Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Vilket dop gäller?

Svar till Inger:

Du har i kontakt med frikyrkofolk fått höra att bara vuxendopet gäller och att ditt barndop inte är giltigt och nu vill du veta vad bibeln och kyrkans tradition säger.

 Det är en viktig fråga som du tar upp. Och i Nya testamentet så är det svårt att hitta direkta exempel på barn som döps. Nu har det sin förklaring eftersom den kristna tron inte var etablerad i samhället,  det var ju först vuxna som blev omvända. Men vi får anta att när barn föddes i kristna familjer så döptes även de. I Apg 16: 15 och 16:32 så berättas det om att hela familjer döptes och det är rimligt att även barn var med där.

En viktig fråga att ställa är: vem är det som handlar i dopet? Och svaret på det är Gud. Det är Gud som handlar, det är Gud som upptar barnet i sin familj och ger det den helige Ande som gåva. Dopet är ett uttryck för Guds villkorslösa nåd, där vi inte behöver prestera någonting. Därför döper vi även barn, som långt innan de själva har en medveten tro blir upptagen i Guds folk.

En viktig text när det gäller dop är Rom 6:3-5. Där beskriver Paulus hur vi genom dopet införlivas i Kristus och får del av hans frälsande gärning på korset. Dopet är alltså frälsningsavgörande och därför är det viktigt att vi även döper våra barn. Men eftersom Guds löften alltid håller så behöver vi inte döpa om oss. Omdop innebär ju att man inte riktigt litar på Gud.

Ireneus som föddes på 130-talet tar barndopet i försvar. Han var lärjunge till Polykarpus som i sin tur var lärjunge till aposteln Johannes. Vi har alltså mycket tidiga texter i kyrkan som talar för barndop. Detta har också varit alla stora kyrkors inställning genom hela historien. Begreppet troendedop uppstod inte förrän på 1500-talet och det vilar något absurt över att alla kristna skulle haft fel fram till dess.

Du kan alltså tryggt lita på dit dop som dina föräldrar valde åt dig och som du har bekräftat genom konfirmationen. Alla dop i den treenige Gudens namn (Fader, Son och Ande) är giltiga och behöver inte upprepas.

 

Med vänlig hälsning

Tobias BäckströmVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg