Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Sångpostillan

Andra årgången

_________________

Sexagesima

eller

Reformationsdagen

Det levande ordet

Psalt. 119:129-135, Rom 10:13-17, Johannes 7:40-52, Psalt 33:4-9
Läs gärna först dessa texter, lugnt och begrundande. Gå sedan till predikan.

Dagens sång:
Saliga de som hör Guds ord, saliga de som hör Guds ord. 
Ja, saliga de som hör Guds ord och tar vara på det
.
Sv Ps 688, Text Lukas 11:28 , musik Curt Lindström

 

INLEDNING:
Denna söndag har namnet SEXAGESIMA. Sexagesima betyder den sextionde och är en benämning på andra söndagen i förfastan. Vi befinner oss nu ca 60 dagar (eller mera exakt: i den sjätte dekaden) före påsk. Sedan 1983 har denna söndag binamnet REFORMATIONSDAGEN.

Temat är DET LEVANDE ORDET. Psalm 119 är vår första text idag som hjälper oss att förstå det.  Det är en alfabetisk psalm med åtta verser för varje bokstav. Det finns 22 bokstäver i det hebreiska alfabetet. Därför blir det 22x8 = 176 verser. Man ser detta bäst i Folkbibelns översättning. Psalm 119 är bibelns längsta kapitel. 

1. Guds LEVANDE ORD sjunger i Psalm 119.
Vi lyssnar till Psaltaren 119:129-135. 

Underbara är dina lagbud, därför lyder jag dem. När dina ord öppnar sig ger de ljus, åt de oerfarna ger de förstånd. Jag lyssnar begärligt, med öppen mun, ty jag längtar efter dina bud. Vänd dig till mig och visa mig nåd, som du gör med dem som älskar ditt namn. Led mina steg, som du har lovat, låt ingen ondska få makt över mig. Befria mig från människors förtryck, så att jag kan följa dina befallningar. Låt ditt ansikte lysa över din tjänare och lär mig dina stadgar

Temat för denna söndag är GUDS LEVANDE ORD. Det sjunger i Psalm 119. Men det första man lägger märke till i denna psalm är att den har många ord som lag, bud, stadgar, befallningar. När vi använder dessa ord är det många som får tunga tankar. Det är ju bara krav och bud och måste och borde. Men när de fromma på gamla Testamentets tid läste denna psalm, hörde de ord som vibrerar av ljus, kärlek, värme. När dina ord öppnar sig ger de ljus. Varje ord som kommer till liv för mig är laddat av ljus, kärlek, värme.  De är programmerade med liv, dynamis - kraft, glädje, lovsång. Hela Skriften är utandad av Gud (2 Tim 3:16 SFB). Gud har med sin Ande andats in sitt liv i bibelorden. Guds levande ord sjunger i Psalm 119.

Jag lyssnar begärligt, med öppen mun, står det. Pröva det! Herren kanske då stoppar ned andlig föda i din mun, leva-ord som stärker din inre människa. Ja, sätt dig ned en kväll, stäng av TV och Radio, läs halvhögt för dig själv hela Psaltaren 119. Du hör lovsången från de fromma i Gamla Testamentet. Du kommer att smittas ned av deras kärlek och glädje.  Guds levande ord ger liv åt oss, när vi tar emot dem. Himmelens salighet landar hos oss. Vi sjunger dagens sång:
Saliga de som hör Guds ord, saliga de som hör Guds ord.
Ja, saliga de som hör Guds ord och tar vara på det.  

 

2. HUR GUDS LEVANDE ORD BLIR LIV I OSS
berättar Paulus om i Rom 10:13-17. 

Var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad. Men hur skall de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur skall de kunna tro på den som de inte har hört? Hur skall de kunna höra utan att någon förkunnar? Hur kan någon förkunna utan att vara utsänd? Det står skrivet: Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting. Men alla lyssnade inte till budskapet. Ty Jesaja säger: Herre, vem satte tro till det vi förkunnade? Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord

Vi grubblar ofta över varför människor inte ser och inte tar emot det liv, som Gud ger genom sitt ord.  Samma grubbel har Paulus. I Romarbrevet 9-11 skriver han om den nöd han har för sina landsmän. Varför tar de inte emot evangeliet?

Hur kommer man till tro? Och hur hjälper man andra till tro?

Jesus har sänt ut evangeliet.  Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, skriver han i början av sitt brev (Rom 1:16). Var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad, skriver han till oss idag. Den som vänder om till Herren och tar emot hans levande ord blir räddad.      

Alltså:  
att människor åkallar Herren beror på att de tror på honom,
att de tror på honom beror på att de fått höra hans ord,
att de fått höra ordet beror på att någon har förkunnat det för dem,
att denne har förkunnat evangeliet beror på att han blivit sänd med det,
att om människor inte fått höra detta ord har de inget att bygga sin tro på,
att om förkunnelsen inte bygger på Kristi ord, har den ingen kraft att frälsa. 

Kan du höra Herrens utmaning till oss: ATT BE FÖR FÖRKUNNARNA. Bibelns ord måste förkunnas, ropas ut. Livets Ande kom från ovan, kom och bär från himlen bud. Du kan ge den stora gåvan, tron på ordet, tron på Gud. Till Guds människor du talar än idag kring all vår jord. Folk och själar du hugsvalar än idag med Skriftens ord (Sv Ps 53:1).  

Saliga de som hör Guds ord, saliga de som hör Guds ord.
Ja, saliga de som hör Guds ord och tar vara på det.  

 

3.  GUDS LEVANDE ORD VÄCKER MOTSTÅND
Berättar Johannes om i dagens evangelium. Vi läser  Johannes 7:40-52.  

Några i hopen som hörde Jesu ord sade: ”Han måste vara Profeten”, och några sade: ”Han är Messias.” Men andra sade: ”Inte kommer väl Messias från Galileen? Säger inte skriften att Messias skall vara av Davids ätt och komma från Betlehem, byn där David bodde?” Så blev hopen oenig om honom. Några ville gripa honom, men ingen lyfte sin hand mot honom.

När deras folk kom tillbaka frågade översteprästerna och fariseerna: ”Varför har ni inte tagit hit honom?” De svarade: ”Aldrig har någon människa talat som han.” Då sade fariseerna till dem: ”Har ni också blivit vilseledda? Finns det någon i rådet eller bland fariseerna som tror på honom? Men den stora hopen, som inte kan lagen, den är förtappad.”

Nikodemos, som själv satt i rådet och som tidigare hade sökt upp Jesus, sade: ”Inte dömer väl vår lag någon utan att man först har hört honom och tagit reda på vad han gör?” De svarade: ”Är kanske du också från Galileen? Se efter i skriften, så skall du finna att ingen profet kommer från Galileen
.  

1. Varför detta motstånd mot Jesus?
Vi ramlar in i ett storgräl i den här texten. Debattens vågor går höga. När vi först läser texten får man en känsla av att det här är precis som när vi sitter där hemma och ser hur våra folkvalda debatterar i TV. De ger sig på varandra. De talar i mun på varandra, hånfullt och föraktfullt. Ingen lyssnar på de andra. Men efter en stund tillåter inte denna text att vi sitter där på avstånd. Det är som två händer drar oss in i händelsen. Vi får se att det är vi som sitter där och argumenterar för och emot.

Vad var det som utlöste storgräl? Jo, Jesus hade sagt något som verkligen upprörde känslorna. Verserna före vår text berättar om det. Jesus hade stått där och ropat: Är någon törstig så kom till mig och drick. Vad var det för farligt med att säga så?

En del blev mycket upprörda. Ska han säga!  Vad underligt, sa man.
Andra kände sig saliga. Fantastiskt, sa man, vad underbart!

När Jesus säger detta är det Lövhyddohögtid. Den firar man till minne av händelser i ökentiden. Högtiden håller på i sju dagar. Bland annat hade man då vattenösningsceremonier, då man tänkte på hur det kom vatten ur klippan, när Mose slog på den med sin stav. Man gick runt altaret, man jublade och sjöng och dansade. Sista dagen såg man inte tillbaka. Man såg fram emot den dag då Messias skulle komma. Då skulle allt det underbara som skedde under ökenvandringen upprepas. Han skulle ge strömmar av levande vatten och han skulle ge bröd från himlen och mycket mer.

När Jesus nu ropar: Är någon törstig så kom till mig och drick, blev en del alldeles vansinniga av ilska. Ska han säga så? Vem tror han att han är? Menar han att han är Messias, den kommande frälsaren.  Ja, samma rädsla kan man se också idag. När det här med Jesus kommer för nära, blir man rädd.

Andra som hör Jesus anar att något stort var på gång. Himlen håller på att landa på jorden. Jesus är den som kan hjälpa oss på vår vardagstråkiga och trista ökenvandring. Här är en som kan hjälpa oss in i ett rikare liv, en som kan stilla vår törst efter himmel, renhet, nytt liv, fördjupning. De hör och de vill lyda Jesus då han säger till dem mycket personligt: Är någon törstig så kom till mig och drick. Vi sjunger:
Saliga de som hör Guds ord, saliga de som hör Guds ord. 
Ja, saliga de som hör Guds ord och tar vara på det. 

2. De gripande blir gripna.
Vi ser några i texten som anar det himmelska ljuset i Jesus. Några poliser som är av översteprästernas och fariseernas folk sänds ut för att gripa Jesus. Men det som händer är att de själva blir gripna. De säger: Aldrig har någon människa talat som han.

Han talar inte som profeterna. De kunde säga: Så säger Herren.
Han talar inte som de skriftlärde. De kunde säga: Så säger Skriften. Så står det i Bibeln.
   Han talar inte som somliga gör idag: Å ena sidan och å andra sidan och så här menar jag, men kan aldrig så noga veta och vad tycker du själv.
Jesus talar med makt och myndighet. Han talar som Gud själv: Jag säger er …
Jesus är Gud som blev människa. Det är himmelska krafter med i det som Jesus säger. Därför blir folk både träffade och tröstade.

Man kan lyssna till dessa bibliska texter på olika sätt. Jag kan hålla dem på avstånd från mitt liv. Jag betraktar orden. Jag läser en text men den säger mig inget. Orden ligger där stumma och tysta. Men när jag är stilla där ett tag, händer det något. Jag anar en kraft i orden. De drar in mig i texten och jag hör hur Herren talar till mig. Varje bibelord som kommer till liv för mig är ett möte med Herren. Himmelens salighet håller på att landa i mitt liv.

Men då kan det underliga inträffa: Man blir ifrågasatt! Ofta är det så med en människa som hittar in i det nya livet genom Guds ord, att hon blir ifrågasatt och motsagd. Det står så här en psalm: 0 liv, som blev tänt i kristtrognas bröst, dig har världen ej känt. (Sv ps 258:1).

Man blir obegriplig för världen. Inte ens gamla trofasta mamma begriper sig på en. Vad har hänt med dig, frågar de.  Har du gått och blivit religiös? Och så kommer alla argumenten emot. Men det som verkar farligt kanske i stället är saligt. Ty Saliga de som hör Guds ord, saliga de som hör Guds ord. 
Ja, saliga de som hör Guds ord och tar vara på det.  

3. Han måste vara Profeten.
Man själv har anat att det är något stort med Jesus. Men man är inte riktigt klar över hur man skall uttrycka det. Man säger som de positiva omdömena som finns i texten: Han måste vara Profeten. Han är Messias.

Han är Profeten som kan tala in ande och liv i oss.
Han är den Konung som Gud sänt och som skall besegra alla de mörka och onda makter, som vill bedra oss.

När man säger att Jesus är PROFETEN tänker man på ett ord från 5 Moseboken 18:15 där det står att Gud en gång skall sända en profet som är Mose lik. Honom skall ni lyssna till. Jesus är inte bara en av profeterna. Han är PROFETEN.

Detta säger Mose sedan han mycket skarpt varnat för ockultismen. Det finns mörka, ockulta, dunkla och sataniska krafter som vill förvränga och förföra och förblinda och binda oss människor. Mose talar i 5 Mos 18:9-14

om den som låter sin son eller dotter gå genom eld,
om dem som befattar sig med trolldom eller teckentydning eller svartkonst eller häxeri,

om dem som sysslar med besvärjelsekonster och som frågar efter andar eller är spåmän,
om dem som söker råd hos de döda. 

Det är ju detta som är aktuellt också idag. Våra veckotidningar översvämmas av det. Folk sugs in i det.  Där kristendomen går ut kommer något annat in i stället. Där man inte tar emot de goda krafterna, så kommer snart de onda och slinker in. Det är många som kommit in i fångenskap till detta och kan inte bli befriade om de inte får höra Jesu befriande ord. Ty det ligger makt i hans ord. Honom skall ni lyssna till. Vi sjunger om vad som hände då vi lyssnar till honom:
Saliga de som hör Guds ord, saliga de som hör Guds ord. 
Ja, saliga de som hör Guds ord och tar vara på det. 

4. Emot och för
Vi hör en fråga i texten: ”Har ni också blivit vilseledda? Den frågan får de som tog allt för starka intryck av Jesus. Ingen vettig människa tror idag på honom. Ingen riksdagsman och ingen professor och inga kändisar. Den häpna och glada nyupptäckten om tron och kärleken bedöms hånfullt. Det är bara den stora hopen och annat obildat folk som faller för Jesus.

Man bemöter andras uppfattning hånfullt. De är vilseledda.
Man har alldeles för hög uppfattning om sig själv.

Vi lärda, vi vet bättre. Men då kommer en invändning från högst oväntat håll. Det är Nikodemos som yttrar sig. Nikodemos sitter i rådet, ungefär det samma som riksdagsman. Han är mycket lärd. Många söker sig till honom för råd. Han har själv en gång sökt upp Jesus om natten (se Joh 3). Han hade då ett mycket djupt och märkligt samtal med honom. Nikodemos var den förste som fick lyssna till den korta men innehållsladdade sammanfattningen av vad kristendom är i det vi kallar lilla Bibeln: Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son för att var och en som tror på honom icke skall gå förlorad utan ha evigt liv (Joh 3:16).

Nu säger Nikodemos:  ”Inte dömer väl vår lag någon utan att man först har hört honom och tagit reda på vad han gör?”  Sakligt och lugnt säger han det. Det är fint när debatterna går höga och motsättningar blir svåra att det finns någon som fattar att man måste behålla fattningen. Och inte låter sig slås ned av hånfulla ord och osakliga argument.

Man grälade om bibeltolkning. ”Inte kommer väl Messias från Galileen? Säger inte skriften att Messias skall vara av Davids ätt och komma från Betlehem, byn där David bodde?”  Man brydde sig inte om att undersöka fakta. Jesus från Nasaret kom ju verkligen från Betlehem.

När man inte hade sakliga argument blev det hånfulla tillmälen: Är kanske du också från Galileen?  Vi kan känna igen tonen. Man sätter en föraktfull stämpel på den andre: galilé, nazist, tatare, 08-gubbe, fundamentalist, ”du är alldeles IB” (=intelligensbefriad).

Man har för höga tankar om sig själv och för låga tankar om andra.
Men det händer något med oss när Jesus och hans levande ord drabbar oss. Vi måste stanna till, tänka till, öva oss i innerlig medkänsla, börja se på varje människa vi möter med Jesu möjligheter,  koppla på de himmelska kraftnätet. När dina ord öppnar sig ger de ljus och mina trånga tankar hittar nya perspektiv. Genom våra böner för våra motståndare kan de bli våra medståndare. Ja, det är saligt när det sker:

Saliga de som hör Guds ord, saliga de som hör Guds ord. 
Ja, saliga de som hör Guds ord och tar vara på det.

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg