Stiftelsen Bibelskolan.com
 

  

Vad Anden säger till församlingarna

 

Varför fungerar inte förnyelsen i församlingarna? De stora konferenserna
ger oss visioner, trosbilder, hopp. Men...
Vi behöver lära oss att lyssna till "vad Anden säger till för­samlingarna".
Sju gånger finns det ordet i Johannes Uppen­barelse kapitel 2 och 3. (Upp 2, Upp 3)
Det som där sägs till de sju församling­arna, sägs till alla församlingar
i alla tider. Det är personliga ord till Dig och Din församling.

Till Efesus: Din kärlek fungerar inte!
— Jag har det emot dig, att du har övergivit din första kärlek.
Ett märkligt ord till denna församling. Den får mycket be­röm. Där finns
aktiviteter, renlärighetsiver, ståndaktighet.
Allt ser bra ut.
Men det viktigaste av allt saknas: Kärleken till Herren! Och detta kan vara vad
Du och din församling saknar. Man klarar sig utan Jesus. Är inte längre
beroende av honom. Det ur­sprungliga hjärteförhållandet till honom har
upphört. Där kärleken till Jesus försvinner, där försvinner kärleken till nästan.

O du helige Ande, förnya vår kärlek till Jesus!

Till Smyrna: Glöm icke alldeles bort vad du har!
— Jag känner din bedrövelse och din fattigdom — dock, du är rik!
Där fanns bedrövelser i Smyrna. Försmädelser och förtal fick församlingsborna
att känna sig nedtrycka och missmodiga. Där fanns fattigdom i Smyrna.
Förföljelsen hade lett till eko­nomisk kris. Framtiden var mörk. Man anade
att svåra förföljelser skulle komma. Men mitt ibland dem står en som känner
dem. En som vet hur de har det och kan säga: Du är rik!
Är det detta som Anden vill säga till dig och din församling:
Du är rik. Ni behöver inte fastna i bedrövligheterna. Här lig­ger rikedomar
från Jesus och väntar på dig. Läs Jesaja (Jes 45:3).

O du helige Ande, hjälp oss att se vad vi äger i Jesus!

Till Pergamus: Din tolerans leder dig vilse!
— Du har hos dig några som håller fast vid Balaams lära...
Det var svårt att vara kristen i Pergamus. Där dyrkade man Vetenskapen.
Där var ett kultcenter för Asklepios, läke­domens gud. Hans symbol var
ormen, som slingrar sig upp­för en stav. Det påminde om "den gamle ormen",
djävulen, han som sa: Skulle då Gud ha sagt? I Pergamus ifrågasatte man
allt och var tolerant mot allt. Balaams lära gick ut på att de kristna kunde
deltaga i hedniska offerfester. Det finns så myc­ket gott i dessa religioner.
Var öppen och tolerant. Se till att du själv blir accepterad.
Är detta det som Anden vill säga till dig och din församling?
Har ni förväxlat kärlek och tolerans? Är orsaken till att ni saknar en kärlekens
inre drivkraft att ni blandat Andens olja med snusförnuftets vatten?

O du helige Ande, rena våra tankar...

Till Tyatira: Släpp inte in rädslorna!
— Du är så efterlåten mot kvinnan Jesabel...
Jesabel, en mycket dominant kvinna. Ingen vågade opponera sig mot henne.
Hon drog med sig en stor del av församlingen in i sådant som ledde bort
från Herren. Hon lärde: Lev ut di­na lustar! Förverkliga dig själv! Inget
(o)mänskligt skall vara dig främmande. Overvinn Satan genom att själv
stiga ned i hans "djupheter". Men Herren säger: Se jag vill lägga henne
på sjuksängen...
När rädslorna kommer in i församlingen blir församlingen sjuk. En förlamning
sprider sig. Lovsången tystnar. Vi öpp­nar oss för andra makter och krafter...

O du helige Ande, låt Jesu fullkomliga kärlek driva ut rädslor­na ur vår församling...

Till Sardes: Förväxla inte liv med livaktighet!
— Du har det namnet om dig att du lever, men du är död. Sardes hade ett
gott rykte. Det hände mycket i församlingen. Det togs pigga initiativ. Man
saknade inte ideer och uppslag. Tänk vilka pensionärsträffar! Och vilka
ungdomskvällar! Mysigt med varm korv. Brasaftnar. Stämning. Hålligång
näs­tan jämt. Och vilken präst! Församlingarna runt omkring var gröna av
avundsjuka. Han kunde sjunga och spela och ta­la och fängsla och organisera
och administrera och trolla och... När biskopen kom på besök fick Sardes
beröm.
Men Herren säger: Du är död! Här finns livaktighet men inte liv.

O du helige Ande, gör oss klarsynta över vad vi egentligen hål­ler på med...

Till Filadelfia:  Se, jag har låtit dig finna en öppen dörr...
Filadelfia får en speciell kallelse. Bär ut evangelium. Jag har öppnat dörren ...
Hur ser en församling ut som får en sådan kallelse? Tre ting sägs om den:
Din kraft är ringa. Därför kunde Herren vara stark i denna församling. Du
har tagit vara på mitt ord. Där­för kunde Herren leda dem ut till ny lydnad.
Du har icke för­nekat mitt namn. Därför kunde Herren vara med dem.
Och lägg märke till: det var Herren som lät dem finna en öppen dörr.
De lyssnade till vad Anden sade.

O du helige Ande, hjälp oss att bli känsliga för din ledning.

Till Laodicea: Släpp in Jesus i församlingen!
— Se jag står för dörren och klappar; om någon lyssnar till min röst och upplåter
dörren, så skall jag gå in till honom...
Laodicea var en bra församling. Finanserna var goda. Man ha­de kunnat
restaurera kyrkan och bygga församlingshem för flera miljoner. Folk
behövde inte slita ut sig för ingenting. Man betalade bra både åt anställda,
körmedlemmar och fri­villiga barnarbetare. Demokratiseringsprocessen
hade också lyckats. Laodicea betyder "folket härskar". Jag är rik och
be­höver ingenting, sa man i Laodicea.
Men Herren säger: Du är varken kall eller varm. Din ljumhet äcklar mig.
Jag ska utspy dig ur min mun. Du vet icke hur illa det står till ...
Men denna församling — som kanske är den yt­tersta tidens folkkyrka —
får ännu en chans. Den får inte bara höra de förfärliga orden om
"att utspy dig" utan också de härliga orden: "Se jag står för dörren
och klappar... " Hör du vad Anden säger till dig och din församling här?
Var stilla och lyssna till vad som händer utanför kyrkdörren.
Någon — en mycket betydelsefull person — vill komma in i din församling.

O du helige Ande, hjälp oss förstå att det är Jesus vi behöver
i vår församling. Gör oss stilla så att vi hör hans röst.
Gör oss villiga att öppna för honom...

(maj 1981)

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg