hört? Herren är en evig Gud, han har skapat hela jorden.

Han blir inte trött, han mattas inte. Ingen pejlar djupet av hans vishet. Han ger den trötte kraft, den svage får ny styrka. Unga män kan bli trötta och mattas, ynglingar snava och falla, men de som litar till Herren får ny kraft, de får vingar som örnar. De springer utan att bli trötta, vandrar utan att mattas

Det kristna livet är spännande, omväxlande, fullt med överraskningar. Det finns tider då man får vila på gröna ängar och känna doft av himmel och höra änglakörer sjunga.  Men det finns också tider då man letar efter rätta vägar, tider av mörker och dödsskugga. Och ibland händer det att livet blir riktigt ruggigt.  Det är då man som örnen får lägga av de gamla vingfjädrarna, som man stoltserar med och vänta på nya vingfjädrar. Jesaja berättar om det idag.

Då kommer frågorna: Var är Gud i allt detta?  Bryr han sig om mig?  Ser han mig? Har han tröttnat på mig? Vet han om att jag finns? Kan han mitt namn?

Det är till dem som har det så, som Gud har sänt Jesaja med ett budskap: Lyft blicken mot skyn och se!  Se upp så du inte ramlar dit! Lyft din blick mot honom som skapat stjärnevärldar, vintergator, miljarder solsystem och som uppfann dig. Han bryr sig om planeterna på himlarymden och varje litet mänskokryp på jorden. Lyft blicken mot skyn och ta kontakt med det himmelska kraftnätet. Då händer det: Han ger den trötte kraft, den svage får ny styrka. Unga män kan bli trötta och mattas, ynglingar snava och falla (så även gamla män och pensionerade damer) men de som litar till Herren får ny kraft, de får vingar som örnar. De springer utan att bli trötta, vandrar utan att mattas.

Vare sig livet går upp eller ned, blir ljust eller mörkt, gäller att hitta den personliga relationen till vårt livs Gud. Precis som vägglampan måste han kontakt med väggurtaget, behöver vägens folk ha ständig kontakt med honom som är Vägen och kan leda oss in Sanningen och Livet.

Vi sjunger om det nu: På dig min Gud förtröstar jag 

2.  Det Herren är som helar dig.
Att det är så påminner oss Jakob om i dag. Vi läser Jakob 5:13-16.

Får någon av er lida skall han be; är någon glad skall han sjunga glädjepsalmer. Är någon av er sjuk skall han kalla till sig de äldste i församlingen, och de skall smörja honom med olja i Herrens namn och be böner över honom. Deras bön i tro skall rädda den sjuke, och Herren skall göra honom frisk. Och har han syndat skall han få förlåtelse. Bekänn därför era synder för varandra, och be för varandra att ni skall bli botade.  

Låt oss nu vandra steg för steg in i Jakobs budskap:

Vers 13
Får någon av er lida skall han be; är någon glad skall han sjunga glädjepsalmer.

Det första vi ska göra då vi får det svårt är inte att vi sätter oss ned och suckar, gnäller och stönar. Nej, ta kontakt med vår Fader som är i himlen, med Sonen och den helige Ande. Ja, med änglar och helgon och Herrens trogna i alla tider. Lyft blicken mot skyn!

Det första vi ska göra, när vi någon gång blir glada är att uttrycka vår glädje. Stäng inte in den. Visa er tacksamhet (Kol 3:15). Sjung Guds lov (Kol 3:16).

Lägg märke till att det står skall. Bibel 1917 skrev må.  Han skall be, han skall sjunga. Nu är det order. Sätt igång! 

Vers 14
Är någon av er sjuk skall han kalla till sig de äldste i församlingen, och de skall smörja honom med olja i Herrens namn och be böner över honom.

Det första du ska göra när du är sjuk enligt Jakobs recept är inte att ringa Vårdcentralen. Det må du också göra. Där finns duktigt folk som vet mycket om det som är sjukt. Men Jakob säger att vi först skall ta kontakt med församlingen. Lägg märke till att det är den sjuke själv som kallar. Han själv skall vilja det.  

I en levande församling bör ingen ligga sjuk utan att någon vet om det. Det är hela försam-lingens sak, när någon blir sjuk. I församlingen tar man kontakt med församlingens andliga ledare, som här kallas de äldste. Det grekiska ordet är presbyterous.  Presbyterous har hos oss försvenskats till präst.

Ring prästen! ”Jag är sjuk, jag har det så svårt!”  När du gör så påminner du honom om att hans viktigaste uppgift inte är att klättra i sammanträdet. Herden skall ta hand om fåren. Prästen tar då med sig några bedjare, som tillsammans med honom smörjer honom med olja i Herrens namn och ber böner över honom.

Olja från olivträdet användes på Bibelns tid på många olika sätt. När kungen kröntes smordes han med oja (se 1 Sam 10:1, 16:13). Vid sjukdom smorde man med olja (Markus 6:13, Luk 10:34). Oljan är den helige Andes symbol, den förmedlar glädje, liv …

När jag smörjer en sjuk med olja brukar jag teckna korsets tecken på pannan och be: Lika visst som denna olja är på din panna, lika visst är Herren Kristus här med sin Ande för att förmedla liv, läkedom och hälsa åt hela din varelse, din ande, din själ och din kropp. När man smort med olja fortsätter man sedan att be böner över den sjuke. Två händer som läggs på den sjuke är som två startkablar, som sätter i gång kärlek och liv från det himmelska kraftnätet.

Jesus är Kristus, som betyder den Smorde. Vi är kristna, som betyder de Smorda. Herren vill också idag utrusta sitt folk med Andens smörjelse.

Vers 15
Deras bön i tro skall rädda den sjuke, och Herren skall göra honom frisk. Och har han syndat skall han få förlåtelse. Bekänn därför era synder för varandra, och be förvarandra att ni skall bli botade.

Det ligger ingen mystisk magi i oljan. Precis som vattnet i dopet och bröd och vin i nattvarden är yttre medel som Herren använder för att ge liv, är oljan ett yttre tecken, som talar om att Jesus, den Smorde är här närvarande med sin Ande. Det Luther i lilla katekesen skriver om dopets vatten kan sägas om oljan.  Oljan verkar det förvisso icke utan Guds ord som är med och när oljan och tron som förtröstar ….

Ingen av oss kan bota den sjuke. Vår uppgift är att smörja med olja och be för den sjuke. Deras böner i tro skall rädda den sjuke … Vi räddar den sjuke in i det kraftfält som heter i Kristus. Vi kommer med den sjuke och lägger honom i Jesu frälsarhänder. Herren skall göra honom frisk.

När Herren helar kan han göra på tre sätt:
1. Han helar snabbt. Den sjuke står upp, lämnar sin säng och går …

2. Han leder in i en helandets process.  Det är inte bara kroppens sjukdomar som behöver helas. Många sjukdomar beror på att ”själen ger kroppen stryk”. Vi har i vår inre värld samlat på oss bitterhet, avund, orenhet, lögner … De måste bekännas, förlåtas, helas. Det kan ta tid. Och har han syndat skall han få förlåtelse. Bekänn därför era synder för varandra, och be för varandra att ni skall bli botade. Varje gång man smörjer med olja bör det ske där i sammanhang där syndabekännelse och avlösning sker.

3. Herren kan för det tredje ta den sjuke in i den himmelska reparationsverkstaden. Där ger han oss nya, friska kroppar. Och det är ju något mycket fint. Det finns en framtid full av sång.

Vi sjunger nu: Det Herren är som helar mig

3. Bli stilla och vet att Jesus är här
Det är budskapet till oss i dagens evangelium, vi läser Johannes  5:1-9.

Sedan inföll en av judarnas högtider, och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid fårdammen i Jerusalem finns ett bad med det hebreiska namnet Betesda. Det har fem pelargångar, och i dem låg en mängd sjuka, blinda, lama och lytta. Där fanns en man som hade varit sjuk i trettioåtta år. Då Jesus såg honom ligga där och fick veta att han varit sjuk länge frågade han honom: ”Vill du bli frisk?” Den sjuke svarade: ”Herre, jag har ingen som kan hjälpa mig ner i bassängen när vattnet börjar svalla. Medan jag försöker ta mig dit hinner någon annan ner före mig.” Jesus sade till honom: ”Stig upp, ta din bädd och gå.” Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick

Vi har inte fått den här texten för att fira 2000-årsminnet av en olycklig människa vid Betesda. Texten är nedskriven för vår skull. Den helige Ande har inspirerat Johannes att skriva ned den för att få komma till tals just med oss, som nu läser och lyssnar till den. Det första den helige Ande vill visa att det är Jesus, som när denna text läses och utlägges och lyssnas på, är här närvarande och vill leta rätt på oss. Vi sjunger in ett budskap till vårt eget hjärta: 
Bli stilla och vet att Jesus är här 

Försök nu se att Jesus kommer till oss. Jesus gick upp till Jerusalem, står det. Det kunde lika väl stått: Jesus drog upp till Xby, platsen där vi själva bor.  Men när Jesus letat rätt på oss där uppe får vi följa honom nedåt. Vid fårdammen i Jerusalem finns ett bad med det hebreiska namnet Betesda. Det var genom den porten som fåren drevs upp mot templet för att offras. När man steg in genom fårporten fanns där en trappa nedåt som ledde till en damm, som var 100 m lång. Den var omgiven av fem pelargångar. Vid nutida utgrävningar har man funnit rester av själva badet, som omfattade två bassänger med pelare mellan sig och runt omkring. Allt detta blev ruiner då Jerusalem förstördes år 70 e Kr. Att Johannes skriver att det finns en damm där, tyder kanske på att Johannes skriver ned detta före år 70. Att man daterat Johannesevangeliet mycket senare stämmer kanske inte.

Namnet Betesda brukar man översätta 'barmhärtighetens hus'. Enligt svenska Notboken betyder det troligen 'flödeshuset”. Barmhärtigheten flödar där. Vattnet kommer där plötsligt i rörelse. Förmodligen var det någon ojämn tillrinning, som ansågs ha undergörande kraft. Det finns en läsart som säger att ”en ängel från Herren steg då och då ned i bassängen och rörde upp vattnet, och den förste som steg ned i vattnet sedan det hade rörts upp blev frisk, vilken sjukdom han än hade.

Där nere vid dammen låg många sjuka. Det var blinda, lama och lytta.  Man såg väl på den här platsen ungefär som en kurortsanläggning eller hälsobrunn. Alla dessa låg där och väntade på att vattnet skulle komma i rörelse.  Och då gällde det vem som kom först ned.

Dessa ord om hur Herrens ängel rör upp vattnet och kapplöpningen ned till det hälsobringande vattnet, det står i en fotnot. Man tror att en avskrivare har tillfogat denna förklaring. Man har svårt att tänka sig att en Herrens ängel börjar leka olympiad med olyckliga handikappade. Den som kommer först blir botad. Den som kommer tvåa vinner inte silvret utan förlorar guldet. Och kan ni tänka er situationen: De blinda, som är där, ser inte vattnet, de döva, som är där,  hör inte vattnet, de lama och lytta, som både ser och hör, de kan inte röra sig snabbt. Alla andra är så mycket duktigare.

Vi kan naturligtvis både le och bli förfärade över hur vidskepliga människor var förr i världen. Men nu ska vi fråga oss om det egentligen är om oss det djupast sett handlar. Vi går till vårt Betesda, platsen där vi tror att barmhärtighet finns. Vi sätter oss där och sjunker ihop vid en pelare. Vi söker hjälpen där den inte finns. Vi ser hur vattnet virvlar. Hela livet kan ibland vara som en tröstlös virvel. Man äter, sover, pratar, arbetar, tittar på TV, roar sig, äter, sover … Man fyller sitt sinne med sådant som för stunden lindrar men som i längden innebär katastrof. Man sugs in i detta jagande efter lycka, mening, efter att Livet en dag ska säga Bingo.

Är vi med bland dem som är blinda, lama, döva, vanföre?

Blind - ser inte längre klart.
Förlamad - stelnat i en bitterhet
Lytta, lama, - man haltar sig fram genom livet.
Döva - man hör inte Guds röst…

Det talades om fem pelargångar. Augustinus ser dessa som de fem Moseböckerna. Lagen är som fem pelare som bär upp oss. Men lagen ger oss inte liv. Förankrar vi våra liv vid lagen, vid hur vi skall vara, då stelnar vi. Vi förlamas, blir håglösa. Vi hamnar i avund och jämförelse. Alla andra är så duktiga, jag känner mig akterseglad, orkar inte ... var finns egentligen någon barmhärtighet, var flödar nåden och kärleken? Nu behöver vi vara stilla och höra vad Herren vill säga oss:

Vill du bli frisk?

Jesus ställer frågan först till mannen som varit sjuk i 38 år. Den tidsangivelsen finns på ett annat ställe i Bibeln, 5 Mos 2:14. Så länge fick Israels barn dröja kvar i öknen därför att de inte erövrade Kanaans land, då de fick tillfälle. Ökenvandringen fördröjdes i 38 år.

När jag en gång läste den här texten från Johannes 5 för mina konfirmander var det en som reagerade högt: Vilken fråga! Ja, den verkar egendomlig den här frågan. 38 år hade han varit sjuk, i 38 år hade han velat blir frisk, 38 långa, svåra år.

Frågan är kanske inte så underlig. Det finns sjuka som inte vill bli friska. Det skulle vara en katastrof om de blev friska. Är de sjuka har de många som ser till dem, läkare, sjuksköterskor, anhöriga ... Blir de friska kanske de blir alldeles ensamma. Det finns något som heter sjukdomsvinst.

Mannen svarar inte på Jesu fråga. Han anklagar omständigheterna. Han anklagar människor som inte hjälper honom. Han är alldeles förlamad. Han är alldeles ensam.. Han försöker och försöker … Han sa inte: Ja, jag vill bli frisk. Han sa: Jag kan inte.

Vill du bli frisk?

Kan du höra Jesu fråga till dig? För en del kanske underlig fråga. Man är ju frisk. Blodtrycket är bra och det gör inte ont någonstans. Behöver jag hjälp? Man kanske säger som de kristna i Laodikeia: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och saknar ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken (Joh Upp 3:17).

Man kan leva på ett självbedrägeri. De farligaste sjukdomar är ju dem man inte ser, de andliga sjukdomarna, mina låsningar, mina ouppklarade konflikter, mina sår som jag lagt locket på, likgiltigheten, blindheten, jag ser inte hur svårt människor omkring mig har, jag väntar som mannen i texten på att de ska ställa upp. Jag är kravmänniska.

Jag ser inte men Jesus ser.  Jesus såg honom ligga där.  Det måste ha varit något märkligt med Jesu ögon, han var närvarande hos människor han mötte. Jesus såg honom ligga och fick veta att han varit sjuk länge.

Han visste därför att han hade fått veta. Någon hade talat om det för honom. Någon hade bett. Det är fantastiskt om det finns människor omkring oss som ber för oss. Vilken uppgift vi har för människor omkring oss att be för dem. Vi försöker greja och ordna för dem. Men det blir ofta så fel. Vi får lyfta in dem i Jesu närvaro och låta honom veta hur det är.

Mannen svarar inte på Jesu fråga om han vill bli frisk. Han anklagade omständigheterna. Han anklagade människor som inte hjälpte honom. ”Herre, jag har ingen som kan hjälpa mig …

Vi kan smaka på ordet INGEN. Livet sjuder, man skrattar, pratar om väder och vind, ventilerar skandaler, pratar politik, diskuterar religion. Man har människor runt omkring sig, men är ändå så ensam. Ingen att tala med. Man låser in sig i sin egen lilla värld, knyter sig, rotar i sig själv, gräver i sin bitterhet, grubblar över orättvisor.

Smaka på ordet INGEN. Är det mitt ord? Är det min nästas ord? Herre, gör mig känslig.

Betesda-mannen säger: Medan jag försöker komma dit är det alltid någon annan som kommer före mig. Kan vi känna igen oss? Kapplöpningen efter att själv få det bra. Det går att kamouflera själviskheten. Egentligen är det ju bara mig själv jag är intresserad av.  Och man kan känna igen sig i detta att bli förbigången. Alla andra är så duktiga, de klarar allt, de lyckas med allt.  De håller sig alltid framme. Och så sitter man där vid sin pelare vid Betesda och tycker synd om sig själv. Man kan behöva få hjälp med att få ur sig själviskhetens suckar.

Vad gör Jesus? Han argumenterar inte. Han säger inte: Låt mig få ta dina händer, käre vän, och resa dig upp. Jesus säger ett ord med makt. Erbjudandet om helande övergår till majestätisk befallning. Med sitt ord bryter han självömkans kedjor.  Jesus sade till honom: ”Stig upp, ta din bädd och gå.”  Jesu ord är fyllda av makt, av kraft, av liv. När Jesus talar då sker något. Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick.

Det är en sak att ta emot helandet. En annan sak att leva i helandet. Receptet är: Tre stora matskedar bibelord dagligen. Det sjunger en sång i Ordets medicinflaska:

Bli stilla och vet att Herren är Gud
På dig min Gud förtröstar jag
Det Herren är som helar mig
Bli stilla och vet att Jesus är här
I dig, min Gud, jag lever och dör. Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg