Stiftelsen Bibelskolan.com
 

bibelskolan_img

Varför är det så tråkigt att gå i kyrkan?

 

Svar direkt: Det är inte tråkigt. Det är bara det, att man ibland kan uppleva det så. Men varför upplever en del det tråkigt?

Beror det på ”LES DEUX TRISTES? (uttalas le dö trist).
De två dötrista var prästen och kantorn. Förr skyllde man på dem. Men det stämmer ju inte i idag. Kantorn kan ju både ”synta” och trumma och få det att svänga i orgeln. Och prästen är ju numera så trevlig, trevlig, trevlig och ”gemen likväl och en vänlig själ och skäms ej att far hans var bonde” (citat Fröding). Och skäms ej heller att son hans blev VD. Ja, pastor Jansson är en så fin man, ödmjuk och god, men har inga bestämda åsikter om ingenting. 

Beror det på TIDSANDAN?
Blott i det öppna har du en möjlighet, står det i Sv psalm 90. Och så öppnar man för allt. Andra vindar än Andens vind blåser in i kyrkan. Tidsandan jagar och jäktar och stressar oss. Låt det gå, låt det gå, låt det aldrig stilla stå … Vi måste roa ihjäl oss för att inte dö av tråkighet. Häng med! Mamma ilar och kilar. Pappa har bråttom till miss Marple. Barnen stressas av leksaker och dataspel. Prästen snabbar sig. Det är fläkt och fart i gudstjänsten. Predikan är kort. Psalmerna går snabbt. Ingen hinner somna. Ingen får ha tråkigt. Och alla blir korkar som flyter ovanpå.

Men om ingen hinner somna, blir det aldrig någon väckelse, när prästen säger amen. Om vi aldrig får ha tråkigt, stimuleras inte vår fantasi och skaparglädje och vi fostras inte till de roliga original som Gud ämnat oss att vara. Ja, har ni tänkt på varför det finns så få original idag? Men morfars farfar, den rolige gubben, han lekte med kottar, när han var barn. 

Beror det på HANS MAJESTÄT JAG?
Alltså på mitt stora, stackars, duktiga, besvärliga och ömtåliga JAG?

Vår himmelske Fader längtar efter sina barn. Vi kan höra hans röst. Men vi ser honom inte. Ty han står bakom oss. Om ni vänder om och är stilla, skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Men ni vill inte .. (Jes 30:15).

Problemet med Gud är att han är kärleken. Kärleken kan inte tvinga någon att älska. Men han ropar. Han sänder profeter …
En av dem heter Larsåke W Persson, som har denna version av psalm 90:
Ej blott i det öppna har du din möjlighet.
Lås ibland om dig, annars töms och förbrukas du.
Ut i det fria får du med Herren gå.
Uti din kammare möter han dig också
.

Det är i ensamheten, öknen, i kammaren, i stillheten vi kan höra rösten som ropar (Jes 40:3). 

En annan profet heter Daniel. Han hade något som hjälpte honom att inte sugas med i stressen och gripas av fruktan när människor blev stygga. Han hade fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Och där föll han tre gånger om dagen på knä och bad och tackade Gud. Han började inte be först då det blev svårt. När det blev svårt gjorde han som han alltid gjort (Daniel 6:10).

Recept för kyrkans folk idag: Öppna fönstren mot himlen! Störta ned Hans Maj:t JAG från tronen. Say NO till den ONDE! Say YES till JESus! Utnyttja dina himmelska kontakter!  Låt Andens friska liv överraska. Säg HIMLAR ANAMMA!  Då blir det såsom i himlen i gamla Sverige.

Här får du två fönster att öppna mot himlen, som kan hjälpa dig att hitta himlen på jorden:

1. DAVIDSFÖNSTRET 
(Psalt. 139:5-6).

Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. 
En sådan kunskap är mig alltför underbar, den är mig för hög, 
jag kan inte begripa den. 

Tack Jesus att du är framför mig.
bakom mig, bredvid mig, över mig, under mig, i mig
.

Skriv av denna bön, stoppa ned den i hjärtat (by heart), bed den när du kommer in i kyrkan..

Se Jesus FRAMFÖR DIG. 
Be om Andens hjälp att ha fokus på honom. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Svara Jesus, då han frågar dig: Vad vill du att jag skall göra för dig? (Mark 10:51). Bed sedan för prästen som också är framför dig. Be om helig Ande över prästen och alla som leder gudstjänsten.

Tala med Jesus om det som är BAKOM DIG
det som är skämmigt och syndigt och smutsigt i ditt liv, lägg fram det i syndabekännelsen.

Tala med Jesus om dem som är BREDVID DIG
och alla de andra i kyrkan. Glöm inte de lustiga konfirmanderna, dessa oslipade juveler!

Tacka Jesus för att han är ÖVER DIG.
När du är i Kristus får du också umgås med hela den himmelska härskaran och Herrens trogna i alla tider. Vilken bekantskapskrets!

Tacka Jesus att han är UNDER DIG.
Om du somnar i gudstjänsten, bed då: Hjälp mig nu att vila tryggt och stilla blott vid dina löften, Herre kär.

Tacka Jesus för att han vill vara I DIG.
Han kommer in i ditt inre kärleksrum och fyller det med Ande och liv och doft av salighet - Kristus i mig.

Genom det öppna Davidsfönstret blåser friska vindar. Det våras för kyrkan! 

 

2. GETSEMANEFÖNSTRET
Matt  26:36 ff.

Lägg märke till att Jesus går till Getsemane med alla lärjungarna, sedan längre in med tre, sedan längst in är han ensam med Fadern. Detta lär oss:

1) Vi behöver gemenskap med de elva många i gudstjänsten. Ibland med de tusen många på ett OAS-möte. Och varje gång vi firar gudstjänst är vi inför Herren med hela den världsvida kyrkan på jorden och den triumferande kyrkan i himlen. Vi umgås med de miljarder många. Läs Hebr. 12:22-24 om du vill häpna.

2) Vi behöver ha syskongemenskap med några stycken, där vi övar oss i att lyssna och dela vår glädje i Herren och där vi får trösta och uppmuntra varandra. Läs t.ex. Sångpostillan tillsammans. Dela tankarna med varandra.

3) Varje människa behöver också vara ensam i bön inför Herren. Hitta den förtroliga gemenskapen med Herren (Psalt 25:14-15). Lås ibland om dig annars töms och förbrukas du. Ut i det fria får du med Herren gå. Uti din kammare möter han dig också

Getsemanefönstret öppnar våra ögon får nya hemligheter. I Getsemane får vi vara tillsammans med Jesus som steg ned i vår skuld och vårt lidandes djup och älskade världen tillbaka till Gud (Sv Psalm 62:2). Det är bra att öppna två fönster. Då kan det bli korsdrag. Vi dras in i korsets befriande och läkande kraft och ser vilken uppgift vi har tillsammans med Jesus: ATT ÄLSKA VÄRLDEN TILLBAKA TILL GUD! 

 

Bengt Pleijel  

            Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg