Stiftelsen Bibelskolan.com
 

De Himmelrika går inte på vad som helst (Matt 7:15)

7:15.  Är vi lättlurade? Tar du in vad massmedia säger? Hur prövar man profeter?
Jer 14:14, Matt 10:16, 24:4-5, 11, 24, Mark 13:6, Joh 10:12, Apg 20:28-31

De Himmelrika går inte på vad som helst

7:15. Akta er för de falska profeterna, som kommer till er förklädda till får men i sitt inre är rovlystna vargar.

Bön: O du helge Ande, hjälp oss att bli vaksamma och klarsynta.

Akta er för de falska profeterna ...

Det finns två slags profeter. Det finns falska och det finns sanna. Det finns två slags profetior. Det finns profetior som Guds Ande inspire­rat för att bygga upp, förmana och trösta (1 Kor 14:3). Profetians gåva hör till de gåvor som Guds folk allra mest skall försöka vinna (1 Kor 14:1). Släck inte Andens eld. Förakta inte profetiskt tal. Granska allt, behåll det som är gott, avhåll er från allt ont, vad det än är (1 Thess 5:19-22)

Det finns nu också falska profeter och falska profetior, som inte kommer från Gud. Om dem säger Jesus: Akta er för de falska profeterna. Jesus varnar för falska profeter därför att de finns. Vi hittar de falska profeterna i Gamla Testamentet. Jeremia klagar: De tar det lätt med helandet av dottern mitt folks skada. De säger: "Allt står väl till, allt står väl till", och dock står inte allt väl till (Jer 8:11; läs också kap 22).     

Vi hör om dem i evangelierna. Jesus varnar för dem som kommer i hans namn och säger: Jag är Messias. De skall bedra många, säger Jesus (Matt 24:5). De kommer att uppträda med stora tecken och under för att om möjligt bedra också de utvalda (Matt 24:24). Här finns alltså de som säger att de har smörjelsen (är Messias, den Smorde). Om dem säger Jesus: Akta er.

Vi hör om dem i nästan varje brev i Nya Testamentet (se t.ex. 1 Joh 2:18, 22, 4:1_5, 2 Petr 2:1, 2 Kor 11:13). Hela kyrkans historia har varit en lång uppgörelse med falska lärare.

Detta har dock haft det goda med sig att Kyrkan gång på gång tvingats tänka igenom och definiera sin tro. Om dessa falska profeter säger Jesus:

... som kommer till er förklädda till får ...

 

Förut har Jesus talat om skiljelinjen mellan Jesu lärjungar och världen. Var inte som de. Men nu går skiljelinjen rakt igenom församlingen. Den falske profeten kommer till er. Han är medlem av församlingen. Han ser ut som en kristen. Han talar som en kristen och han ser ut att handla som en kristen. Han är spännande. Det händer saker och ting omkring honom. Han har rykte om sig att vara en skarpsinnig lärare. Han har charm. Allt verkar bra. Fårkläderna sitter bra, men ...

... men i sitt inre är rovlysna vargar.

Utanpå ser han ut som ett får. Men inuti honom bor en varg. Rovlysten och med stor aptit. Han vill få makt och inflytande. Han har en ambition att behaga världen men inte Herren. Han har ordet i sin makt. Och han uttrycker sig med samma ord som de fromma. Men han säger inte riktigt samma sak som Ordet säger. Han tar gärna bort det som inte slår. Han har ordet i sin makt. Men har Ordet honom i sin makt? Är han sänd av Jesus? Akta er, säger Jesus. Gå inte på vad som helst, som ser andligt ut. Var inte godtrogna. Var på er vakt. Slappna inte i er vaksamhet. Bed om gåvan att kunna skilja mellan andar (1 Kor 12:10). Ty alla lärare och läror måste prövas.Man kan i sin prövning av dem gå efter dessa frågor:

Stämmer profetian med Bibeln? Stämmer det som sägs med Bibelns samlade budskap? Guds Ande motsä­ger sig inte.

Förhärligas Jesus? Blir Jesus upphöjd, älskad, genom det som sägs? Eller är det profeten / förkunnaren som blir upphöjd?

Blir församlingen uppbyggd?Uppbyggd i dess ordagranna betydelse. Byggs den upp till ett andligt hus? Se 1 Petr 2:4-10.

Vittnar profetian med vår ande? Stämmer det som sägs? Vi behöver som kristna ett sunt självmedvetande. Har den som talar kontroll över sig själv och det han / hon säger?  Profeternas ande behärskas av profeterna (1 Kor 14:32).

Tillåter profeten att det han / hon säger prövas?  Som profeter får två eller tre tala, och de övriga skall pröva vad som sägs (1 Kor 14:29).

Hurdant är profetens liv?Finns där Andens frukt? (Gal 5:22_23).

Är profeten villig att underordna sig andra? Erkänner han / hon andras ledning och auktoritet?

De himmelrika går inte på vad som helst!


 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg