Stiftelsen Bibelskolan.com
 

2 söndagen efter tref, årg 3 - Ett förvandlingsnummer

   Den unge bonden skyndade sig att tröska en del av den första veteskörden. Han skulle försöka rädda så mycket som möjligt så att familjen åtminstone inte skulle behöva lida hungersnöd.
   Vartenda år, just när skörden började mogna, hade de överfallits av de vilda midjanitiska krigarhorderna som trampade ner och brände deras skörd.
   Gideon, som den unge mannen hette, och hela det israelitiska folket hade i åratal ropat till Gud  och bett att han skulle rädda dem. Varför hjälpte inte Gud?
   Plötsligt märkte Gideon att han inte var ensam. Han visste det inte, men det var Gud som stod framför honom i gestalt av en ängel.
– Herren är med dig tappre krigare! sade ängeln.
   Gideon blev upprörd.  
– Om Herren är med oss, varför har då allt detta drabbat oss? frågade han. Jag har visserligen hört om hur Gud har gripit in och räddat Israel tidigare. Både pappa och farfar har berättat om de fantastiska under som han gjorde förr, men nu tycks Gud alldeles ha glömt bort oss! Vi ropar till honom om hjälp, men har blivit en lekboll för våra mäktiga fiender.

   Gideon levde för mer än tretusen år sedan, men hans funderingar är lika aktuella nu som då. Varför verkar det ibland som om Gud inte hör våra böner? Ondskan i världen verkar att härja som aldrig förr. Har han förlorat kontrollen?
   Jesus säger i Bibeln att han har all makt i himlen och på jorden. Han har inte tappat kontrollen!
   Men han har uppmanat oss att ropa till Gud och be, liksom Gideon gjorde. Bristen på bönesvar kanske beror på att vi saknar en nära relation till Gud.
   Bön är nämligen inte bara att vi talar om våra behov för Gud. Det handlar också om att vi förstår när Gud ibland faktiskt står där framför oss och talar till oss. Kan vi lyssna till honom, så som Gideon gjorde?

   För Gideon tog historien en dramatisk och oväntad vändning. Han blev själv bönesvaret!
   Gud gav honom uppdraget att rädda Israels folk undan fienderna. Han sändes med bara en liten skara krigare mot en ofantlig midjanitisk armé. Han besegrade dem genom ett Guds under för att alla skulle förstå att det är Gud som ger segern.

   Du kan också bli bönesvaret på din egen eller andras bön. Du ber kanske för världens nödlidande. Som svar ger Gud dig och många andra människor ett generöst och givmilt hjärta.
  Ibland tycker du att allt verkar så hopplöst på jobbet. Men genom din förbön kan du få bli ett redskap för Gud. Herren kan visa dig en ny och oväntad väg ut ur problemen.
   Det är oerhört spännande att lära känna Herren Jesus. Han gör fortfarande samma under som förr. Sjuka kan bli friska, deprimerade kan få nytt livsmod och trassliga relationer kan förvandlas när du ber.
   Det största undret är dock att du själv och din syn på livet och människorna omkring dig förändras.

Domarboken kapitel 6

Lars Fröjmark
kyrkoherde i GlimåkraVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg