Stiftelsen Bibelskolan.com
 
Sagt inför döden, av Sven Danell

Georgij Vins

rysk baptistledare, dömd till frihetsberövande 1966, efter avtjänat straff en tid fri men nödsakad att gå under jorden, senare åter gripen och dömd till straffarbete i den kallaste trakten av Sibirien. När denna bok går i tryck, har nyss genom pressen gått nyheten, att Vins–visserligen under för honom kränkande former – hämtats ur fängelset och förpassats till Väst. Vid denna underrättelse uppstod frågan, om avsnittet om honom borde utgå ur boken, eftersom den senaste straffperioden inte, som väntat, blev hans död. Hans hälsa var vid den senaste straffperiodens början så medtagen av förut utståndna lidanden, att han mänskligt sett inte skulle kunna leva till strafftidens slut.

Emellertid har avsnittet fålt stå kvar. Om de fångar som dör i strafflägren går det sällan eller aldrig att få några meddelanden. Och vad Vins beträffar, står det fullt klart, att han mottog sin dom till straffarbete fullt beredd på att den skulle betyda en långsam och kvalfull död. Därför är det befogat att låta hans ord inför domstolen stå kvar i denna samling av ord sagda inför döden.

Vid domens avkunnande år 1966 yttrade Vins i sitt slutanförande:

"Jag skattar mig lycklig att få stå här och vittna om min tro på Jesus Kristus. Jag döms inte för tjuvnad eller andra brott, utan för att jag försvarat rätten till trosfrihet. Även i dag är det Jesus Kristus, som står till rätta inför domare som kommer med falska beskyllningar.

Jag välsignar er. Jag ber för er."


Sven Danell: SAGT INFÖR DÖDEN - REVOLUTIONÄRER, GERILLALEDARE, MOTSTÅNDSMÄN OCH MARTYRER)Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg