Stiftelsen Bibelskolan.com
 

  

Se, jag vill göra något nytt

Detta är ett gammalt ord — 2 700 år ungefär — nedskrivet med adress till Guds folk i Sveriges land.

bibelskolan_img

 

Guds folk som törstar, hungrar, längtar efter förnyelse, får ett budskap.

Så säger Herren,
han som gör en väg i havet,
en stig i väldiga vatten...
Tänk icke på vad förr har varit,
akta icke på vad fordom har skett.
Se, jag vill göra något nytt.
Redan nu visar det sig:märker ni det icke?
Ja, jag vill göra en väg i öknen och strömmar i ödemarken
så att markens djur skall ära mig,
schakaler och strutsar,
därför att jag låter vatten flyta i öknen,
strömmar i ödemarken,
så att mitt folk, min utkorade, kan få dricka.
Det folk som jag har danat åt mig
skall förtälja mitt lov.
(Jes 43:16, Jes 43:18-21)
Förnyelsen kommer inte genom vår duktighet.
Att vi t ex hittar på någon "ny grej som slår".
Skall det hända något med Guds folk beror det på om
detta folk är inriktat mot vad Herren vill göra idag.
... Han som gör en väg i havet ...
Se jag vill göra något nytt.... . .
... Jag vill göra en väg i öknen
och strömmar i ödemarken...
... Jag låter vatten flyta...
... det folk som jag har danat åt mig ...
Havet och de väldiga vattnen är i Bibeln ofta symbol för det onda.
Havet finns inte i himmelen (Upp 21:1) ty det onda finns inte där.
Jesus går på vattnet och stillar stormen ty han är starkare än ondskan.
Dessa bibliska texter är nedskrivna för vår skull.
Guds folk kan ofta frestas att fälla modet.
Ondskans vattenmassor vill fördränka allt liv.
Guds folk står vid sitt Röda Hav och allt ser stängt ut.
Man ser tillbaka på Egyptens välfyllda frysboxar.
Man drömmer sig tillbaka. Annat var det förr...
Men tänk inte på vad förr har varit...
Guds folk skall inte likna Lots hustru, ty den kyrka som blic­kar tillbaka stelnar.
(1 Mos 19:26). Kyrkan är Guds folk som vandrar framåt. Kristi brud som har
blicken riktad mot Her­ren. Ty det är då som lovsången hittar in i Guds folk.
Gläd dig du Kristi brud...Se, jag vill göra något nytt, säger Herren.
Något nytt bland Guds folk i Sveriges land.
Redan nu visar det sig.
Märker ni det icke?
Märker ni icke att Guds folk nu börjar komma till den punkt där den egna
duktigheten inte längre räcker?
Märker ni icke hur Herren idag leder sitt folk till ett Röda Hav för att där få
manifestera sin makt och sin härlighet?
Framför oss ondskans vattenmassor... Bakom oss fiender. Runtomkring och
överallt ser vi det: Porr, knark, sprit, svor­domar, hån av allt heligt...
Och inne bland Guds folk finns schakalerna och strutsarna.
Schakalerna är de som ylar i natten och injagar rädslor bland Guds barn.
0, vad vi skräms av mycket som finns inne i våra samfund.
Strutsarna är sådana som går där med högburna huvuden och skulle kunna
ha en bra överblick över situationen bland Guds folk. Men istället gömmer de
huvudet i sanden när fa­ran närmar sig.
Frukta icke. Stå fasta, säger Herren till sitt folk idag.
Då skall ni få se vilken frälsning Herren idag skall bereda er.
Herren skall strida för er och ni skall vara stilla därvid.
(2 Mos 14:13-14)
Mitt i den öken vi lever i, i den ödemark vi vistas i, skall något nytt ske.
Vi skall inte behöva åka till Kanaan i Darmstadt eller Åh Stiftsgård
i Bohuslän eller till konferenser eller stormöten på andra platser
för att få del av förnyelsen.
Nej, en väg i öknen... Strömmar i ödemarken...
Just där vi bor.J
ust i den församling vi lever i och som verkar så knastrande torr
och tråkigt vanlig.
Där skall det ske!


Jag skall låta vatten flyta i öknen, strömmar i ödemarken,
så att mitt folk, min utkorade, kan få dricka.
Det folk som jag har danat åt mig skall förtälja mitt lov.


Måla en trosbild av din församling.
Se hur Guds folk står där med lyfta händer mot Herren.
Se hur en kärlek strålar fram från allas ansikten.
Se hur schakalerna inte längre skräms... och strutsarna inte längre skäms...


Alla ärar Herren, upphöjer honom, tillber honom, prisar honom ...


Se jag vill göra någpt  nytt
Redan nu visar det sig:
Märker ni det icke?


(november 1976)
Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg