Stiftelsen Bibelskolan.com
 
Sagt inför döden, av Sven Danell

Carl von Linné

född 1707, död 1778, professor i Uppsala, ett av de största vetenskapliga genier som någonsin funnits, mest berömd för sin upptäckt av växternas fortplantningsmetoder och för sitt härpå grundade sexualsystem.

Med tanke på sin förestående bortgång skrev Linné, utan tanke på publicering, enbart för sin ende sons räkning boken Nemesis Divina (Den gudomliga hämnden), där han varnar för synden och med exempel ur erfarenheten söker visa hur den ofta får sitt straff redan häri tiden. Boken inleds av följande rader:

Tillägnan:
Min Enda son!
Du är kommen i en värld, den du icke känner,
Du ser inte värden, men undrar på hans prakt,
Du ser allt gå konfust, som ingen såget, hördet,
Du ser de vackraste liljor kvävas av ogräs;
Men här bor en rättvis Gud, som gör varje rätt.
Lev oförvitligt, Gud ser dig!

Det var en tid, jag tvivlade, om Gud brydde sig om mig;
Många år hava lärt mig det jag lämnar dig.
Alla vilja bliva lycklige, få kunna blivat.
Vill du bliva lycklig, så vet: Gud ser dig överallt:
Lev oförvitligt, Gud ser dig!


Sven Danell: SAGT INFÖR DÖDEN - BANBRYTARE INOM TÄNKANDE, FORSKNING, SAMHÄLLSORDNING OCH MÄNNISKOVÅRDVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg