Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Sångpostillan

Första årgången

_________________

Femte söndagen efter Trettondedagen

Sådd och skörd

Hesekiel 34:17-18, Kol  3:12-16, Matteus 13:14-30, Psalt 37:1-7.
Läs gärna först dessa texter, lugnt och begrundande. Gå sedan till predikan.

Dagens sång:
Sv Psalm 406:1-3  Käre Jesus, vi är här 
Text: T. Clausnitzer 1663, P. Lagerlöf 1694, Olle Nivenius 1984.
Musik: J R Ahle 1664

INLEDNING
Temat för denna söndag är SÅDD OCH SKÖRD. Vad man sår det får man skörda. Det är mycket som sås ut i våra liv och mycket som vi själva sår ut i andras liv. Blir det fel sådd blir det dålig skörd: Då händer så mycket tråkigt – det kan bli osämja, elakheter, hat, bitterhet, tårar. Hur lär vi oss så ut godhetens frö och uppmuntrans frö och kärleksfrö som gör människor glada och goda? De tre texterna vill få oss att stanna och tänka till.

Genom Dagens sång – Sv. Psalm 406 - får vi bedja oss in i dagens budskap.  Tobias Clausnitzer skrev den 1663, Han var tysk pastor som bl.a var fältpastor i svenska armén under 30-åriga kriget. Petrus Lagerlöf, professor i Uppsala, översatte den 1694 och biskop Olle Nivenius i Lund bearbetade den 1984. 

1. DEN GODE HERDEN SAMLAR SIN HJORD.
Det är budskapet i den gammaltestamentliga texten från Hesekiel 34:17-18.

Hör, mina får! Så säger Herren Gud: Jag skall skipa rättvisa bland fåren, bland baggar och bockar. Är det inte nog att ni får gå i vall på de bästa betena, måste ni också trampa ner resten av betet? Är det inte nog att ni får dricka klart vatten, måste ni grumla det som är kvar med era klövar?   Mina får tvingas beta vad ni har trampat ner och dricka vad ni har grumlat. 

Så säger Herren Gud till fåren: Jag skall själv skipa rättvisa mellan de feta och de magra fåren. Ni knuffar de svaga med bog och länd, ni stångar dem tills ni har trängt bort och skingrat dem.  Men jag skall rädda mina får, så att de aldrig mer blir till byte. 

Jag skall skipa rättvisa bland fåren. Jag skall ge dem en enda herde, min tjänare David, och han skall valla dem. Han skall valla dem, han skall vara deras herde
.  

Vi läser Psalm 406 vers 1: Käre Jesus, vi är här för att livets ord få höra...

Hör, mina får!
Så börjar vår text. Vi förstår att det är till oss Herren vill tala. Den gode Herden kallar fåren till samling.  Vi kanske inte tycker om att kallas för får. Han kunde väl hittat vackrare bilder: Påfågel eller lejon eller vargar eller … Men får? Det verkar så fåraktigt.

Men på en punkt liknar vi kanske dem. Vi är inga små snälla lamm.  Vi är som baggar och bockar. Vi har fått så mycket gott – goda betesmarker, friskt vatten. Men ändå trampar vi på vetet och grumlar vattnet och knuffas och stångas och tränger undan varandra och gör varandra illa.

Stannar vi till och tittar en stund på denna tavla som målas upp för oss, ser vi inte bara baggar och bockar och fåraktiga får. Det är vår värld vi ser. Kanske våra hem, kanske kommunen, kanske vår församling. Det händer bråkiga ting där. Vi ser inte så lite skamsna ut, när vi förstår att människor, som inte förstår sig på vår tro, förstår att vi inte är så goda och snälla mot varandra. Med undran och med löje ser världen hur hon slits av tusen tvister sönder och nekar sig Guds frid (Sv psalm 57:3).

Bibeln berättar om vår värld. Bibeln berättar om oss.   Vi finns med i det som berättas. Ty där berättas inte bara om hjältar och helgon. Vi möter knepiga människor, fariseer och annat stöddigt folk, tullindrivare och annat syndigt folk. Där finns duktiga maktmänniskor, som sätter sig över andra.  Vi träffar människor som gråter och känner sig misslyckade. Alla dessa är viktiga speglar, som Gud håller upp för oss.  Vi får läsa om våra misslyckanden, sorger, besvikelser, vårt fiffel och vårt högmod.

Och genom allt som där berättas hör vi en röst:
Hör, mina får!

Han vill något med oss nu. Han säger: Jag skall rädda mina får, så att de aldrig mer blir till byte. Jag skall skipa rättvisa bland fåren. Jag skall ge dem en enda herde, min tjänare David, och han skall valla dem. Han skall valla dem, han skall vara deras herde.

Vi behöver räddas. De frälsta måste bli frälsta. Annars blir vi ett byte för onda makter och krafter. Vi är vilsegångna får som behöver få närkontakt med våra själars herde och vårdare (1 Petrus 2:25). Han vill hela våra sår, de som gör så ont i oss. Han vill hjälpa oss in i ett nytt liv. Han vill hjälpa oss bort från den dåliga livsstilen, där vi bråkar och gör illa mot andra. Fadern sänder Herden till oss. Han skall valla dem, han skall vara deras herde. Han vill leda oss in i godhetens motrörelse. Det han vill göra, är det vi ber honom om i dagens sång att göra. Vi sjunger: Käre Jesus, vi är här för att livets ord få höra. Öppna själv, o Herre kär, nu vårt hjärta och vårt öra. Hjälp oss att i håg och sinne sluta dig och himlen inne

2. DEN GODE HERDEN RUSTAR SITT FOLK MED GODHET. 
Om det berättar Paulus i Kolosserbrevet 3:12-16.

Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er skall också ni förlåta. Men över allt detta skall ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kallades till som lemmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. 

Vi läser Psalm 406 vers 2: Vi i mörker måste gå, om ej Anden som du sänder...

I stället för bockar och baggar och fårskalliga får, som stångas och bråkar och knuffas finns det en annan livsstil.  I stället för att famla och ramla i mörker där vi inte ser varandra och kolliderar med varandra, får vi nu låta den gode Herden rusta oss med godhet så att vi kan gå in i godhetens  motrörelse.

Det första han då gör är att påminna oss om vad som hände i vårt dop. Bland annat detta: Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus (Gal 3:27).

Nu säger han: Ta på er kristuskläderna! Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i dem. Ni ska inte klä er för att bli Guds utvalda, hans heliga och älskade. Nej, klä er för att ni är det. Hur då? Jo i dopet blev ni Guds barn. Bli nu vad ni är. Vi är kungabarn! Sträck på dig kungabarn! Vi ska klä oss som det anstår kungabarn.

Men lägg nu noga märke till att dessa är klädesplagg inte är till för att framhäva oss själva. Varje morgon får du ta på dig dessa kläder och varje plagg hjälper dig att tänka på andra och att tänka på Jesus.  Här är Storebrors kläder. Vi klär oss i Jesu sinne. Vi klär oss därför att vi är representanter för honom.  Han bor i oss och vill arbeta genom oss. Inför varje plagg, du tar på dig, vill Jesus säga: Detta vill jag hjälpa dig med idag.

Innerlig medkänsla
Var inte för snabb i dina omdömen om andra. Stanna till, försök känna med den andra, visa empati, inlevelse. Hur gjorde Jesus?

Vänlighet.
Jesus visade vänlighet även mot publikaner och syndare. Han var syndarens vän, inte syndens vän. Visa vänlighet även där personkemin inte stämmer.

Ödmjukhet.
Öd = snabb, mjuk = mjuk. Bli snabbt mjuk inför Gud så att han kan forma dig. Motsatsen är att vara hård. Förhärda sig. Lär av mig, säger Jesus, jag har ett milt och ödmjukt hjärta (Matt 11:29).

Mildhet och tålamod.
Behöver vi visa i många situationer. Det är kallt och hårt för många idag. Djupfrysta människor behöver mycken värme. Och mycket tålamod. Ge inte upp för snart.

Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon.
Kliv ner från din piedestal då du sitter och ser ned på andra och dömer och bedömer. Se i stället uppåt mot Jesus så att du tillsammans med honom får se den andre med hans möjligheter.

Liksom Herren har förlåtit er skall också ni förlåta.
Förlåtelsen är livsluften i kyrkan. Om du inte förlåter blir det värst för dig själv. Du får själv bära på besvikelse och bitterhet. Den du inte förlåter, sätter sig i magen på dig. Lär dig överlåta din rätt att anklaga (se 1 Petrus 2:23).

Men över allt detta skall ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet.
Kärleken är det band av fullkomlighet, som binder oss samman och förenar oss. Om inte kärleken finns faller allt samman.

Låt Kristi frid råda i era hjärtan.
För Jesu skull får vi frid med Gud. Vi får det rätt ställt med Gud. Vi har fått frid, men säg JA till den så att den får råda i ditt hjärta. Lägg märke till dessa LÅT i bibeln. Låt er fyllas. Låt er förvandlas. Låt er byggas upp. Ägna er åt andlig bodybuilding. Till det är ni kallade till som lemmar i en och samma kropp.

Visa er tacksamhet.
Sluta gnäll och sätt igång att tacka.

Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet.
Vilka gäster du får! De (= Kristi ord) gör dig rik och vis. Ja, det är inte klokt vad klok du kan bli.

Låt dig varje morgon rustas med GODHET genom att ta på dig GODHETENS KLÄDER så att du kan gå med i GODHETENS MOTRÖRELSE tillsammans med DEN GODE HERDEN. I dagens psalm dyker en annan Hjälpare upp, det är den helige Ande.

Vi sjunger: Vi i mörker måste gå, om ej Anden som du sänder lär oss att ditt ord förstå och sitt ljus i själen tänder. Låt din Ande oss besöka, kärlek, tro och hopp föröka

3. DEN GODE HERDEN GÖR OSS KLARSYNTA. 
Om det handlar dagens evangelium från Matteus 13:24-30.

Jesus lät dem höra en annan liknelse: ”Med himmelriket är det som när en man hade sått god säd i sin åker. Medan alla låg och sov kom hans fiende och sådde ogräs mitt bland vetet och gick sedan sin väg. När säden växte upp och gick i ax visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sade: ’Herre, var det inte god säd du sådde i din åker? Varifrån kommer då ogräset?’ Han svarade: ’Det är en fiende som har varit framme.’ Tjänarna frågade: ’Skall vi alltså gå och rensa bort ogräset?’ – ’Nej’, svarade han, ’då kan ni rycka upp vetet samtidigt som ni rensar bort ogräset. Låt båda växa tills det är dags att skörda. När skördetiden kommer skall jag säga till dem som skall skörda: Rensa först bort ogräset och bind ihop det i knippen att eldas upp. Men vetet skall ni samla i min lada.’”

(Jesus själv förklarar denna liknelse i Matteus 13:36-43). 

Vi läser Psalm 406 vers 3:
O du härlighetens sken, ljus av Faderns ljus utgånget,
gör mig från det mörker ren...

Det berättas något fantastiskt i denna liknelse. Det är att Himmelriket landar på jorden. Jesus kommer från Guds värld till vår. Han som vet vad som finns i Faderns hjärta, brinner av längtan att få tala om det för oss. Han sår sin goda säd på denna jord.

Det händer något med var och en som tar emot hans goda säd. Fadern räddar oss ur mörkrets välde och för oss in i sin älskade Sons rike (Kol.1:13). Vi blir Rikets barn.

Nu är Himmelriket i denna värld.
Men till denna värld smyger sig om natten, då alla ligger och sover, en annan såningsman. Han smyger sig dit och sår ut ogräsfrön. Han gick sedan sin väg, står det. Han smiter.

Vi får veta att denne såningsman är Fienden, djävulen. Djävulen – diabolos – kastar isär, splittrar, förvirrar, lurar. Dem som tar emot hans säd blir hans barn. Ogräset är det ondas barn,  säger Jesus. Han säger det för att göra oss klarsynta, så att vi förstår vad som sker i det som sker. För djävulens försåt och list, bevare oss milde Herre Gud.

Om den onde såningsmannen smiter, finns den gode kvar. Till dem som i tro tagit emot hans kärleksförklaring i dopet och vill följa honom, säger han: Jag är med er alla dagar till tidens slut (Matt 28:20).

Såningsmannen och han tjänare står där vid åkern och får så småningom se hur det växer och spirar i marken. De ser hur vetekornen tittar fram. Men när säden växte upp och gick i ax visade sig också ogräset, ett otäckt rajgräs, som breder ut sig och förkväver andra växter.

Tjänarna får det jobbigt. Vad ska vi göra, frågade de. Och vi undrar också varför så mycket ont och hemskt får komma fram i Guds vackra värld. Det är en fiende som har varit framme, får de och vi som svar. Skall vi alltså gå och rensa bort ogräset? frågar både de och vi.

Detta svar får vi på denna fråga:
Nej, svarade han, då kan ni rycka upp vetet samtidigt som ni rensar bort ogräset. Låt båda växa tills det är dags att skörda. När skördetiden kommer skall jag säga till dem som skall skörda: Rensa först bort ogräset och bind ihop det i knippen att eldas upp. Men vetet skall ni samla i min lada.

Vad betyder detta för oss?
Ogräs tolereras inte i himmelriket. Men åkern är inte himmelriket. Åkern är denna värld, som vi lever i. Rikets barn ska ta itu med krafttag mot ogräs. Läs om hur man ska behandla en kristen broder som gör orätt i Matteus 18:15-20.

Men nu skall rikets barn leva mitt ibland den Ondes barn. Vi får leva sida vid sida med dem som inte tror. Men vi får inte gå i ok med dem, inte liera oss med dem eller göra oss beroende av dem, inte dra åt samma håll (läs 2 Kor 6:14-18). Vi ska rena oss från allt som befläckar kropp och ande och i gudsfruktan nå fram till helighet (2 Kor 7:1).

Vi älskar syndaren men inte synden.
Vad händer då? Då kan Apostlagärningarna 8:4 inträffa!!!

DIABOLOS – han som kastar isär – skingrar de första kristna. De hamnar i DIASPORAN. Det ordet betyder ordfrön –sporer - som sås ut. De som hade skingrats vandrade omkring och predikade budskapet. Och resultatet blev läkedom och befrielse och stor glädje (Apg 8:4-8).

Varför ska både ogräs och vete få växa samtidigt? Då kan Riket expandera. Skördetiden får vänta ett tag därför att Gud inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig (2 Petrus 3:9).

Kan sticksigt och taggigt rajsgräs förvandlas till vetekorn?
Kan kamelen föras igenom ett nålsöga?
För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt (Matt 19:26).
Ha tålamod med syndaren. Avsky synden.
Han som är med oss till tidens slut är med oss alla dagar i denna uppgift.

Vi sjunger: O du härlighetens sken, ljus av Faderns ljus utgånget, gör mig från det mörker ren... 

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg