Stiftelsen Bibelskolan.com
 
Gammal­testamentliga symboler, av Sven Danell

Inledning

Aldrig glömmer jag ett samtal på ett fartygsdäck sommaren 1936. Jag hade från min estländska fiskarförsamling givit mig ut på en resa för att predika på Runö. Från Rohuküla tog jag ett passagerarfartyg, och ute på Rigabukten skulle runöbor möta. På grund av grov sjö kunde runöborna inte borda fartyget. Det fanns intet att göra, jag måste mot min vilja följa med till Riga.

I den ljusa sommarnatten stod jag på fördäck tillsammans med en svensk affärsman. Vi samtalade om världsläget, och jag uttryckte en kuslig förnimmelse av att symboler på ett överraskande sätt hade fått makt med människors sinnen. Symboler med bakomliggande idéer. Hammaren med skäran. Hakkorset.

Unge man, ni misstar er, sade affärsmannen. Det där med symboler är nonsens. Tro inte ett ögonblick att de har någon reell betydelse. Tro mig, jag känner livet. Och det enda som betyder något i verkliga livet är ekonomiska realiteter.

Jag klarade mig dåligt i debatten. Efter en stund stod vi båda tysta. Genom hela kroppen, från fotsulorna till hjässan, kände jag vibrationerna från det stora fartygets motorer. Vibrationer som påminde mig om att jag var på väg någonstans dit jag inte ville. Det var, som sagt, 1936.

Mången har kanske under de sistlidna fyra decennierna lärt av livet, att symboler inte är nonsens. Kända böcker av Hjalmar Sundén och Gustaf Aulén har bidragit till att klargöra symbolernas betydelse. Detta kan medverka till att symbolspråket i Bibeln beaktas.

I föreliggande bok har jag sökt behandla tio av de gammaltestamentliga symboler, som har något att säga om Kristus. I tolkningen har jag anknutit till gammalkyrklig tradition. Att antalet är tio, beror på att boken är avsedd att kunna användas i studiecirklar och att antalet studiesammankomster gärna håller sig omkring tio. Det säger sig självt, att man hade kunnat få fram mycket fler symboler. Men boken är ämnad att inspirera till fortsatta upptäcktsfärder i Bibeln på egen hand. För den som under sådana upptäcktsfärder vill anlita ciceroner, finns sådana att tillgå. Jag nämner gärna två: Gärtner: "Gamla testamentet blev nytt" och Dahlby med sina två böcker: "De heliga tecknens hemlighet" och: "Symboler i Bibel och Psalmbok".

Men framför allt vill jag råda läsaren till att — med eller utan ciceron — fortsätta med Bibeln själv.

 

Sven Danell: GAMMALTESTAMENTLIGA SYMBOLERVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg