Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Kyndelsmässodagen - Årg 3 - Uppenbarelsens ljus

Marie kyrkogångsdag eller Kyndelsmässodagen väver ihop flera motiv.
Egentligen är det konstigt med ordet ”kyrkogång” - det borde väl heta ”tempelgång”, för det är ju till templet i Jerusalem Maria går? Det hon bar fram i templet var Kristi kropp, ett uttryck vi förknippar med Kyrkan. Så blir det kanske ändå både Marie tempelgång och Marie kyrkogång - på en gång! Allt sammanfattas i den hon har burit och bär fram och som bär allt.
”Kyndel” har att göra med det latinska ordet ”candela”, ljus (jfr ordet ”kandelaber”!). Givetvis handlar det ytterst om Jesus, som är världens ljus, ljuset som lyser i mörkret och som mörkret inte har fått makt med.

Nu ska vi tänka på de Bibel-texter som hör hemma speciellt under tredje årgångens läsningar i Evangelieboken!
Hur visar sig Uppenbarelsens ljus i dem?

”Jag sitter i mörker, men Herren är mitt ljus,” utbrister Mika. Så lätt det är att tänka sig in i hur Mika har det! Mika-mörker trycker sig på oss också många gånger. ”Var är du nu, Gud, du min Herre?”, sjöng vi i min ungdom (det var under förra årtusendet ...). Jo, han är där! I mörkret, mitt Ljus. Där han är måste mörkret flytta sig.
Mörker är inget. Mörker är en negation. Mörker är icke-ljus. Mörker uppstår, när ljuset hindras. Mörker är inget i sig självt, men ljuset är kraft och energi.

Kommer ni ihåg Oppfinnar-Jocke i Kalle Anka & C:o? I ett nummer hade han uppfunnit en ”mörker-lampa”, en armatur, som - när man slog på den - spred mörker i rummet! Sådant händer bara i Kalle Anka! Det är inte på riktigt - det är på låtsas. Lika lite som att det kommer ut mörker i rummet, när man t ex öppnar en byrålåda eller en garderobsdörr. Det är givetvis ljuset som kommer in, inte mörkret som kommer ut! Det begriper ju det minsta barn - även om man ibland tror att det finns något farligt bakom dörren ....
När vi öppnar oss och ljuset kommer in, måste mörkret flytta på sig. ”Herren är mitt ljus.” Även om jag har fallit. Även om jag har fiender. Gud är min räddare. Han hör mig.

Det var lärdom nr 1.

Lärdom nr 2:
Lågan hålls vid liv, när vi håller fast vid Bibelordet, Brödragemenskapen, Brödsbrytelsen och Bönerna. Wow! Vilken nyhet!! Det betyder ju att du och jag har möjlighet att hålla Jesus-lågan levande! Det är inte omöjligt! Lika möjligt som det var för Maria att bära Jesus, lika möjligt som det var för Josef att skydda Jesus, lika möjligt som det var för Simeon att famna Jesus - lika möjligt är det för dig och för mig, eftersom det ofta finns en Bibel i vår närhet, kanske också andra att dela trons gemenskap med, mässan firas ofta och på många ställen och att be är en förbindelse som är både mobil och ständigt online.

När vi lever i ”de heligas samfund/det heligas samfund” flammar Jesus-lågan klar, som eldstoden framför Israel och som ljuslågan framför Mika.
”De heligas samfund” = gemenskapen av dem som vill vara nära Jesus, den Helige.
”Det heligas samfund” = den gemenskap som uppstår där man samlas kring det Heliga: den heliga Skrift, Herrens heliga nattvard, gemenskapen i tron och i bönen.
Det är stort.

Och så för det tredje och sista:
Så liten Jesus var när han bars fram i templet! Bara en spädis, 40 dagar gammal.
Trons ögon, som finns hos t ex Simeon och Hanna, som annars kanske sedan länge besökt optiker för att komma till rätta med sin starr, har denna klarsyn. De förblindas inte av hans litenhet och obetydlighet till det yttre - en av alla pojkar som föddes 25 dec och nu skulle frambäras. De såg klart, därför att Guds Ord och löfte tänt sitt ljus inne i dem, så att de kunde orientera sig i tiden och avgöra vad som är stort och viktigt eller smått och obetydligt. De har blicken för senapskornet. De känner till kraften i den lilla kladden med surdeg.

Och så är det vi då.
För oss är Kyndelsmässodagen en dag som talar om att vi är friköpta genom Jesus och hans offer. Maria och Josef frambär honom i templet enligt lagens bud och det föregriper Golgata-offret, när han frambär sig själv. När vi friköpta följer honom vandrar vi inte i mörker utan har Livets ljus. När vi delar den tron med andra är inget sådant sammahang litet eller obetydligt utan tjänar till hela världens frälsning.

Han är mitt ljus men också hela världens ljus.

Det är min enda tröst och ro att den jag givit har min tro mig aldrig skall förskjuta,
att Herren, sig till lov och pris, vill föra mig till Paradis och i sin famn mig sluta.
Amen, amen. Ädla krona, mig förskona dig att mista, du mitt första och mitt sista.

 

Sv ps 478:8


Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg