Stiftelsen Bibelskolan.com
 

 

Fem Tre

 

Fem Tre är en nyckel.
En hemlig nyckel.
Men du får den nu.
Och använder du den kommer du att få gå in i lärjungaska­pets
innersta skattkammare.
Och bli miljardär...

Fem Tre är en hemlig nyckel.
Den leder in i ett hem.
Jesus säger en gång vem som är hans lärjunge.
Om ni förblir i mitt ord så är ni i sanning mina lärjungar (Joh 8:31).
Den engelska Jerusalemsbibeln översätter det ordet så här: If you
make my word your home you will indeed be my disciples.
Om ni gör mitt ord till ert hem...
Guds ord är mitt hem.
Och i det hemmet känner jag mig hemma.

I ett hem finns det ofta någon plats som man tycker särskilt mycket om.
En skön fåtölj, som man kryper upp i.
En mysvrå där man slappar. Och trivs. Och kanske får gråta ut...
Hemmets hem-liga plats där man känner sig hem-skt hemma.
En kristen försöker ordna en sådan vrå åt sig. En bönevrå. En bibelvrå.
Där man för många samtal med Herren.
Och lyssnar på lärjungasätt (Jes 50:4)

Guds Ords hem har en sådan plats.
Men skall du hitta in där måste du använda nyckeln.
Nyckeln heter Fem Tre.
Och när du låser upp och kommer in där skall du inte bli överraskad
av om du blir överraskad.
Du möts av ljus, värme, lovsång, en himmelsk utstrålning, ett brus av
stora vatten.
Och du hör ett ord riktat till dig. Just till dig:

Saliga är de som är fattiga i anden
ty dem hör himmelriket till.

Nyckeln Fem Tre leder in till Matteus 5:3.
Det är ett nyckelord för alla lärjungar till Jesus.
Att vara en lärjunge till Jesus är att ständigt vända tillbaka till Matteus 5:3.

Det var inte bara Jesus som hade lärjungar.
Också rabbinerna hade det.
De hade lärjungar som följde dem, fick undervisning av dem, imiterade
dem. Så småningom blev de fullärda. Lärjungen kunde bli förmer
än mästaren. Och han blev sedan själv en mästare som samlade
lärjungar omkring sig.
Det var en stor skillnad på rabbinernas lärjungar och Jesu lär­jungar. En
Jesu lärjunge växte aldrig ifrån sin Mästare. Han blev aldrig förmer än
honom. I stället blev det så att lärjung­en förminskades och Mästarn växte till.
Och alla som sedan har gått in i lärjungaskapet hos Jesus har sett det
så. Man blir bara mer och mer beroende av Jesus. Jag klarar inte en
enda dag, en enda timma utan honom. Ja, hemligheten med att va­ra en
Jesu lärjunge är att han ständigt har med sig nyckeln Fem Tre, den
som öppnar för honom till de rikedomar som han inte äger i sig själv.

När Jesus första gången sa orden i Matteus 5:3 hade han fram­för sig
Galileens småbönder och fiskarna från Genesa­rets sjö. De var
ekonomiskt fattiga. Materiellt sett hade de det att förtrösta på. De var
hjälplösa och måste helt söka sin hjälp hos Herren. I dessa fattigas
tomma händer lägger Jesus nu himmelrikets hela salighet. Ordet
salig är miljoner gånger mer än lycklig. Det har i sig en stämning
av överjordisk gläd­je. Av himmelsk lycka.

Jesus börjar Bergspredikan med att räcka oss nyckeln Fem Tre.
Vi måste ha med oss den nyckeln genom hela Bergspredi­kan.
Ja, genom allt vad Jesus säger.
Tappar vi den eller glömmer vi den blir Jesu ord svåra.
De bländar oss.
Träffar oss som piskrapp.
Får oss att förtvivla. Ty Jesus avslöjar oss ju i vårt allra in­nersta.
Han vet vad i människan är (Joh 2:25).
I vårt innersta börjar vreden mot min broder (Matt 5:22). Där tänks
stygga ord ut mot min nästa: Du är inte klok. Du är hopplös.
Där kan finnas en del kvarglömda porrtidningar (Matt 5:28). Där
börjar bluffen, halvsanningen, slingrigheten, hyckleriet. (Matt 5:33-37)
Snålheten (Matt 5:42).

I vårt innersta är vi fattiga.
Fattiga och mycket skräpiga.
Jesu ord är ljuset som ger mig klarhet över det.

Djävulen är mycket intresserad av att visa allt detta som finns
där inne i mig. Tänk vad stygg du egentligen är. Kommer du
inte ihåg vad du retade dig på den där körmedlemmen, den där
äckliga apan... Och vad mycket snusk det finns i dina tankar.
Du smilar i ansiktet men ditt inre är fullt av rofferi och ondska
(Luk 11:39). Inte är du en kristen, du som är sån...

När Djävulen visar oss vår synd gör han det för att få oss bort
från Jesus. Också den helige Ande visar oss vår synd. Han gör
det för att vi ska få se hur mycket vi behöver Jesus.
Han ger oss stynget som blir vår själ till liv.
Och framför allt: Han påminner om nyckeln Fem Tre.
Vi får komma i all den fattigdom som finns i vårt allra in­nersta,
andens fattigdom, till Jesus. När han får ta hand om skräpet och
rena oss kan han sedan fylla oss med himmel­rikets hela salighet.
Då lär han mig "sanning i hjärtegrunden och vishet i mitt innersta"
(Ps 51:8).

Och med himmelrikets salighet får jag gå ut till min broder.
Vreden släpper när Jesu kärlek kommit in i min ande. Giv­mildheten,
generositeten, bönen för motståndare, överrask­ningarna till den
som vill tvinga mig till tjänst — ja, allt detta går när jag har använt
nyckeln Fem Tre och varit i lärjungska­pets skattkammare.Jag har
något från Herren att ge till dem som kommer i min väg.
"Jesus in me loves you."

Matematiskt begåvade personer kan upplysa oss om att om man
tar siffran fem och till den lägger siffran tre så får man siffran åtta.
Om talet sju i Bibeln är Guds tal, fullkomlighetens tal, så är talet
åtta överflödets tal. Det är sju med råge. Av hans fullhet har vi
alla fått, ja nåd utöver nåd (Joh 1:16).

Talet åtta är också den nya begynnelsens tal. Om man kom­mit till
talet sju börjar man om igen. Hemligheten med Jesu lärjungar är
att de lärt sig att ständigt börja om igen hos Jesus.
De vet att han har rikedomar att ge i varje situation.
De har lärt sig att använda nyckeln fem tre.

(maj 1979)

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg