Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Annandag jul - Storsjöodjurskristna, u-båtskristna, klaratornskristna

Idag handlar texterna om vad det innebär att vandra i julens budskap. Vad det kostar, att vara en julkristen.

  För Jesus själv betydde det lidande. Redan nu skymtar bakom krubban korset.  'Men jag har ett dop, som jag måste döpas med, och jag våndas innan det är över'.

  För den som lever med och i Jesus, så kan det också betyda lidande - söndring, och splittring in i den närmaste släktgemenskapen. Det går inte att vara neutral inför Jesus.

  Så i den här texten talar Jesus om sitt eget lidande, sin död, Sitt kors.

De lånade krubba åt armodets son
och därtill halm och strå.
De lånade åsna bortifrån
För Herren att rida på.
Men korset han bar
Och törnets krans
var hans.

  Och bortom påskdagen skymtar pingstdagen. 'Jag har kommit för att tända en eld på jorden. Om den ändå redan brann!'

  Jesus säger här, att han längtar efter att den elden brann, pingstens eld, den helige Andes eld, i var kyrka, i var kristen. Att brinna, att vara tänd, att vara glödgad det skulle vara det normala för varje kristen, säger Jesus.

  Men så är det ju, som bekant, inte alltid. Låt mig idag få presentera för er andra sorts kristna, långt borta från Jesu heta önskan om oss kristna.


1. STORSJÖODJURSKRISTNA.
 
  I det landskap jag kommer från Jämtland, finns som bekant diverse åsikter om det s.k. storsjöodjuret. Finns denna ulk eller finns den inte?

I den frågan är Jämtland delat.

  Vänner - det finns STORSJÖODJURSKRISTNA också.
Kristna, som aldrig syns i vardagen. De bär sin tro i hemlighet.

Och när man som präst besöker dem, kanske på deras dödsläger, så kommer de fram, att de hela livet igenom haft en tro, en barnatro. Men de har inte visat den, inte berättat om den - inte ens kanske för sin man eller make.

  Det var ju bra, att barnet löste upp den knuten för dessa människor, som haft sin tro så väl dold i sitt liv. Det känns kanske generande att kalla sådana människor för storsjöodjurskristna, fast det var väl det de hade varit i många år. Legat där på botten och tryckt med sin tro - men så äntligen kom den upp, tack vare ett litet barn.  Och sen dök de aldrig ner till botten igen med sin tro.

  Om man inte är storsjöodjurskristen, så kan man vara


2. U-BÅTSKRISTEN.

U-båtskristna är sådana kristna, som går upp till ytan för att hämta luft. U-båtskristna  är sådana, som syns en timme på söndagen i kyrkan, eller i advent, eller i jul, men sen dyker de ner under ytan igen. Lite luft på söndagen mellan 11-12 men sen kvickt ner under ytan. Ingen på arbetsplatsen vet, att man är en kristen.

  Sådana kristna vill inte Herren ha, utan vill ha kristna, som är glödgade, som brinner, som syns.

Jesus vill ha


3. KLARATORNSKRISTNA.

Kristna, som syns. Inte som syns för att
visa upp förträfflighetsmedaljer av 97:e storleken, utan som brinner och visar på sin Herre.

  Jesus säger på annandag jul: 'Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas, och när man tänder en lampa, sätter man den
inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himmelen'. (Matt. 5:14-16)

  Jesus kallar annandag jul på klaratornskristna: 'Var och en som känns vid mig inför människorna, honom skall jag kännas vid inför min fader i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna, honom skall jag förneka inför min fader i himlen'. (Matt. 10:32-33).

  Vi lever i en oerhört spännande tid nu. Det verkar vara ett andligt skeende på gång just nu.
Människor söker sig till kyrkorna som aldrig förr. Och jag tror, att vi bara har sett början av den utvecklingen.

Vi upplever kanske det Vaclav Havel i Prag kallade 'sekulariserigens död' och religionens, trons, återkomst. Och när den helige Ande får tag i människorna, då kommer  Storsjöodjurskristna upp till ytan, då kommer u-båtskristna upp till ytan och då skapas storkyrkotornskristna. Och när detta nu sker, som jag tror det gör i Stockholm just nu, då gläder sig han som en gång sa: 'Jag har kommit för att tända en eld på jorden'. Du är väl en klaratornstornskristen? Något annat alternativ duger inte.


Carl-Erik Sahlberg
Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg