Stiftelsen Bibelskolan.com
 

 

bibelskolan_img

 

Nya möjligheter

 

Vi har fått ett brev tillsammans.
Det är mycket kort:

Mina kära barn!
Detta skriver jag till Er
för att Ni icke skall synda.
Men om någon syndar,
så har vi en förespråkare hos Fadern,
Jesus Kristus, som är rättfärdig.
Och han är försoningen för våra synder,
ja, icke allenast för våra
utan ock för hela världens
.

 

Det är den gamle Johannes som skriver detta.
(1 Joh 2:1-2)

Den erfarne själasörjaren!
Vilket fint förhållande mellan honom och hans läsare!
Vi känner värmen och godheten som strömmar ut från honom.
Han uttrycker sig här precis som Jesus själv gjorde.

Mina kära barn! Detta skriver jag till er för att ni icke skall synda.
Det fanns de som tog det lätt med synden.
Gud är ju god och förlåtande. Det är ju bara att synda och sen
säga förlåt...
Nej, säger Johannes. Missförstå mig inte. Synden är männi­skans
dödligaste fara. Ni skall lära er avsky den, ja, hata den...
Synd är att missa målet.
Synden leder er bort från livets mening.

Men om någon syndar.
Det fanns de som förtvivlade om sig själva.
Är jag en kristen jag som gör så? Får jag fortfarande vara ett Guds
barn? Johannes kan trösta förtvivlade syndare.

Om någon syndar så har vi en förespråkare hos Fadern.
Förespråkare heter på grekiska paråkletos. Det betyder en som man
kallar på för att stå vid ens sida. På latin heter det ad-vocatus,
med samma grundbetydelse. I Johannesevange­liet kallas den
helige Ande paråkletos.
Men där översätts ordet med "hjälpare".
Den helige Ande är hjälparen som manar gott för oss i våra hjärtan.
Jesus är förespråkaren som manar gott för oss hos Fadern.
En underlig advokat! Han försvarar oss inte.
Urskuldar oss inte. Drar inte fram förmildrande omständig­heter.
Han förklarar inte bort. Men han tar bort!

Han tar sig an vår sak inför Fadern genom att ta på sig våra synder
och bära dem bort.
Så gör Jesus Kristus, som är rättfärdig.
Endast genom en rättfärdig Frälsare kan vi bli renade från all
orättfärdighet.

Och han är försoningen för våra synder.
Det händer något hemskt när vi syndar.
Jesaja uttrycker det så här: "Det är edra missgärningar som skiljer
er och Gud från varandra och edra synder döljer hans ansikte
för er så att han icke hör er."
Synden leder inte bara till en frånvaro av Guds kärlek.
Den leder till en närvaro av hans vrede.
Guds vrede är andra sidan av Guds kärlek.
Guds vrede är kärlekens häftiga reaktion mot vår ondska.

Gud är inte slappt likgiltig för hur vi bär oss åt.
Han är upprörd över att vi förstör hans skapelse och förser oss på
andra människors bekostnad. Han reagerar på att vi skadar varandra,
utnyttjar varandra, får varandra att gråta.
För sådant kommer Guds vrede.

I hedniska religioner kunde man också tala om gudomens vrede.
Därför var man ständigt i färd med att blidka honom och mu­ta honom
med offer av olika slag. Den hedendomen sitter djupt hos människor
också idag. "Om jag gör det och det och det... så skall Gud tycka om mig."

Men Gud tycker om oss.
Han älskar syndaren intensivt samtidigt som han hatar syn­den intensivt.
Han måste få befria människan från denna syndens makt, som
förblindar henne och fångar henne.
Därför måste en försoning ske. Måste!
Vad gör Gud? Våra offer kan ju aldrig rädda oss.
Gud låter sin kärlek komma i rörelse:

Icke däri består kärleken till Gud att vi har älskat Gud, utan däri att
han har älskat oss och sänt sin son till förso­ning för våra synder
.
(1 Joh. 4:10)

Gud utger sin Son. Han blir försoningsoffret.
Inte försonaren som står vid sidan om två motstridiga parter.
Inte förhandlaren. Utan: Han är försoningen! Och medan Je­sus
dör på korset sitter inte Fadern i en fjärran himmel och har det skönt.
Han är i sin Son

Gud var i Christo
försonande verldena med sig självom
.
(2 Kor 5:19, Karl XII:s övers.)

Var stilla inför försoningens hemlighet.
Hör pulsslagen från korset: För dig! För dig!
Du är älskad, älskad, älskad.
Här får du en ny start! En ny möjlighet! Ett nytt liv!
Och när du har anat detta inne i ditt hjärtas djup så kan du se­dan
gå ut och vittna om Jesu seger.
Jesu försoning skall förkunnas och ropas ut för hela världen.

Ty han är försoningen för våra synder,
Ja, icke allenast för våra
utan ock för hela världens
.

(mars 1978)Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg