Stiftelsen Bibelskolan.com
 

  

Daglig hänvändelse.

 

Jag tackar dig, Gud min Fader i himmelen, genom Jesus Kristus, din käre Son...

Jag kommer inför dig, min Fader, denna morgon, inte i mitt eget namn, inte
därför att jag lyckats och inte behöver skäm­mas inför dig. Jag kommer därför
att du säger att du älskar oss genom Jesus. Jag kommer i hans namn. I
förtröstan på ho­nom. Tillsammans med honom. Jag går Jesusvägen till dig,
ty genom honom kan vi nalkas dig, Fader, i en enda ande (Ef 2:18).
Ja, jag vill dröja inför dig i tillbedjan och kärlek.
Jag vill söka ditt ansikte. Din närvaro.
Jag prisar dig, jag tillbeder dig...
Jag vill upphöja dig, min Gud, du Konung, och lova ditt namn alltid och
evinnerligen

... för att du i natt har skyddat mig för allt ont och farligt..

Ja, jag tackar dig, min käre himmelske Fader för detta. Jag tackar dig
för änglavakt och beskydd...
för livet du givit mig...
för kläder, föda, hus och hem...
för goda vänner och trogna grannar...
för denna nya dag som du ger åt mig...
för att jag får leva mitt liv med dina möjligheter för ögonen ...
för...

Jag beder dig att du förlåter mig mina synder...

Ja, jag bekänner inför dig, helige Gud,
att jag ofta och på många sätt har syndat med
Tankar
— jag har så lite haft dig i mina tankar...
— jag har släppt in orena, missmodiga, negativa tankar...
— jag har öppnat mig för avundsjuka och mindervärdes­känslor...
Ord
— jag har sagt ord som jag inte bort säga...
— jag har tigit när jag bort tala...
och Gärningar
— jag har inte velat se de gärningar du berett åt mig...
— jag har sett men inte brytt mig om dem...
— jag har framför allt inte lytt dig då du ville leda mig genom ditt Ord
och ge mig din kraft för min tjänst...
Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad
jag har brutit.
Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att
han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdig­het (1 Joh 1:9)....

Och idag bevarar mig för synd och allt ont.

Tack, Fader, för din vapenrustning (Ef 6:10-18).
Jag får ikläda mig Kristus (Rom 13:12-14) och leva omsluten på alla sidor av
honom. Jag ikläder mig:
Frälsningens hjälm
som skyddar min hjärna från alla onda intryck och bevarar mina tankar i Kristus.
Rättfärdighetens pansar
som skyddar mig för Satans knep att framhäva mig själv och bevarar mig i
Kristi rättfärdighet.
Sanningens bälte
som skyddar mig för lögnen och bevarar mig i Jesus, som är sanningen.
Villighetens skor
som skyddar mig för lättja och ängslan och bevarar mig i Je­sus Kristus,
som med sin helige Ande ger mig en ny vilja och håg att gå hans vägar
och hjälper mig att gå med fasta steg ge­nom livet.
Trons sköld
som skyddar mig mot Satans otrospilar och bevarar mig i Guds löften.
Andens svärd
som är Guds levande och kraftiga ord som skyddar mig mot alla ingrepp
och bevarar mig i sanningen.

Låt mig få leva efter din vilja

Låt livet från Jesus få strömma in i mig, fylla mig, prägla mig så att jag
bär rik frukt (Joh. 15:5) och får något från Jesus att ge åt dem du sänder
i min väg.

Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet,
ödmjukhet och självbehärskning. (Gal 5:22).

O ädla ljus gör med ditt sken
vår tro på Jesus, sann och ren,
och den själv uppliva
att frukter giva.
Hjälp oss att i denna tro
till änden faste bliva.
O Gud förbarma dig. (Sv. Ps. 135:2)

Jag överlämnar mig med kropp och själ i dina händer. Låt din helige ängel vara med mig, så att den onde fienden icke får makt över mig.

Ja, käre himmelske Fader, jag överlämnar i dina händer
min kropp
— låt min kropp få bli en boning för din helige Ande så att du inifrån får
styra och använda den
min själ
— mina tankar, så att de blir fyllda av dina tankar
— mina känslor så de inte får regera mig
— min vilja, så att det blir din vilja som sker i mitt liv
— mina bekymmer...
dessa människor
Tag emot dem i din kärlek, så att jag, när jag möter dem, kan ta emot dem
från dig...

Jag bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre och tac­kar dig för
att jag får leva denna dag i hans seger och hans kär­lek och med hans
möjligheter för ögonen.

bearbetning från Martin Luther (april 1982)

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg