Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Sångpostillan

Passionsgudstjänster

_________________

Palmsöndagen 

Vägen till korset.

Johannesserien:
Sakarja 2:10-13, Filipperbrevet 2:5-11. Johannes 12:1-16, Psaltaren 118:19-29

Dagens sång, med dessa och andra ord:
Jesus vi prisar ditt namn, Jesus vi prisar ditt namn,

din är äran i evighet. Jesus vi prisar ditt namn

Vi lyssnar till dagens evangelium från Johannes 12:1-16
Sex dagar före påsken kom Jesus till Betania, där Lasaros bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda. Man ordnade där en måltid för honom; Marta passade upp, och Lasaros var en av dem som låg till bords med honom. Maria tog då en hel flaska dyrbar äkta nardusbalsam och smorde Jesu fötter och torkade dem sedan med sitt hår, och huset fylldes av doften från denna balsam.

Men Judas Iskariot, en av lärjungarna, den som skulle förråda honom, sade: ”Varför sålde man inte oljan för trehundra denarer och gav till de fattiga?” Detta sade han inte för att han brydde sig om de fattiga utan för att han var en tjuv; han hade hand om kassan och tog av det som lades dit.

Men Jesus sade: ”Låt henne vara, hon har sparat sin balsam till min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid.” En stor mängd judar fick reda på att Jesus var där, och de kom dit inte bara för hans skull utan också för att få se Lasaros, som han hade uppväckt från de döda. Översteprästerna bestämde sig då för att döda Lasaros också, eftersom så många judar för hans skull gick ifrån dem och trodde på Jesus.

Nästa dag, när de många som hade kommit till högtiden fick höra att Jesus var på väg till Jerusalem, tog de palmkvistar och gick ut för att möta honom. Och de ropade: ”Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung.” Jesus fick tag i en åsna och satte sig på den, som det står skrivet: ”Frukta inte, dotter Sion. Se, din konung kommer, sittande på en ungåsna.”

(Lärjungarna förstod först inte detta, men när Jesus hade förhärligats kom de ihåg att som det stod skrivet om honom, så hade man gjort med honom.) 


Låt oss nu vandra in i denna text och stanna till vid sex ”tänka till-stationer”: 

1. Man ställer till med fest i Betania
Många kommer till den. Festerna var offentliga. Man kommer och går ungefär som på studentfester hos oss. Man sitter inne i huset och utanför i trädgården.  Om en kändis kommer blir det snart fullt. Nu vet vi inte vilka det var som ordnade festen. Man ordnade där en måltid för honom. Vilka dessa MAN var sägs inte. De är anonyma, står inte i centrum och låter sig inte beundras. Den viktigaste personen här är Jesus. Kan det här säga dig något?

TÄNK TILL: Vem får stå i centrum när du gör något – är det du eller Jesus? Hur viktigt är det för dig att Jesus skall komma till tals, bli mottagen?

Vi sjunger:
JESUS VI PRISAR DITT NAMN 
JESUS VI PRISAR DITT NAMN 
DU ÄR HEDERSGÄST HOS OSS
JESUS VI PRISAR DITT NAMN


2. Vi möter tre syskon: Marta, Maria och Lasaros
Först är det MARTA. Om henne heter det att hon passade upp.  Hon ser till att de andra får det bra. Kanske hon gör det därför att hon själv fått möta Jesus och därför ville att andra skulle få möta honom.. Marta hade bekänt sin tro på Jesus: Jag tror att du är Messias, Guds son, hade hon sagt (Joh 11:27). En gång, när hennes bror Lasaros hade dött, hade hon fått hjälpa sin syster ur hennes sorg. Till henne hade hon sagt: Mästaren är här och kallar dig till sig (Joh 11:28). Vad viktigt det är att någon kommer och hjälper oss att se hur mycket vi behöver Jesus, när något svårt händer. Någon som hjälper oss in i hans närvaro. Den som själv mött Jesus, vet hur mycken hjälp där finns.   

Vi möter också MARIA på festen. Hon gör något som får alla att häpna. Maria tog en hel flaska dyrbar äkta nardusbalsam och smorde Jesu fötter och torkade dem med sitt hår och huset fylldes av doften från denna balsam. Det blir en underbar väldoft i hela huset. Parfymen utgjordes av nardus, av roten på en växt som bara finns på Himalayas sluttning. Verklig lyxartikel! Och dyrbar. Längre fram säger Judas att man kunde få 300 denarer för den. En denar var vad en arbetare tjänade på en dag. Flaskan vägde ett skålpund, 1/3 kg. Vad Maria nu gör är inte att hon gjuter ut en droppe över Jesus. Hon tar hela flaskan.

Vad lär vi oss här? Är det inte kärlekens hängivenhet. Flaskan skulle säkert räcka hela livet.  Men i ett hängivet ögonblick göt Maria allt över Jesu fötter. Kärleken räknar inte med vad det kostar. Vi ser denna kärlekens hängivenhet hos Jesus själv. Han ger sitt liv, allt till oss.  Vad Maria vill hjälpa oss stelfrusna, tillknäppta, ängsliga, försiktiga nordbor med, är att inte hålla inne med vår kärlek.

På festen möter vi också LASAROS, Martas och Marias bror. Detta är mycket märkligt. I föregående kapitel berättas det att han dött. Men Jesus kom till graven. Han befallde människor att rulla undan den stora stenen som låg framför graven. Och han talade sedan till Lasaros i graven. Lasaros, kom ut. Och Lasaros kommer fram ur graven (Joh 11:39-44). Nu står det om honom: Lasaros var en av dem som låg till bords med honom... Lasaros springer inte omkring och talar om sina nära-döden-upplevelser. Han bara är där. Vill bara vara där Herren är. Ger honom sin närvaro. Ja, här är tre syskon som älskade Jesus. Jesus betydde så mycket för dem.

TÄNK TILL: Vad lär vi oss av de tre syskonen i Betania: av Marta?  av Maria? av Lasaros?

Låt oss nu slinka in hos dem på festen. Vi hör hur de sjunger en kärlekssång till Jesus. Vi gnolar med:

JESUS VI PRISAR DITT NAMN
JESUS VI PRISAR DITT NAMN
FYLL VÅRT HEM MED DIN KÄRLEK NU.
JESUS VI PRISAR DITT NAMN 

3. Negativa reaktioner
Det blir reaktioner på Marias handling. Vilket slöseri! Denna flaska dyrbar äkta nardusbalsam kostade i handeln 300 denarer, en årsinkomst för en arbetare på den tiden. Judas Iskariot, som hade sinne för affärer, tycker att man hellre borde sälja flaskan och ge pengarna till ”Hela världen”.  Johannes, som berättar den här händelsen, avslöjar Judas. Han är inte ärlig. Detta sade han inte därför att han brydde sig om de fattiga utan för att han var en tjuv; han hade hand om kassan och tog av det som lades dit.

TÄNK TILL:  Stanna till här. Låt det här bli ett ljusord som lyser in i dina tankar och motiv. Finns hyckleriet hos dig? Du säger men menar det inte. Du talar om de fattiga och nödlidande men i hjärtat frågar du inte ett dugg efter dem. Bara intresserad av att själv ha? Andra kan ge, staten kan ge, Maria kan ge. Men själv har jag inte råd.

Kan du se vilken kärlek Jesus har till oss när han visar oss hyckleri och falskhet och annat dumt i våra liv?

JESUS, DIN KÄRLEK OSS NÅR
JESUS DIN KÄRLEK OSS NÅR
DU VILL RENA OCH LEDA OSS RÄTT.
JESUS, DIN KÄRLEK OSS NÅR.

4. Jesu reaktion
Vi lär oss här en mycket viktig sak av det som Maria gör. Det är att vi får komma till Jesus i kärlekens hängivenhet. Överlåta till honom våra tankar, våra pengar, hela mig. Om vi ibland gör det fel och det blir ogenomtänkta och överdrivna handlingar, så väver Jesus in detta i sitt mönster. Jesus säger: Låt henne vara, hon har sparat sin balsam till min begravningsdag. De fattiga har ni alltid hos er, men mig har ni inte alltid.  Smörjandet var en hedersbevisning som kunde ske vid två tillfällen:

- Vid begravningen då man ville hedra den döde.
- Då konungen i Israel kröntes.

Ingen tvekan här. Maria hyllar Jesus som Israels konung. Jesus är Messias, den Smorde. Jesus avvisar inte den bekännelsen, men han erinrar om att Messias måste lida och dö. Marias smörjelse blir en invigning till den sista kampen mot Livets fiende

TÄNK TILL: När andra tänker illa om Maria vänder Jesus det till något positivt. Vilken modell för vår kärlek! Med Maria får vi nu sjunga vår hyllningssång till Jesus:

JESUS VI PRISAR DITT NAMN 
JESUS VI PRISAR DITT NAMN
DIN ÄR ÄRAN I EVIGHET
JESUS VI PRISAR DITT NAMN 

5. Ryktet sprider sig
Ryktet sprider sig om vad det som händer i Betania. Man kommer dit för att Jesus är där. Men ännu mer för att se Lasaros, som Jesus uppväckt från de döda. Rapport och Aktuellt är där. Och Göteborgsposten.  Man har en intervju med Lasaros. Hur kändes det att vara död?

Översteprästerna kommer från Jerusalem. De ser allvarligt på det inträffade. De bestämmer sig för att döda Lasaros också. Jesus måste bort. Och Lasaros måste bort. Varför? Jo, därför att människor för Lasaros skull går bort från dem och börjar springa efter Jesus.   Översteprästerna ser sin maktställning hotad.

TÄNK TILL: Finns det här hos oss? Möter du dem som vill röja undan och få bort Jesus och säger: ”Tro gärna på Jesus bara du inte tror för mycket”.  

JESUS FÖRBARMA DIG NU
JESUS FÖRBARMA DIG NU
ÖVER OSS DINA YTLIGA BARN
JESUS FÖRBARMA DIG NU.  

6. Lovsång i Jerusalem
I Jerusalem är det några andra som får en ny glans i ögonen när Jesus kommer. Jesus sätter sig upp på en åsna, rider in. Det är Livets Konung man hyllar. Man jublar och man ropar: Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung. Man kommer också ihåg vad man läst i bibeln hos Sakarja: Frukta inte, dotter Sion. Se din Konung kommer sittande på en ungåsna.  Rädslor försvinner när Jesus kommer till oss. Frukta inte! Var inte rädd!

Det står en rad till i slutet av texten. Lärjungarna förstod inte det här med en gång. Precis som vi. Vi hör, vi ser, vi anar. Men mycket känns så oklart och obegripligt ibland. Vi begriper kanske inte att Jesus, som dog för 2000 år sedan, kan älska mig. En sådan kunskap är mig alltför underbar, den är så hög att jag ej kan förstå den (Psalt 139:6, SFB). Om lärjungarna då heter det: Lärjungarna förstod först inte detta, men när Jesus hade förhärligats kom de ihåg att som det stod skrivet om honom, så hade man gjort med honom.

Men då Jesus blivit för-herrligad, då begrep de.

TÄNK TILL: Var inte rädd för denna tidens herrar och maktmedia! Var inte rädd för kompistrycket och för vad släkten ska säga. Jesus är din konung! Frukta inte! Var inte rädd! Och blir du rädd så ropa ut ditt HOSIANNA. Det betyder: Herre, fräls. Herre, rädda mig! När Jesus blir herre och vi börjar se upp till honom får vi lägga ner våra liv för honom och tar emot hans liv, ja. då kan det bli en personlig erfarenhet som kommer till oss. 

JESUS VÅR HERRE DU ÄR
JESUS VÅR HERRE DU ÄR
VI VILL SJUNGA OCH HYLLA DIG.
JESUS VÅR HERRE DU ÄRVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg