Stiftelsen Bibelskolan.com
 

De Himmelrika har hittat en "väg som är överlägsen alla andra" (Matt 7:13-14)

7:13-14. Samtala om hur de båda vägarna ser ut i början, i mitten och i slutet.
Ps 118:20, Matt 19:24, Luk 13:23-24, Joh 10:7,9, 14:6

De Himmerlika har hittat en väg som är överlägsen alla andra

7:13-14.Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

Bön: Helige Ande, säg mig den vägen som drager till livet ...

Gå in genom den trånga porten.

Jesus uppmanar oss att gå in nu. Redan nu kan vi övergå från döden till livet (Joh 5:24). På andra sidan porten finns Livet, det himmelrika liv som Jesus vill ge oss, och som vi behöver för att kunna leva hans liv på jorden. Porten är öppen. Men den är trång. Vi kommer inte igenom om vi inte först lägger ned vårt stora, ömtåliga, märkliga, osäkra lilla Jag. Ty om vi vill ha det med oss, fastnar vi i portöppningen. Jesus tar hand om allt vårt eget innan han ger oss allt sitt. Han tar vår nöd. Sedan får vi dela hans nöd för människor omkring oss. Därför är det ett evangelium i de orden: Gå in genom den trånga porten. Gör det varje dag innan du möter människor.

Ty den port är vid ...

I NT 17 fanns det inte någon port här. Om det inte finns någon port, bety­der det att man inte märker när man slunkit in på vägen bort från Gud. Rätt som det är så är man där. Och det behöver ju inte betyda att man begått några särskilt grova synder. Vi människor är ofta på den vägen. Vi tror att den är rätt. Vi stressar förbi den lilla avtagsvägen, ser den inte. Har inte en aning om att allt kan vara fel ...

Om det finns en port, så är den vid. Den är öppen för allt. Alla slags åsikter är välkomna in. Här finns plats för slapphet i moralen. Här finns en tole­rans också mot det som är smutsigt och falskt. Men akta dig! Tänk till! Leder vägen fram?

... och den väg är bred ...

Vägen är bred. Det finns stort utrymme för dig själv. Du behöver inte övervinna dig själv. Hur du än räknar är du alltid själv huvudpersonen. Du rusar fram på livets motorväg. Det går fort av bara farten. Men det är klart: Risken för kollisioner är ju stor. Det finns många kraschade männi­skor i dikena runt den breda vägen.

 ... som leder till fördärvet ...

Jesus talar inte här om vad han menar med fördärvet. Vår hjärna kan lika lite fatta det som att fatta vad himlen är. Ordet fördärv säger oss att något har fördärvats, gått sönder. Kärleken har gått sönder. Och sanningen och glädjen och skönheten ...

Vem kan tänka på detta utan att gråta. Och vi kan nästan höra hur Jesus säger detta med en röst som skälver av smärta. Det finns två vägar. Bara två. Och en av dem leder till fördärvet, bort mot meningslösheten ...

... och det är många som går in genom den.

Många går in genom den vida porten och många går fram på den breda vägen. Säkerligen finns det inte endast skurkar där. Utan också hyggligt folk och duktiga människor, som blivit grundlurade. Man finner inte bara världens många glada syndare där. Utan också kyrksamt folk, som inte vet vad rättfärdighet från Gud vill säga utan söker hävda sin egen (Rom 10:3) . De fastnar med sitt bagage i porten.

Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet ...

Kan du höra ett kärleksbudskap i att vägen är smal? Om den breda vägen är som den stressiga och tröttsamma motorvägen, så kan man se den smala vägen som skogsstigen. När du går fram där blir du lugn. Du andas ut och du andas in. Hälsan kryper in i kroppen. Det friska livet når dig. Du känner dig himmelrik!

Men vad är vägen? Jesus svarar: Jag är vägen (Joh 14:6). Han är inte en väg bland många. Han är Vägen. Inte vägen som gör ont i dina fötter, inte den som gör dig rädd och spänd i dina nerver, därför att trafiken är så svår och livet så grymt och människorna så hårda. Jesus är Vägen. Och Jesus är Livet  (Joh 14:6). I tro på honom får vi det eviga livet redan nu. Där blir det himmel på jorden. Redan nu en försmak av den stora glädjen att alltid få höra ihop med honom som vi älskar.

... och det är få som finner den.

Det värsta tycks inte vara att tränga sig igenom den trånga porten, utan att finna den. Jesus säger: Jag är grinden. Den som går in genom mig skall bli räddad (Joh 10:9). Jesus är porten, dörren, grinden.

Berodde svårigheterna då på att man inte kunde se i Jesus något annat än timmermannen från Nasaret? Beror svårigheterna idag på att man håller bibellyssning, nattvard, bön på avstånd från sig? Det blir aldrig något rik­tigt möte med Jesus. Men i varje ord som kommer till liv för mig är Jesus med. Han finns där för att hjälpa oss in i sitt himmelrika liv redan nu. Och den som gått in genom den trånga porten och den som gått fram på den smala vägen och andats in det friska livet, han säger: Vad skönt? Här är en väg som är överlägsen alla andra (1 Kor 12:31) .

En övermåttan härlig väg!
Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg