Stiftelsen Bibelskolan.com
 
Sagt inför döden, av Sven Danell

Thomas Hobbes

född 1588, död 1679, engelsk filosof, den mest konsekvente förkämpen för materialismen i nyare tid. Som psykolog hävdar han att människans centrala drift är självbevarelse- och självhävdelsedriften: lyckan består i att ständigt tillfredsställa denna drift. Inom statsläran hävdar han att en absolut suverän härskare är att föredraga framför en delning av makten mellan suveränen och parlamentet. Suveränen skall bestämma över allt, även över gudsdyrkan.

På dödsbädden sade han att han nu gjorde sig beredd att ta ett spräng ned i det mörka djupet, och han tillade: "Jag skall vara glad att då finna ett häl genom vilket jag kan krypa ut ur världen."


Sven Danell: SAGT INFÖR DÖDEN - BANBRYTARE INOM TÄNKANDE, FORSKNING, SAMHÄLLSORDNING OCH MÄNNISKOVÅRD



Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg