Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Första söndagen i fastan Årg 2 - Prövningens stund

Första söndagen i fastan. Matteus 16: 21-23

Prövningens stund var det för Jesus en tid efter dopet då han efter att ha varit länge i öknen frestades av Satan - den Onde. Denne frestade Jesus när han var utsatt, hungrig efter 40 dagars fasta. Frestaren är motståndaren den Onde själv. 

I söndagens evangelium möter vi Jesus i en annan utsatthet. Det är när han tänker på sitt förestående lidande och berättar om det för sina lärjungar. Då är det en av hans egna som frestar, till synes välmenande: ”Må Gud bevara dig, Herre, något sådant skall aldrig hända dig!” säger Petrus efter att ha tagit Jesus avsides.

Jesus märker direkt att detta är en frestelse att vika av från den väg hans Fader bestämt och han säger till Petrus att det inte är Guds tankar. Och det kanske Petrus kunnat ta, men Jesus inleder med: ”Håll dig på din plats, Satan!” Satan ville gå före Jesus genom att utnyttja Petrus välmening. Hur tog Petrus det, han som bara några dagar innan avlagt en så god bekännelse. ”Du är Messias den levande Gudens son” hade Petrus sagt och Jesus hade prisat honom salig och sagt att det hade han fått från Gud Fader i himlen. Och nu talar Petrus Satans ord. Så nära mellan gott och ont kan det vara också för Jesu lärjungar. De kan tala ord som Guds helige Ande ingivit dem, inte i tillägg till vad denne Ande säger i Bibeln, ty till Bibeln behöver inget tilläggas, utan som utläggning av Bibeln för vår tids människor. Och så kort därefter bli redskap för Satan om än i all välmening. Detta lär oss att bli vaksamma på var vi får saker ifrån.

Var då allt förlorat för Petrus? Gick han bedrövad bort och gav upp projektet att vara en Jesu lärjunge? Nej, han stannade kvar hos Jesus och sex dagar senare fick han  som en av endast tre lärjungar vara med på förklaringsberget och på nytt höra Guds röst.

Det gick verkligen upp och ner för Petrus. På översteprästens gård förnekade han så Jesus och gick bedrövad bort trots Jesu allvarsamma, sorgsna men säkert oändligt kärleksfulla blick. Men Jesus var inte borta från Petrus, han upprättade honom igen och Petrus fick försäkra sin kärlek till Jesus tre gånger, lika många gånger som han förnekat.

Satan, den Onde, lägger inte mycket krut på att fresta de från Jesus bortvända, men desto mer på Jesu vänner.

Satan frestar

  • till förnekelse av Jesus.
  • till makt utan att därmed all makt är av ondo, utan den makt som används i enlighet med Guds vilja i himmelrikets tjänst är av godo.
  • till popularitet utan att det fördenskull är fel att vara populär om man är det i skuggan av Jesus.
  • till att göra människor till viljes, utan att det fördenskull är fel om det man gör är i överensstämmelse med Guds vilja.
  • till att undvika lidande i Jesu efterföljd utan att det fördenskull alltid är fel att, med den självbevarelsedrift Gud nedlagt i oss, undvika lidande till ande, kropp och själ.
 

Hur ska man då stå emot frestelserna?

  • Genom att som Jesus ha Bibeln som skydd och rättesnöre.
  • Genom bön om att se klart, se skillnad på vad Gud vill och vad Satan vill fresta till.
  • Genom att undvika frestelseställen.
 

Under vandringen med Jesus prövas och frestas vi, men en gång i himlen ska den som följt Jesus genom livet, genom och förbi döden, vara fri från allt sådant.

Vaka, bed och strid, än en liten tid. Snart ditt Kanaan skall hinnas, kronan räckas, palmen vinnas i en evig frid. Vaka bed o strid! Sv ps 566 v6

Hakon LångströmVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg