Stiftelsen Bibelskolan.com
 

De Himmelrika är ivriga bedjare (Matt 7:7-11)

7:7-11, Har du erfarenhet av denna stegring i bönen: be ... sök ... bulta?
5 Mos 4:29, 1 Krön 28:9, Matt 18:19, 21:22, Mark 11:24-25, Jak 1:5-7, 17  

 

De Himmelrika är ivriga bedjare   7:7-11

Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öpp­nas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd eller ger honom en orm när han ber om en fisk? Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom?

Bön: Helige Ande, ge oss bönens gåva och bönens iver.

 Be, så skall ni få ... ty den som ber, han får.

De som är omkring Jesus älskar att be. De letar gärna efter bönestun­derna, då de tillsammans med Jesus får samtala med Fadern i det fördolda.De vet att de inte behöver vara ensamma om ett enda bekymmer. De låter Fadern få veta alla sina önskningar (Fil 4:6). Och de tar emot från Fadern och blir himmelrika. I bönen får de också veta Faderns tankar:Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp. Och ni skall åkalla mig och gå och be till mig, och jag vill höra på er (se Jer 29:11-12) .

De som vill bli himmelrika söker sig ofta in i den närvaron. De ber också när de går, som Jeremia skriver. De hittar mer och mer hemligheterna i att be ständigt (1 Thess. 5:17). Och där får de erfarenheter av att

er fader i himlen ger det som är gott åt dem som ber honom.

Ni har ingenting, därför att ni inte ber, skriver Jakob 4:2. Den som ber, han får, säger Jesus. Bönen är händerna som sträcks upp mot Fadern för att ta emot det han vill ge. Han ... förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka - Ef 3:20.Sök, så skall ni finna ...  den som söker, han finner.

Här tar Jesus ett steg vidare i bönen. Ivern ökas. Man får kanske vänta på bönhörelsen. Man undrar och söker och längtar. Hela tiden hör Gud vår bön. Men han dröjer med svaret. Det är tydligt att han vill leda oss vidare och ge oss erfarenheter, som man inte kan få om man inte söker.

Hans bönesvar är inte alldeles villkorslösa. Vi måste lära oss att be i Jesu namn, tillsammans med Jesus och i förtröstan på Jesus ( Joh 14:13-14 och 16:23-24 ). Vi skall inte be med hjärnan, där vi förvandlar Gud till vår ödmjuke tjänare som uppenbarar sig varje gång vi och Aladdin stryker på bönens lampa. Det är att göra bönen till magi. Vi får lära oss att be med hjärtat, som Jeremia skriver:

Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig, om ni frågar efter mig av hela ert hjärta. Ty jag vill låta mig finnas av er, säger Herren ( Jer 29:13_14a )

Bulta, så skall dörren öppnas ... för den som bultar skall dörren öpp­nas.

Nu tar Jesus oss ännu ett steg in i bönens hemligheter. Det finns stunder då Gud tycks så långt borta. Jag ropar och våndas och tvivlar och frågar. Varför, Herre, står du så långt ifrån och gömmer dig i nödens tider? ( Ps 10: 1 ) . I Psaltaren kan vi hitta många böner, som hjälper oss att uttrycka vår nöd. Vad man kan lägga märke till i dessa psaltarpsalmer är att de ofta börjar i ett rop om hjälp, men de slutar i förtröstan och lovsång. Se detta t.ex. i Ps 10 och Ps 22.

När Gud tycks gömma sig, får vi bulta. Komma med iver i vår bön. Och Gud hör vår bön. Han leder oss genom vårt mörker. Ja, kanske också där i den mörkaste dal får jag erfarenheter av att han är med mig ( Psalt 23 ).

Vem är bland er, som fruktar Herren och hör hans tjänares röst? Om han än vandrar i mörkret och inte ser någon ljusning, så må han dock förtrösta på Herrens namn och stödja sig vid sin Gud ( Jes 50:10 ).

Han ger inte sitt barn en sten när han ber om bröd eller en orm när han ber om en fisk. Precis som inte heller vi, som är onda och själviska och fångade i vårt eget, hittar på sådana gåvor till våra barn.

Gud är en god Far som ger goda gåvor. Han ger det som är gott åt dem som ber honom. Parallelltexten hos Lukas säger att han ger helig Ande från himmelen åt dem som ber honom ( Luk 11:13, Giertz ).

Kan vi hitta något himmelrikare än detta?

 

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg