Stiftelsen Bibelskolan.com
 
Sagt inför döden, av Sven Danell

August Herman Francke

född 1663, död 1727. Tysk präst och väckelsepredikant. Teolog. Hans exegetiska föreläsningar i Leipzig formligen stormades av massor av studenter och åstadkom bland dessa en väckelse. Francke var outtröttligt verksam för hjälp åt nöds- tällda, för vilka han grundade de berömda Franckeska stiftelserna. Hans omsorg räckte till också för de svenska krigsfångarna i Sibirien, av vilka många blev väckta till personlig kristendom.
En dag under hans sista sjukdom hade han ytterst häftiga plågor. Han sade då: "Alla som kommer in i himmelen kan säga, att de kommer ur stor bedrövelse. När jag kommer, skall Herren Jesus fråga mig: 'Varifrån har du kommit?' Då måste jag svara: 'Ack, ur endast ringa bedrövelse. Under de sista dagarna har jag dock lidit något.' "

Oräkneliga gånger upprepade han den döende Jakobs ord: "Herre, jag bidar efter din frälsning! (1 Mos 49:18)"


Sven Danell: SAGT INFÖR DÖDEN - HERDAR, LÄRARE OCH ANDLIGA LEDARE)Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg