Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Domsöndagen Årg 3 - TRYGG INFÖR DOMEN?

"Därifrån igenkommande till att döma levande och döda", bekänner vi varje söndag i kyrkan. Samtidigt som undersökningar visar, att detta med domen nästan aldrig behandlas i våra kyrkor.

Men Jesus är rätt kärv i evangeliet nu på domsöndagen (Matt 13:47-50) Han börjar med en liknelse om fiskare som drar upp näten med fisk ur sjön och sorterar bort de dåliga från de goda. På samma sätt skall änglarna vid tidens slut gå ut och skilja onda från de rättfärdiga. Och då är det verkligt illa om man är på fel sida, förstår vi av honom.

Är Gud god? Kan man vara trygg inför domen? Vad skall vi svara den som söker Gud men oroas?

Här kommer åtta svar med grund i Bibeln:

1. Gud vill att alla människor skall bli frälsta (1 Tim 2:4)
Gud är på vår sida, när vi söker frälsningen! Och han är en mästare i att frälsa, står det.

2. Gud har gjort det största offret som är möjligt för att kunna frälsa oss
Ingen har större kärlek än att han ge sitt liv, säger Jesus, Han, Guds Son, gick själv i döden för vår skull. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. 

3. På korset har Jesus öppnat pärleporten, så att jag kan komma in.
Som ett offerlamm tog han på sig min skuld och tog straffet för den i mitt ställe. T o m rövaren där vid sidan av Jesus på korset, kunde därför, när han vände sig till Jesus, få höra orden "Idag skall du vara med mig i paradiset".

4. När jag tror på Jesus, blir jag delaktig av vad han har gjort
"Han fullgjorde vad jag borde och blev min rättfärdighet". Tror jag på Jesus får jag tillgodoräkna mig hans rättfärdighet som min egen. Och där fattas ingenting!

5. Gud låter sin kallelse gå ut till oss gång på gång för att få tag i oss
"Jag skall göra er till människofiskare" sade Jesus till Petrus. Han låter kasta ut sitt nät redan här och nu. Det som kyrkans trogna arbetare gör, är egentligen Guds gärningar för vår räkning.

6. Ju mer man lär känna Gud, ju mer får man erfara hans kärlek
I 1 Joh 4:18 läser vi:  "Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan, ty rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss." Alltså: Ju mer vi lär känna Gud, ju mer lär vi känna att han är kärlek. Och ju mer vi gör det, ju mer försvinner rädslan för straff

7. Han vill att vi skall kunna vara trygga inför domen
Jesu ord i Joh 5:24 är kraftfulla och tydliga: "Sannerligen, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. " Liksom Paulus i Rom 8:1 sammanfattar följden av att sätta sin tro till Jesus med orden:  "Nu blir det ingen fällande dom för dem som är i Kristus Jesus".

Så låt oss ta vår tillflykt till Jesus. Där kan Gud få låta oss erfara att han verkligen är god. Och där kan han vända fruktan för död och dom i trygghet och förväntan.Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg