Stiftelsen Bibelskolan.com
 

 

Korsord

  

bibelskolan_img

 

Var stilla inför korset!
Var du där när de korsfäste min Herre?
Ja, jag var där. Och du var där.
Vid korset strålar alla människoöden i alla tider samman.
Jesus för världen givit sitt liv, öppnade ögon,
Herre, mig giv...

Var stilla inför korset!
Se på de två bjälkarna.
Den lodräta bjälken står som en bro mellan himmel och jord.
Den talar om hur Guds kärlek sänker sig ned till oss.
Den vågräta, på vilken Kristi händer spikas fast som en öp­pen
famn, talar om hur vi får ge ut och ge vidare den kärlek vi fått.
Men först måste vi ta emot för att kunna ge ut.
Vår kärlek är upphängd på Jesu kärlek.
Vi älskar, därför att han först har älskat oss.

Var stilla inför korset!
Kan du se dina rädslor där?
Du är rädd för att bli ensam och övergiven. Jesus blev det på korset.
Du är rädd för att bli mobbad och skrattad åt Jesus blev det på korset.
Du är rädd för smärtan, plågorna, döden...
Varje gång du blir rädd, se då på korset.
Se hur Jesus just nu fångar upp dina rädslor.
Han går in i dem och lyfter av dem.
Hans fullkomliga kärlek driver dem bort.
På ett gåtfullt sätt strömmar det ut från korset en frid, som du inte finner
någon annanstans...

Var stilla inför korset!
Var ska du göra av skräpet i ditt liv om inte här?
Synderna är ju ett gift som du inte bara kan skaka av dig.
Eller gräva ned som BT-Kemi gjorde.
Eller förvara djupt i berggrunden, som man vill göra med kärnkraftsavfallet.
Allt gift, allt avfall är livsfarligt.
Elakhet, ondska, kyla, avund finns kvar i atmosfären. Ligger kvar i
andevärlden.
Du kan inte skaka det av dig. Inte låtsas som ingenting.
Det finns bara en som kan ta hand om skräpet i ditt liv.
Det är Jesus.
Det kostade honom livet att göra så.
När du bekänner dina synder och ger dem till honom, lyfter han dem av
dig och bär dem bort.
Det förflutna kan inte skada dig mer.

Var stilla inför korset!
Den vågräta bjälken ser du ibland som ett streck mellan två årtal: 1927-1981.
Vad är mitt liv?
Ett streck mellan två årtal.
Vad gör jag av mitt livs streck?
Ett streck kan också vara ett minustecken.
Lever jag på livets minussida?
När jag håller mig borta från Jesus och hans kors är det så mycket
som dras ifrån. Så mycket av kärlek och förlåtelse och förnyelse,
som jag inte får.

När man ibland går på kyrkogården kan man se ett kors över de två årtalen.
Se korset med de två bjälkarna som ett plustecken.
Vid korset lever jag på livets plussida.
Där läggs den ena nåden till den andra.
Där lever jag i kärlekens överflöd.

Var stilla inför korset.
Den lodräta bjälken är också bokstaven I.
På engelska uttalas det aj och betyder jag. Se den lodräta bjäl­ken som
ditt stora JAG.
Och den vågräta som bommen eller den enkelriktade för­budsskylten som
sätter stopp för ditt stora JAG.

När Jesus dog på korset tog han inte bara med sig synderna dit.
Han tog också med sig syndarna.
Vet ni inte det, frågar Paulus i Rom 6:3.
Vi har dött med Kristus (Rom 6:8).
Så skall ni också se på er själva: I Kristus Jesus är ni döda för synden... (Rom 6:11)
Vi har inga förpliktelser att leva den gamla människans liv (Rom 8:12).
Börja varje morgon med denna stora och befriande tanke:
Du har dött med Kristus för att leva hans liv.
Låt din gamla människa vara kvar på korset.
Fäll ned stoppbommen för hennes framfart.
Lägg en blomma på din egen grav och gå sedan ut och lev Jesu liv!

Var stilla inför korset.
Se på Jesu händer, som sträckes ut...
När du gör det, händer det något med dina händer.
Det krampaktiga taget släpper, lusten att behålla, försvara, bevara sitt eget.
Du lyfter dina händer.
Tappar allt ditt eget.
Står där öppen mot vad han vill ge...

Var stilla inför korset.
Korset blir plötsligt tomt.
Kristus den uppståndne och levande stiger ned från korset.
Och han kallar dig att leva hans liv.

Bakom dig finns nu den lodräta bjälken — ditt stora jag, som hålls tillbaka
av tvärbjälken — stopptecknet för din gamla människa.
Jesus kallar dig att gå ut i den nya dagen i hans efterföljd. Tätt efter honom.
Där märker du något: Hans händer är fortfarande lyftade.
Uppåt mot himlen för att ta emot.
Utåt mot människorna för att ge.
Han är fullkomligt försvarslös.
Tänker inte på att bevara sitt liv.
Följ mig, säger han.

(augusti 1982)

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg