Stiftelsen Bibelskolan.com
 
Sagt inför döden, av Sven Danell

Vladimir Iljitsch Uljanow-Lenin

född 1879, död 1924, det kommunistiska Rysslands nydanare, diktator och fadersgestalt, än i dag hyllad med gudomlig vördnad, en vördnad som tar sig uttryck i miljontals människors ständigt fortgående vallfärdande till hans balsamerade lik i det berömda mausoleet på Röda torget i Moskva. Han satte gudlösheten och religionsförföljelsen i system.

Av 1900-talets diktatorer torde Lenin vara den förste som i administrativ ordning skickade så många människor i döden att offren kan räknas i miljoner. För Lenins del beräknas siffran dock stanna vid två och en halv miljon. Hans syften var utan tvivel ideella: han ville lyckliggöra Ryssland och världen och nådde långt då det gällde höjning av levnadsstandarden i ordets materiella bemärkelse.

Den katolska tidningen Osservatore Romano uppgav 1926 att Lenin på sin dödsbädd tog emot besök av sin gamle vän, den ungerske prästen Vittoria Bodo och att Lenin därvid yttrat: "Det är för sent att ändra på det nu, men vad vi skulle ha behövt för att rädda Ryssland hade varit tio sådana som Franciskus av Assisi." Lenins änka Krupskaja säger i sina memoarer att hennes make också tog emot besök av den ryske ortodoxe prästen Gapon, han som ledde det stora demonstrationståget till Vinterpalatset före revolutionens utbrott. Gapon var en ärlig, socialt ansvarsmedveten kristen, som tog stora risker vid nämnda tillfälle.


Sven Danell: SAGT INFÖR DÖDEN - KUNGAR, DROTTNINGAR, STATSMÄN OCH FÄLTHERRAR)Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg