Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Johannes döparens dag - När tystnader bryts

Till dig Herre ropar jag. Min klippa, var inte stum! Svara mig inte med tystnad.  När Gud verkar tyst blir det svårt för de trogna och man bönfaller Gud om att tystnaden ska brytas, Psalt 28. Till dig Herre ropar jag. Min klippa, var inte stum! Svara mig inte med tystnad Och Gud hör bönen och svarar. Psaltarpsalmen fortsätter: Lovad vare Herren ty han har hört min bön. Jag fick hjälp och mitt hjärta jublar hela min varelse tackar honom.  Det finns goda och svåra tystnader. Vilsamma när bullret äntligen upphör, när bruset och tjattret de många ljuden tystnar. Och plågsamma tystnader när Gud tystnar, när människor tystnar och inte vill samtala, när kommunikationen tycks bruten och man vet inte för hur länge.  Då är det gott när tystanden bryts.

När tystnader bryts 1.  
Gud bryter evighetens tystnad i skapelsen Ljud uppstår när luften rörs. Innan ännu något var skapat var Gud i den stilla evigheten. Gud säger och det blir. Luften skapas. Liv skapas. Fåglar sjunger och människor talar

2. Sakarias tystnad bryts i lovsång.
Sakarias hade varit stum och tyst i nio månader. När sonen Johannes, som skulle komma att kallas Döparen, fötts får han talets gåva åter och det första han gör är att lovsjunga Gud. En lovsång som varit och är en skatt i kyrkan ända sen dess.Vad sjunger han om? Om frälsning. ”Välsignad är Herren, Israels Gud, som besöker sitt folk och ger det frihet.” Om ljus i mörkret: ”Han skall komma ner till oss från höjden, en soluppgång för dem som är i mörkret och dödens skugga, och styra våra fötter in på fridens väg.” Han sjunger om Jesus, Guds enfödde son som Gud Fader ska sända till jorden och som Johannes Sakarias son ska bereda väg för och visa på.  

3.Den profetiska tystnaden bryts med Johannes Döparen Det hade länge varit tyst med profetian i Israel. Malaki hade varit den siste och det hade varit en stor sorg för de stilla landet att det inte längre hade talats profetiskt. De hade ju de gamla profeternas ord, ord både från de som kallas större som Jesaja och Jeremia och de smärre som Haggai och Malaki. Men nu bryts tystnaden. Johannes Döparen framträder som den siste och störste i gamla förbundet  och samtidigt är han övergången till det nya. Bereda väg för Herren skulle han göra, visa på Herren Jesus.  

4. Jesus bryter tystnader Botar den stumme (Matt 9) Folket sade ”aldrig förr har man sett något sådant i Israel. ” Jesus har med sin död och uppståndelse återupprättat den goda kommunikationen mellan Gud och människor. Besegrat döden som vill göra det tyst mellan Gud och människa. Människor som ser hans frälsning brister ut i jubelsång som Sakarias i sin lovsång ”Välsignad är Herren, Israels Gud, som besöker sitt folk och ger det frihet.” Jesus har kommit ner till oss från höjden, en soluppgång för dem som är i mörkret och dödens skugga, och han vill styra våra fötter in på fridens väg.

 5. Vi människor får bryta tystnader.  ”Så länge jag teg försmäktade mina ben” står det i Psaltaren. Det är inte lätt att bryta tystnaden kring det som blev fel, det man missade som Gud ville att man skulle gjort. Till det behövs hjälp . Guds helige Ande hjälper människan fram till detta. Han kallar, han väcker längtan efter helighet och renhet. Hans verktyg är Ordet, Bibelns ord, där treenig Gud ger sig till känna, där Gud uppenbarar sig. Anden kallar alltid genom evangeliet. Inte som människor ofta tycks tro genom lagen. Slår man bara Guds lagtavlor i huvudet på någon så blir den väl religiös? Nej, det sker alltid genom det ljuvliga budskapet, evangeliet. Läser man sen vidare i Bibeln så vill Anden upplysa först om behovet av en frälsare. Nu visar han på Guds krav och lag och hur det ser ut i människans liv i Guds ögon. Sorgligt är det.

Men sen visar han på vem som kan frälsa, rena, rädda, befria. Upplyser om att det är Jesus, sätter allt ljus på honom. Om människan då tar emot Jesus, bryter tystnaden och bekänner sin synd och tar emot hans frälsning och förlåtelse, så kommer Jesus till människans hjärta, det innersta i hennes person. Där vill Jesus bo. Hon kan då bryta tystnaden i bekännelse av sin tro Hon kan då bryta tystnaden och brista ut i lovsång Hon kan då bryta tystnaden när det blir brott att tiga. Och Anden är med som hjälparen, den som inger vad hon ska tala om hon hamnar i trängda lägen för sin tros skull. Hur har du en kommunikation med Gud?
Har du lyssnat till Guds Helige Andes kallelse? Om det fått leda till tro på treenig Gud, Fader, Son och Ande, har du det gott även om det skulle vara en svår tid för dig. Om inte så ta vara på nästa tillfälle när den Helige Ande besöker dig med evangeliet. Som Jesustroende har du den himmelske Faderns beskydd, Jesus som din frälsare och ständige gäst i ditt hjärta och Anden som din hjälpare och tröstare.

Lev i Guds Ord, Bibeln och var en trägen gäst när Herren bjuder in till sin måltid, den heliga nattvarden. Bryt svåra tystnader när du kan och medverka till goda tystnader när det behövs. Så får du leva i hoppet om att få vara med hos treenig Gud vid den himmelska bröllopsmåltiden efter tidens slut.       

 För till sist väntar den himmelska verkligheten; där finns bara den goda tystnaden. Och där finns den härliga lovsången som jag tror att änglar och människor får sjunga tillsammans, där allt det som Sakarias sjunger om i sin lovsång har gått i uppfyllelse. Där är gott att vara!

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg