Stiftelsen Bibelskolan.com
 

De Himmelrika har hittat en guldgruva (Matt 7:12)

7:12 - Samtala om guldet i gyllene regelns guldgruva.
Matt 22:39-40, Rom 13:8-10, Gal 5:14-15

De Himmelrika har hittat en guldgruva

7:12 - Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.

 

Därför ...

NT 17 börjar med ett därför. Så gör också grundtexten. "Den gyllene re­geln" hör ihop med det föregående. En Jesu lärjunge skall likna Far (5:48). Och Far är generös och ger åt dem som ber honom. Han har ju redan i skapelsen givit oss fantasi och förmåga till inlevelse. Nu uppmanar Jesus oss att använda de gåvorna, när vi lever tillsammans med andra män­niskor.

Gör mot andra det som du vill att andra skall göra för dig. Du vill att andra skall lyssna på dig. Så lyssna på dem hela vägen. Du vill att andra skall se dig. Så var då själv närvarande i dina ögon. Du vill att andra skall tala väl om dig. Gör så mot dem, som du har så svårt med. Lev dig in i den andres situation. Handla så mot henne som om du var i hennes kläder. Älska din nästa som dig själv. Självkärlek är en spännande idéspruta i våra liv. De himmelrika kan därför hitta mycket guld i "gyllene regeln".

Det är inte bara Jesus som undervisar så. Liknande ord kan man hitta hos både romare, greker och kineser. Ja, "den gyllene regeln" finns också bland judarna före Jesus. Det berättas om en hedning som kom till den berömde lagläraren Shammai och sade till honom, att han skulle om­vända sig till judendomen om Shammai kunde lära honom hela lagen un­der den tid han orkade stå på ett ben. Den häftige Shammai blev rasande och slängde ut honom. Då gick mannen till en annan laglärare som hette Hillel. Mannen ställde sig på ett ben, och Hillel svarade: "Det som du avskyr skall du inte tillfoga din medbroder; detta är hela lagen; allt annat är förklaringar". Mannen blev efter det upptagen i judendomen.

Den gyllene regeln" är inte en sammanfattning av Jesu lära. Den finns på många andra håll. Men vad Jesus här säger är att den är en god samman­fattning av Gamla Testamentet:

Det är vad lagen och profeterna säger.

Här finns allt vad Gud har velat säga sitt folk. Men den kärlek som i den ges som en gyllene regel klarar vi inte att ge, om vi inte lever nära honom som kommit för att uppfylla lagen och profeterna (Matt 5:17). Ja, det är då vi hittar själva guldgruvan.

Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår köttsliga natur, det gjorde Gud (Rom 8:3) Och sedan berättar Rom 8:3-4 om hur Gud låter Jesus bli en syndfull människa. Han sänder Jesus som ett synd_offer. Och han dömer synden i människan. Gud tar i Jesus bort det o­mänskliga i människan, förfuskningen av Guds skapelse.

Ty när vi möter Jesus står inte han som en representant för det gudomliga och vi för det mänskliga. Jesus är den sanna, den verkliga, den friska och äkta människan. Han är Guds avbild. Han är sådan som Gud ville att vi skulle vara.

Vi däremot står som representanter för en förvrängning och en förfusk­ning av det mänskliga. Men i mötet med Jesus blir vi äkta, friska, sunda, mänskliga.

För Jesu skull blir vi mänskliga. När vi kommer in i Jesu kraftfält förvand­las vi inte till små gudomligheter. Om det kliar i ryggen, är det inte ängla­vingarna som håller på att krypa ut. Jesus gör oss mänskliga. Sunda. Rik­tiga. Äkta.

Detta är viktigt när vi läser den gyllene regeln. Den kan bli alldeles orim­lig, om vi följer den utanför Jesu kraftfält. Såsom t.ex. : Du vill att andra skall smickra dig , så sätt därför i gång att smickra dem ...

Vi behöver förlösas från vårt stora och ömtåliga Jag. Var därför stilla inför Jesus. När vi som judarna på Jesu tid forskar i skrifterna, ser vi hur de vittnar om Jesus (Joh 5:39). Lagen och profeterna har vittnat om en rättfärdighet från Gud genom tron Jesus Kristus (Rom 3:21_22) .Det är då jag hittar mig själv på djupet. Kristus i mig! Paulus uttrycker detta så här: Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig (Gal 2:19-20). Jesus, den sanna människan, i mig. Jesus, förverkligad i mig. Detta är själva guldgruvan i "den gyllene regeln". - De himmelrikas himmelrike på jorden.Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg